• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Cestovné

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 15/2017
číslo:
15
rok:
2017
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Bc. Vojtěch Pikal
položka:
Provizorium centrálního rozpočtu
zdroj:
veřejné peníze
záměr:
Cesta vedoucího PO na RV a poté nábor KoDo
název:
Cestovné
příjemce:
Jan Novák
účet:
1776543023/0800
částka:
-1472.00
doklad:
newdoc_2017-02-02_1_.pdfnewdoc_2017-02-02.pdf
podáno:
2017-02-02
proplaceno:
2017-02-07

Poznámka žadatele: 45 + 67 + 146 + 2*14 (IDSOK) + 75 + 16 (DPO) + 180 + 90 (IDSJmK) + 320 + 100 +32 (DPMP) +95 + 2*15(PDP) + 95 + 111 + 42 = 1 472

tzn. : Týn ⇒ Tábor ⇒ Praha ⇒ Olomouc ⇒ Ostrava ⇒ Brno ⇒ Liberec/Jablonec ⇒ Praha ⇒ Pardubice ⇒ Praha ⇒ Týn


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.