• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zaplacení pirátského centra Chrudim

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 7/2017
číslo:
7
rok:
2017
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Bc. Vojtěch Pikal
položka:
Provizorium centrálního rozpočtu
zdroj:
veřejné peníze
záměr:
Pirátské centrum Chrudim
název:
Zaplacení pirátského centra Chrudim
příjemce:
Mgr. Dostálková
účet:
19-5211750277/0100
částka:
-8100.00
doklad:
https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/04/05/najem_cpice/
podáno:
2017-01-12
proplaceno:
2017-01-23
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/4931
usnesení:
https://redmine.pirati.cz/issues/4931

Poznámka žadatele: Zaplacení výdajů na pirátské centrum na 3 měsíce. Po schválení krajského rozpočtu bude částka hrazena Pardubickým krajem.

Schválení KP PaK: https://forum.pirati.cz/podatelna-f789/zaplaceni-najmu-piratske-centrum-chrudim-t35689.html


Poznámky Finančního odboru: Vyrovnávací platba: https://wiki.pirati.cz/fo/vydaje/fo_1766_2017

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.