• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • Jan.Louzek má oprávnění mazat
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Dary na volby

Toto je příjmová rozpočtová položka. Příjmová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční příjmy z daného právního důvodu. Z příjmové rozpočtové položky nelze čerpat peníze. Pokud je příjmová rozpočtová položka účelově určena krajskému sdružení, je tato položka také příjmem krajského rozpočtu.

rozpočet:
Centrální rozpočet na rok 2017
složka:
Finanční odbor
kapitola:
Příjmy centrály
kód:
100000501
skladba:
Dary
registrace:
13-07-2017
limit:
1466279
cashflow:
0

Položka registrována 13.7. 2017 finančním odborem jako automatická změna na základě příchozích darů na volby a požadavku volebního zákona na samostatnou evidenci finančních darů pro volby.1)

Položka dne 23.10. automaticky navýšena o 1 466 279 Kč na 1 466 279 Kč (z celkem 1 526 279 Kč bylo 60 000 Kč určeno do zahraničního odboru) → Volební kampaň do sněmovny.

Položka dne 23.10. automaticky navýšena o 664 280 Kč na 2 130 559 Kč. → Volební kampaň do sněmovny.

1) § 16d odst. 3 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.