• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

PaRo 2016 - Pirátské sousedství

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Centrální rozpočet na rok 2017
kapitola:
Výdaje Centrály 2017
kód:
231162040
složka:
Mediální odbor
skladba:
Výdaje v mediální oblasti
registrace:
2017-01-29
limit:
-40200.00
účel:
veřejné
zdroj:
veřejné peníze, poslanecká sněmovna

Hospodáři: Mikuláš Ferjenčík

Přihláška: https://redmine.pirati.cz/issues/4490
Loňská položka: https://www.pirati.cz/fo/hospodareni2016/rozpocty/strana/231162040

Záměr: „Pirátské Sousedství část 1. realizace vrbového přístřešku pro děti“ Schválení záměru: https://forum.pirati.cz/post480962.html#p480962

Položka v roce 2016: https://www.pirati.cz/fo/hospodareni2016/rozpocty/strana/231162040

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.