• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Administrativní odbor vyhlašuje podle §5(2) ZřKO následující:

Pravidla jednání celostátního fóra

původce:
Administrativní odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
AO-PravCF
zásadní:
ne

Kromě všeobecných pravidel fóra na jednání celostátního fóra platí tato pravidla podle jednacího řádu:

 1. slušnost,
 2. mluvit k věci,
 3. stručnost1)
 4. z formátování používej jen tučné, kurzívu a odstavce.

Příspěvky porušující pravidla se přesunou do Zvláštních záznamů.

Veřejnost jednání

Byla-li prohlášena za veřejná, jsou probíhající jednání celostátního fóra na internetovém fóru a zde archivovaná jednání celostátního fóra přístupná všem pro čtení bez nutnosti registrace na internetovém fóru.

Členské podněty celostátnímu fóru

Celostátní fórum lze z podnětu členů svolat, požádá-li o to nejméně pětina členů společně s návrhem pořadu jednání nebo pokud se uvolnila funkce volená celostátním fórem. Důvodem pro svolání mohou být zejména

 1. mimořádný přezkum rozhodnutí orgánu strany (Čl. 5(8)h St) a
 2. návrh předpisu nebo programového dokumentu.

Zásady elektronického hlasování

 1. Hlasování se oznamují ve fóru, ve kterém mají proběhnout. Při zahájení hlasování upozorní předsedající všechny hlasující soukromou zprávou, jinak hlasování nelze považovat za řádně oznámené.
 2. První příspěvek ve vláknu obsahuje celé znění návrhu nebo odkaz na Piratopedii. První příspěvek je zakázáno měnit od začátku hlasování až do vyhlášení jeho výsledků.
 3. Ve všech hlasováních musí být možnost Zdržuji se, jinak hlasování nelze považovat za řádně oznámené.
 4. Do vlákna lze psát jen podstatné připomínky typu že hlasování není správně nastaveno, ostatní budou odstraněny.
 5. Výsledky hlasování vyhlašuje předsedající, a to vždy v novém příspěvku ve vlákně. Po vyhlášení výsledků se vlákno zamkne a je zakázáno ho měnit.
 6. Pro námitky se zakládá nové vlákno.
 7. Tato pravidla platí i pro oblastní sdružení a jejich hlasování na internetovém fóru.

Los

Způsob losu vybere svým postupem předsedající tak, aby nebyly pochybnosti o náhodnosti a nezávislosti výsledku. Způsob losu by měl být oznámen na začátku hlasování.

Možnosti losování jsou popsány v návodu https://wiki.pirati.cz/navody/losovani

1) Spojuj příspěvky do jednoho, nereaguj na maličkosti, necituj dlouhé pasáže,
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.