• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Administrativní odbor vyhlašuje podle §5(2) ZřKO následující:

Pravidla jednání celostátního fóra

původce:
Administrativní odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
AO-PravCF
zásadní:
ne

Kromě všeobecných pravidel fóra na jednání celostátního fóra platí tato pravidla podle jednacího řádu:

 1. slušnost,
 2. mluvit k věci,
 3. stručnost1)
 4. z formátování používej jen tučné, kurzívu a odstavce.

Příspěvky porušující pravidla se přesunou do Zvláštních záznamů.

Veřejnost jednání

Byla-li prohlášena za veřejná, jsou probíhající jednání celostátního fóra na internetovém fóru a zde archivovaná jednání celostátního fóra přístupná všem pro čtení bez nutnosti registrace na internetovém fóru.

Členské podněty celostátnímu fóru

Celostátní fórum lze z podnětu členů svolat, požádá-li o to nejméně pětina členů společně s návrhem pořadu jednání nebo pokud se uvolnila funkce volená celostátním fórem. Důvodem pro svolání mohou být zejména

 1. mimořádný přezkum rozhodnutí orgánu strany (Čl. 5(8)h St) a
 2. návrh předpisu nebo programového dokumentu.

Zásady elektronického hlasování

 1. Hlasování se oznamují ve fóru, ve kterém mají proběhnout. Při zahájení hlasování upozorní předsedající všechny hlasující soukromou zprávou, jinak hlasování nelze považovat za řádně oznámené.
 2. První příspěvek ve vláknu obsahuje celé znění návrhu nebo odkaz na Piratopedii. První příspěvek je zakázáno měnit od začátku hlasování až do vyhlášení jeho výsledků.
 3. Ve všech hlasováních musí být možnost Zdržuji se, jinak hlasování nelze považovat za řádně oznámené.
 4. Do vlákna lze psát jen podstatné připomínky typu že hlasování není správně nastaveno, ostatní budou odstraněny.
 5. Výsledky hlasování vyhlašuje předsedající, a to vždy v novém příspěvku ve vlákně. Po vyhlášení výsledků se vlákno zamkne a je zakázáno ho měnit.
 6. Pro námitky se zakládá nové vlákno.
 7. Tato pravidla platí i pro oblastní sdružení a jejich hlasování na internetovém fóru.

Los

Způsob losu vybere svým postupem předsedající tak, aby nebyly pochybnosti o náhodnosti a nezávislosti výsledku. Způsob losu by měl být oznámen na začátku hlasování.

Předsedající může vybrat například způsob uvedený níže.

Pokud má být rozhodnuto losem a není-li stanoven při vyhlášení volby jiný způsob, může být los proveden na internetovém fóru následujícím způsobem:

 1. Uvažujme, že je potřeba losovat mezi určitým počtem kandidátů. Předsedající veřejně vyhlásí na internetovém fóru a pošle soukromou zprávu, že se bude losovat tímto způsobem, mezi kandidáty, jejichž losovací pořadí předem určí.
 2. Po půlnoci UTC bude na adrese veřejného generátoru náhodných čísel zveřejněn soubor s posloupností jedniček a nul na následující den, která v den vyhlášení ještě nebyla známa.
 3. Předsedající poznamená do vlákna začátek této posloupnosti, přičemž čísla oddělí do skupin s počtem stejným, jako je počet losovaných kandidátů. První cifra ve skupině je vždy hlas pro prvního kandidáta, druhá cifra ve skupině je hlas pro druhého kandidáta atd.
 4. Pak se předsedající podívá na první skupinu. Zvolen je ten, kdo má na svém místě jedničku a ostatní mají nulu. Pokud takto nelze rozhodnout, rozhoduje o pořadí mezi danými kandidáty další skupina, a to i opakovaně v podskupinách. Jakmile je kandidát zvolen, zařadí se do pořadí a k jeho hlasům se již dále nepřihlíží.
Pokud má být provedeno více losování, losuje se od nejvyšších míst kandidátky k nejnižším místům a pro další losování se bere část posloupnosti po skončení předchozího výpočtu.
Příklad
 • 18. června 2012 odpoledne vyhlásí předsedající, že se bude losovat mezi kandidáty A, B, C. Po půlnoci UTC (tedy ve 2 hodiny středoevropského letního času) vyjde na veřejném generátoru náhodných čísel soubor s názvem 2012-06-19.
 • Tento soubor začíná posloupností, kterou si rozdělíme na skupiny po třech:
  110,101,000,010,010,111,011,110,…
  • Podle první skupiny 110 vidíme, že první dvě místa náleží kandidátům A a B, protože podle pořadí odpovídá A číslo 1, B číslo 1 a C číslo 0.
  • Rozhodujeme teď o pořadí mezi A a B podle druhé skupiny 101, kde je však 1 pro A, 0 pro B a k hodnotě pro C se nepřihlíží – tedy A byl vylosován jako první v pořadí a B jako druhý v pořadí.
  • Mezi A a B je rozhodnuto a na C zbývá poslední místo (hlas dostává až v šesté skupině).
1) Spojuj příspěvky do jednoho, nereaguj na maličkosti, necituj dlouhé pasáže,
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.