• @cen_f has upload permissions
 • @cen_to has delete permissions
 • @cen_po has delete permissions
 • @cen_fo has delete permissions
 • @cen_zo has delete permissions
 • @cen_ao has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
Umístění: ROZCESTNÍK » Návody » Losování

Losování

Pokud má být rozhodnuto losem a není-li stanoven při vyhlášení volby jiný způsob (u nějž nesmí být pochybnosti o náhodnosti a nezávislosti výsledku), může být los proveden na internetovém fóru jedním z následujících způsobů. Způsob losování předsedající poznamená do jednacího vlákna.

Pomocí generátoru náhodných čísel

 1. Uvažujme, že je potřeba losovat mezi určitým počtem kandidátů. Předsedající veřejně vyhlásí na internetovém fóru a pošle soukromou zprávu, že se bude losovat tímto způsobem, mezi kandidáty, jejichž losovací pořadí předem určí.
 2. Po půlnoci UTC bude na adrese veřejného generátoru náhodných čísel zveřejněn soubor s posloupností jedniček a nul na následující den, která v den vyhlášení ještě nebyla známa.
 3. Předsedající poznamená do vlákna začátek této posloupnosti, přičemž čísla oddělí do skupin s počtem stejným, jako je počet losovaných kandidátů. První cifra ve skupině je vždy hlas pro prvního kandidáta, druhá cifra ve skupině je hlas pro druhého kandidáta atd.
 4. Pak se předsedající podívá na první skupinu. Zvolen je ten, kdo má na svém místě jedničku a ostatní mají nulu. Pokud takto nelze rozhodnout, rozhoduje mezi danými kandidáty další skupina, a to i opakovaně v podskupinách. Jakmile je kandidát zvolen, zařadí se do pořadí a k jeho hlasům se již dále nepřihlíží.
Pokud má být provedeno více losování, losuje se od nejvyšších míst kandidátky k nejnižším místům a pro další losování se bere část posloupnosti po skončení předchozího výpočtu.
Příklad
 • 18. června 2012 odpoledne vyhlásí předsedající, že se bude losovat mezi kandidáty A, B, C. Po půlnoci UTC (tedy ve 2 hodiny středoevropského letního času) vyjde na veřejném generátoru náhodných čísel soubor s názvem 2012-06-19.
 • Tento soubor začíná posloupností, kterou si rozdělíme na skupiny po třech:
  110,101,000,010,010,111,011,110,…
  • Podle první skupiny 110 vidíme, že první dvě místa náleží kandidátům A a B, protože podle pořadí odpovídá A číslo 1, B číslo 1 a C číslo 0.
  • Rozhodujeme teď o pořadí mezi A a B podle druhé skupiny 101, kde je však 1 pro A, 0 pro B a k hodnotě pro C se nepřihlíží – tedy A byl vylosován jako první v pořadí a B jako druhý v pořadí.
  • Mezi A a B je rozhodnuto a na C zbývá poslední místo (hlas dostává až v šesté skupině).
Komplikovaný příklad
 • 18. června 2012 odpoledne vyhlásí předsedající, že se bude losovat mezi kandidáty A, B, C, D, E, kde záleží na pořadí kandidátů. Po půlnoci UTC (tedy ve 2 hodiny středoevropského letního času) vyjde na veřejném generátoru náhodných čísel soubor s názvem 2012-06-19.
 • Tento soubor začíná posloupností, kterou si rozdělíme na skupiny po pěti:
  11010,10000,10010,11101,11100,…
  • Podle první skupiny 11010 vidíme, že první tři místa náleží kandidátům A, B a D. protože podle pořadí odpovídá A číslo 1, B číslo 1 a C číslo 0
  • Mezi těmito třemi kandidáty je nyní třeba rozhodnout o pořadí, o čemž rozhodují další skupiny. Podle 2. skupiny 10000 je na 1. místě vylosován kandidát A, a kandidáti B a D postupují do dalšího losu.
  • Mezi B a D je podle třetí skupiny 10010 vylosován na 2. místě kandidát D a na 3. tedy skončí kandidát B.
  • Nyní je potřeba ještě rozhodnout mezi kandidáty C a E, podle čtvrté skupiny 11101, dostávají hlas oba kandidáti, a rozhodnout tedy bude muset další skupina.
  • Podle páté skupiny 11100 je mezi C a E vylosován dříve na 4. místo kandidát C a na kandidáta E tak zbývá 5. místo.
  • Finální pořadí tedy je: 1. místo A, 2. místo D, 3. místo B, 4. místo C, 5. místo E.
Méně komplikovaný příklad
 • 18. června 2012 odpoledne vyhlásí předsedající, že se bude losovat 4 místa mezi kandidáty A, B, C, D, E, kde nezáleží na pořadí kandidátů. Po půlnoci UTC (tedy ve 2 hodiny středoevropského letního času) vyjde na veřejném generátoru náhodných čísel soubor s názvem 2012-06-19.
 • Tento soubor začíná posloupností, kterou si rozdělíme na skupiny po pěti:
  11010,10000,10010,11101,11100,…
  • Podle první skupiny 11010 vidíme, že první tři místa náleží kandidátům A, B a D. protože podle pořadí odpovídá A číslo 1, B číslo 1 a C číslo 0
  • Mezi těmito třemi kandidáty není třeba rozhodnout o pořadí, všichni se vejdou do losovaného počtu, ale ze zbývajících dvou je třeba vylosovat jednoho, který se ještě vejde do losovaného počtu.
  • Mezi C a E podle druhé skupiny 10000 není vylosován nikdo, podle třetí skupiny 10010, také ne. Podle čtvrté skupiny 11101, naopak dostávají hlas oba kandidáti, a rozhodnout tedy bude muset zase další skupina.
  • Podle páté skupiny 11100 je mezi C a E vylosován dříve kandidát C a na kandidáta E tak už nezbývá místo.
  • Finální vylosovaní tedy jsou: A, B, C a D.

Pomocí losování Štastných 10 společnosti Sazka

 1. Předsedající v kalendáři losovaných čísel https://www.sazka.cz/loterie/stastnych-10/sazky-a-vysledky předem vybere den a čas losování, který musí být pozdější než den předpokládaného ukončení hlasování. Tento den a čas zapíše do jednacího vlákna.
 2. Jakmile je podle výsledků hlasování zjištěno, že musí být proveden los, předsedající veřejně vyhlásí na internetovém fóru losovací pořadí kandidátů.
 3. Po vylosování čísel se předsedající znovu podívá do kalendáře, zvolí oznámený den a čas a přepne zobrazení DLE LOSOVÁNÍ. První vylosované číslo přiřadí první možnosti či kandidátovi, druhé číslo druhé možnosti či kandidátovi atd. Poté seřadí možnosti/kandidáty od nejnižšího vylosovaného čísla k nejvyššímu.

V případě, že je potřeba seřadit více než 20 možností, přiřadí se od 21. možnosti opět stejná vylosovaná čísla a o možnostech se stejným pořadím se losuje ve druhém kole stejným způsobem.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Administrativní odbor
adresát:
Předsedající
tag:
jednání, předsedání, losování, los
třízeníAO:
jednání
stav:
platný
aktualizace:
20.03.2020

Na tento návod odkazují tyto stránky.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
navody/losovani.txt · Poslední úprava: 23.12.2022 09:45 autor: vojtech.pikal