• virtual_user has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • @cen_regp has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Referendum závazné bez ohledu na voličskou účast

Piráti prosazují referendum závazné bez limitu minimální účasti jako demokratickou pojistku a aktivní zapojení občanů do rozhodování státu. Zastupitelé nestojí nad občany a neměli by oproti nim být při rozhodování privilegováni. Pirátská strana nezapomíná ani na další prvky přímé demokracie a vytváření vhodných podmínek pro demokratické fungování státu.

Vzhledem k pochybnostem vzneseným Hnutím za přímou demokracii a v reakci na neúspěšné liberecké referendum chceme zdůraznit, že prosazujeme uzákonění referenda platného bez ohledu na účast. Nemělo by tak být bráněno rozhodování ani o problematice, která je většině populace lhostejná, ačkoliv pro některé skupiny může být bytostně důležitá. Nebude docházet k situacím, kdy je i přes jednoznačný výsledek referendum neplatné, protože jeho odpůrci se k hlasování nedostavili1). Budou tedy platit stejné podmínky, jako při volbě zastupitelů, kdy rovněž neexistuje minimální povinná účast. O tom, že se má závazné referendum konat, má být rozhodnuto už ve chvíli, kdy občané dokáží nasbírat dostatek podpisů 2) pod petici. I proto bude k rozhodnutí v referendu docházet jen v omezené míře - chápeme jej jako demokratickou pojistku a způsob zapojení občanů do rozhodování, nikoliv jako způsob řízení země. Stejná pravidla uplatňujeme i uvnitř Pirátské strany, rozhodnutí členské základny je platné bez ohledu na účast a pro zvolené vedení strany, které ji jinak řídí podle svého nejlepšího svědomí, je závazné. Ročně tak proběhne až několik desítek závazných celostranických hlasování3).

Jsme přesvědčeni, že občané jsou kompetentní činit v referendu stejná rozhodnutí jako jejich zastupitelé. Jediným důvodem pro zrušení referenda nebo jeho výsledku může být jeho protiústavnost, o které rozhoduje Ústavní soud. Změny Ústavy musí být stejně jako dosud v Parlamentu schvalovány kvalifikovanou většinou. Mezi podáním petice splňující podmínky a konáním referenda musí uběhnout alespoň tři měsíce, aby byl poskytnut prostor pro veřejnou diskusi. Stát má za úkol vystupovat nestranně a všem občanům doručit informace obsahující posudek podporovatelů i oponentů v rozhodované věci. Referenda na všech úrovních by se měla konat několikrát do roka zároveň, i s případnými volbami, aby tak stát voličům co nejvíce zjednodušil účast. Zároveň by měl umožnit bezpečné elektronické hlasování.

Dále bychom v nadcházejícím období rádi zavedli lidové veto, přímou volbu starostů a hejtmanů, zabývali se možností odvolatelnosti politiků 4), změnili způsob volby do rad veřejnoprávních médií a vymanili je tak z vlivu politických stran 5), přičemž část Rady by mohla být volena přímo občany, zasadili se o postupné zrušení volební klauzule 6) a zpřesnili Ústavu 7). Jsme si vědomi, že v širším pojetí si prvky přímé demokracie žádají i zlepšení ve vzdělávání, ochraně lidských práv a socioekonomických podmínkách země a jejích obyvatel, omezení korupce, klientelismu a lobby velkých korporací nebo svobodný přístup k informacím, zefektivnění a modernizaci státní správy, zčásti i proto se na tato témata ve svém volebním programu 8) zaměřujeme.

Na závěr garant Přímé demokracie Ivo Vlasatý dodává: „Nevhodnost omezování platnosti referenda voličskou účastí se dá názorně ukázat na více příkladech z nedávné doby, uvedu dva. Začátkem října, tedy pro mě nepochopitelně tři týdny před datem předčasných voleb do Poslanecké Sněmovny, se konalo referendum o prodeji letiště a technických služeb města Liberec do soukromých rukou. Referendum, ve kterém se 97 % hlasujících vyjádřilo proti prodeji, není závazné pro nízkou účast 9). V Rumunsku došlo v roce 2012 k pokusu o odvolání prezidenta Băsesca, který opět přes drtivou převahu odpůrců prezidenta nebyl pro nízkou účast platný 10). Později díky zveřejnění výsledků sčítání lidu ovšem vyšlo najevo, že v Rumunsku žije obyvatel méně a účast byla dostatečná 11). Referendum samozřejmě i přesto neplatí. Často je to právě arogance vládnoucích politiků, co přiměje občany vzepřít se a vybojovat si možnost rozhodnout, jako například i počátkem tohoto roku v Plzni a na Praze 7 12). K tomu, aby se naši volení zástupci přestali ve většině případů považovat za vládce a mohli tak být přijímáni jako ctihodní občané mající zájem na životě svých voličů a budoucnosti své země, nás asi čeká ještě dlouhá cesta.“

Kontakt

Ivo Vlasatý, garant programového bodu Přímá demokracie, 733 224 619, ivo.vlasaty@pirati.cz.

© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.