• virtual_user has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Grafický manuál

Grafický manuál je soubor pravidel pro grafickou prezentaci značky a pro používání grafických prvků v komunikaci dovnitř i navenek.

Tento grafický manuál je zastaralý. Aktuální najdeš na https://www.pirati.cz/download/

Grafický manuál se zakládá na svobodném šíření informací. Proto jsou všechny jeho prvky dostupné pod svobodnou licencí. Vždy vycházejte ze zdrojových souborů a výsledky šiřte ve svobodných formátech.

Grafický manuál Pirátů

Piráti sponzorují papouška loriho v ZOO Praha, protože

 • má rozmanitá barevná peříčka,
 • je to tradiční zvíře Pirátů – pije nektar a umí kopírovat.

Smysl

Smyslem grafického manuálu je

 • poskytnutí návodu, jak srozumitelně informovat o Pirátech,
 • zdůraznění nejpodstatnějších informací a
 • upevnění jednotného dojmu z komunikace.

Grafické prvky

Barvy

„Zeptejte se svých dětí, proč volí Piráty?“

„Je chyba vymýšlet novou barvu, která by Piráty asociovala. Ta barva už existuje a je to černá. Navíc můžeme používat libovolnou barvu; když budeme dělat kampaň proti komunistům, tak může být červená.“ —Martin Brož

Černobílý kontrast

Grafická prezentace Pirátské strany je založena na černobílém kontrastu. Černobílý kontrast symbolizuje neohroženost a opozici vůči starým strukturám.

Černobílý kontrast je přirozeně obsažen v logu a využívá se i u písem a dalších grafických prvků.

Pro zdůraznění černobílého kontrastu je vhodné z fotografie ořezat nepodstatné části a fotografii nechat v odstínech šedi. Jako samostatnou barvu lze šedivou využívat jen okrajově, protože vypadá nudně a připomíná staré struktury.

Barevná paleta

Barevná paleta
je seznam definovaných barev:
Barva Kód HTML Kód CMYK Název barvy
█████ f1ec5a C8 M0 Y78 K0 žlutá
█████ bf1e2e C18 M100 Y91 K8 červená
█████ 009091 C100 M0 Y40 K20 tyrkysová
█████ 2b3976 C64 M52 Y0 K54 modrá
█████ 917dae C47 M53 Y9 K0 fialová
█████ b4d455 C34 M0 Y85 K0 zelená

„Sharing is caring. Sdílení je aktem lásky.“ Barevná paleta doplňuje černobílý kontrast a symbolizuje rozmanitost Pirátů. Barvy z barevné palety se používají v barevném provedení aplikací například při zvýrazňování slov v nadpisech. Používat lze i jiné vhodné barvy.

Písmo

Grafický manuál počítá s bezpatkovým písmem, které čtenář vnímá jako moderní a jednoduché.

Grafický manuál rozlišuje

 • nadpisové písmo, které se používá pro výrazná hesla a logotyp, a
 • textové písmo, kterým se sází vysvětlovací věty.

Velikost písma se volí tak, aby bylo heslo dostatečně výrazné samo o sobě i v poměru k textu.

Nadpisy

M+ 1p Black (Ke stažení pod svobodnou licencí Public Domain; v Debianu balíček ttf-mplus Debian)

tučné nadpisové písmo, které používá například OpenOffice.org

Nadpisové písmo M+ 1p Bold

Z písma se používají pouze velká písmena. Modifikace rozestupu písmen nejsou vyjma kerningu párů přípustné.

Pro zdůraznění černobílého kontrastu lze používat písmo například na podkladu černého rámečku a výrazná slova vyplnit barvou z barevné palety. V tomto případě by měl být okraj symetrický s tloušťkou přibližně jako tloušťka velkého písmena I.

Texty

Liberation Sans (Ke stažení pod licencí GNU GPL 2; v Debianu balíček ttf-liberation Debian) nebo Arial

standardní bezpatkové písmo

Písmo Liberation Sans Regular Liberation Sans Regular

Písmo Arial Regular Arial Regular

V boji proti terorismu sledujeme každé hovno.

Sazba

 • Nadpisové písmo se v sazbě zarovnává doleva. Textové písmo se v sazbě zarovnává do bloku (tisk) nebo doleva (web).
 • V tištěných materiálech je nutné dodržovat typografická pravidla, zejména jednopísmenné předložky nesmějí stát na konci řádku.
Logo
je černá vlajka Pirátů ohraničená kruhem. Logo sdílíme s Pirátskými stranami na celém světě.

Logo obepíná bílý proužek, který ho v kompozici zvýrazňuje proti ostatním grafickým prvkům. Tento proužek se nemusí používat u černého podkladu a u světlých podkladů:

Bílá S okrajem Černá
Červená Tyrkysová Žlutá
Ochranná zóna kolem loga Nepřípustné použití loga:
 • inverzní variantu s bílou vlajkou,
 • zprůhledňování vnitřku kruhu,
 • chybí ochranná zóna kolem loga.

Informační vlna

Informační vlna
je grafická kombinace binárního sdělení a loga pro použití zejména v dolní část grafických materiálů.

Informační vlna -- Internet je naše moře!

Vlna symbolizuje slogan Internet je naše moře. Vlnu podkresluje řada číslic ve dvojkové soustavě, která reprezentují tok dat při sdílení informací. První řádek je v binární soustavě začátek zkratky Piráti a druhý řádek začátek značky Pirátská strana.

Informační vlnu je zakázáno používat v inverzní variantě.

Závaznost

 • Pro aplikace je celý grafický manuál závazný.
 • Pro systémy třetích stran je grafický manuál závazný v rámci možností, které třetí strana připouští.
 • Pro přidružené systémy, projekty a kampaně je závazný černobílý kontrast a použití loga. Jinak lze kampaně a projekty vytvářet nezávisle.
 • Konfrontační kampaň může používat odlišnou grafiku.

Licence

 • Copyleft Pirátská strana, 2011. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte, upravujte a nechte sdílet za stejných podmínek.
 • Autoři:
  • Vedení projektu: Jakub Michálek
  • Grafické zpracování: Jakub Ferjenčík, Václav Urban, Jan Kohler
  • Fotografie Lori mnohobarvý – uživatel AlfredSin

Soubory ke stažení

hmac: : playground:playground
Stáhnout grafické podklady

Související odkazy

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.