• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Volební program Pirátů pro volby do sněmovny 2013

Program České pirátské strany pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 25.-26. října 2013.

Zkrácené teze volebního programu Pirátů 2013
Zkrácené teze volebního programu Pirátů 2013 - graficky upraveno


Ve volbách 2013 máte možnost dát najevo nesouhlas se současným pojetím politiky, které je založeno na organizované korupci, boji o moc a černém financování politických stran podnikateli a zájmovými skupinami.

Nabízíme vám Pirátskou alternativu:

 • V krátkém čase zprůhledníme všechny procesy ve státní správě a umožníme občanům větší zapojení do projednávání veřejných záležitostí.
 • Zvýšíme kompetenci Poslanecké sněmovny rozhodovat o technologiích a dalších tématech, které jsou klíčová pro naši budoucnost a současné politické strany je neřeší.
 • Budeme jako ostrá opozice kontrolovat vládu, upozorňovat na podezřelé kauzy, požadovat jejich prošetření a potrestání viníků.

Program Pirátů vychází z myšlenky, že chceme využít příležitosti, které nám dnes nabízí digitální věk. Chceme rozvíjet moderní informační společnost plnou sebevědomých a rovnoprávných občanů.

Politickou podporu pro svůj program budeme hledat u všech ostatních poslanců.

Piráti nevstoupí do žádné vlády a podpoří vládu, která o to požádá, až po vnitrostranickém referendu.

Svobodný přístup k informacím

Otevřenost je nejlepší lék na korupci

Politici a úředníci informace neutají

 • Skutečná vymahatelnost práva na informace
 • Konec utajování mimořádných odměn vysokých úředníků
 • Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce
 • Ne tajnému vyjednávání mezinárodních smluv (ACTA)
 • Postihy za nezákonné utajování informací

Proč?

Luděk Maděra Luděk Maděra požádal v září 2012 Krajský úřad Zlínského kraje o informace o mimořádných odměnách vedoucích pracovníků krajského úřadu. Přestože Nejvyšší správní soud rozhodl, že má na tyto informace právo, krajský úřad je stále odmítá vydat a nejsou na něj žádné páky, aby zákon dodržoval. Luděk Maděra kandiduje za Piráty ve Zlínském kraji.

Utajování je standardem i ve vyjednávání mezinárodních smluv. Například text protipirátské smlouvy ACTA byl odepřen, protože šlo údajně o tajný materiál. Seznam firem, jejichž dluhy zaplatil zčásti stát, ministr financí Miroslav Kalousek odmítl poskytnout. Městský soud v Praze vyžaduje úhradu ve výši 50 000 Kč za informace, které má mít na svém webu. Klaus utajuje informace o skutečných autorech amnestie.

Takových příkladů nezákonného utajování informací v našem státě by bylo možné uvést na tisíce. Atmosféra utajování je nepochybně živnou půdou korupce.

Jak?

 • Začleníme do služebního zákona ustanovení, podle něhož budou mimořádné odměny ve veřejné správě od jisté výše povinně zveřejňovány na Internetu.
 • Podpoříme novelu zákona o střetu zájmů, aby byla majetková přiznání všech veřejných funkcionářů odevzdávána elektronicky a zveřejňována na centrální webové stránce. Majetková přiznání budou vyplňována ke dni nástupu do funkce, pravidelně každý rok a vymezenou dobu po skončení funkce.
 • Zavedeme přestupky a trestněprávní postihy pro politiky a úředníky, kteří protizákonně utajují informace.
 • Ministerstvo vnitra bude mít možnost přikázat kraji, aby poskytl informace, které neprávem utajuje.
 • Zajistíme nezávislý přezkum rozhodnutí státních, obecních a krajských firem, které odmítají poskytovat informace, a to informačním komisařem nebo nadřízeným úřadem v přenesené působnosti.
 • Zřídíme úřad informačního komisaře, který bude nezávisle na vládě bránit práva občanů proti úřadům zamlčujícím informace. Vyplatí se to i finančně, protože se tak ulehčí správním soudům i samotným úřadům.
 • Budeme hlasovat proti všem mezinárodním smlouvám, které jsou před občany cíleně utajovány (ACTA).
 • Jako poslanci budeme volat k odpovědnosti každého, kdo bude popírat právo občanů na informace, a to včetně prezidenta.

Veřejné účetnictví

 • Státní úřady, politické strany a další veřejné instituce musí proaktivně zveřejňovat účetnictví a smlouvy na Internetu
 • Veřejná správa bude zveřejňovat data elektronicky ve strojově čitelném formátu
 • Stejně chceme zveřejňovat všechny rozpočty, objednávky, faktury a další dokumenty

Proč?

Tomáš Baťa starší Tomáš Baťa st. (1876–1932) byl kromě vedení světoznámé firmy také v roce 1923 zvolen starostou Zlína. Jednou z jeho skvělých myšlenek bylo veřejné účetnictví města, které nechal zaslat každému občanovi do poštovní schránky.1) Díky Baťově hospodárnému vedení zažilo město skvělý rozvoj.

Pokud by bylo hospodaření a účetnictví ve veřejné správě zcela veřejné, tak smlouvy nebudou mít tajné dodatky a budou se jen těžko manipulovat veřejné zakázky. Důležité informace se nebudou začerňovat a díla vzniklá za veřejné peníze nebude stát kupovat od dodavatelů znovu a znovu. Nejlepší dezinfekce je sluneční svit.

Politické strany jsou podle veřejného mínění nejzkorumpovanějšími institucemi ve státě. Protože právě politické strany mají vliv na obsazování všech ostatních institucí, nelze se divit vysoké úrovni všudepřítomné korupce. Při zveřejňování účetnictví je třeba začít právě od politických stran.

Jak?

 • Naším cílem je povinné zveřejňování podstatných informací v přehledné, uživatelsky příjemné a propojitelné elektronické podobě (Open Data). Do zákona o svobodném přístupu k informacím zahrnujeme požadavek zveřejňování ve strojově zpracovatelném standardizovaném formátu.
 • Zavedeme do zákona o svobodném přístupu k informacím povinnost veřejných institucí vést všechny platební transakce přes transparentní bankovní účty. Veřejnými institucemi se rozumí také politické strany.
 • Všechny smlouvy veřejných institucí, které nebudou zveřejněny, budou ze zákona neúčinné. Jedinou výjimkou budou utajované informace, chráněné osobní údaje a informace, kde zákon o svobodném přístupu k informacím zveřejnění zakazuje. Smlouvy veřejných institucí budou zveřejňovány na jednotné adrese.
 • Každý občan bude mít právo domáhat se zveřejnění informace u informačního komisaře. Informační komisař bude mít pravomoc přikázat zveřejnění nezákonně utajované informace.
 • Informace vytvořené za veřejné peníze budou použitelné bez omezení v režimu tzv. úředních děl.
 • Stát poskytne zdarma přes Internet ověřený výstup z rejstříků právnických osob a jiných veřejných registrů, podobně jako to již funguje u Obchodního rejstříku.

Zákony a normy zadarmo

 • Zákony, vyhlášky a technické normy musí být dostupné na Internetu
 • Podporujeme rychlé spuštění e-Sbírky zákonů a e-Legislativy, zrušíme papírové vydávání Sbírky zákonů
 • České technické normy musí být volně přístupné pro každého na Internetu
 • Soudy budou povinně zveřejňovat rozhodnutí jako prostředek kontroly (v odůvodněných případech anonymizované)

Proč?

elektrikar.jpg Elektrikář, který chce při své živnosti dodržovat platné zákony, si musí koupit zákonem vyžadované technické normy, ačkoliv jejich vytvoření již zaplatil stát (ročně stát platí cca 40 mil. Kč). Stejně tak si musí podnikatel kupovat drahé právní informační systémy, protože bez nich jsou platné zákony zcela nepřehledné.

Problém nedostupnosti technických norem je ještě výraznější v tom, že např. podle stavebního zákona mají být závazné normy volně dostupné. Tuto povinnost však stát nedodržel a architekti, stavbyvedoucí a pracovníci ve stavebnictví si nadále musí státní technické normy kupovat za přemrštěné ceny.

Zákony, soudní rozhodnutí a České technické normy jsou díla vytvořená z veřejných prostředků. Zaplatili je tedy občané a mají právo k nim přistupovat.

Jak?

 • Zasadíme se o to, aby byl vydán úplný soupis platných zákonů, vyhlášek a jiných předpisů.
 • Prosadíme bezodkladné dokončení elektronické Sbírky zákonů a přípravy legislativy. Počítačové programy budou svobodným softwarem a budou využívat svobodné datové formáty.
 • Nahradíme papírovou Sbírku zákonů, kterou dnes musí povinně nakupovat všechny obce, elektronickou Sbírkou. Na portálu veřejné správy budou zákony bezplatně zveřejněny v účinném znění nebo v libovolném historickém znění.
 • Ze zákona o technických požadavcích na výrobky vypustíme zákaz šíření Českých technických norem. Naopak zavedeme povinnost je zveřejňovat na Internetu (pro živnostníky to bude dlouhodobě znamenat úsporu cca 50 mil. Kč ročně).
 • Všechna rozhodnutí soudů budou povinně zveřejňována na Internetu. Kde pro to bude důvod (např. manželské spory), budou rozhodnutí anonymizována.

Svobodný Internet

Internet bez cenzury

 • Budeme aktivně vystupovat proti každému návrhu zákona, který by ohrozil svobodný Internet
 • Přístup k Internetu nesmí být nijak cenzurován, pokud o to zákazník nepožádá
 • Uzákoníme síťovou neutralitu

Proč?

Piráti protestují proti cenzuře Internetu

V roce 2011 Jan Farský (TOP 09) navrhoval zavést přílepkem loterijního zákona státní cenzuru Internetu. O půl roku později ho napodobily i Věci veřejné. Pod naši petici Internet bez cenzury jsme vybrali přes 17 000 podpisů. I díky tomu se nám podařilo přílepek zastavit.

Internet vznikl jako zcela svobodná akademická síť a dodnes je nejsvobodnějším médiem na světě. Proto ho chceme chránit před cenzorskými zásahy. Jedině svobodný Internet garantuje svobodu slova a svobodnou společnost.

Jak?

 • Svoboda na Internetu není samozřejmá. Vystupujeme proti všem snahám Internet cenzurovat podle íránského nebo čínského modelu.
 • Uživatel nebude šmírován při připojení k Internetu, pokud o to sám nepožádá. Cenzura konkrétních stránek bude možná pouze na výslovnou a dobrovolnou objednávku uživatele.
 • Po široké diskusi expertů navrhneme novelu zákona o elektronických komunikacích, která bude po operátorech vyžadovat síťovou neutralitu, tedy stejné zacházení s daty bez ohledu na jejich formát nebo původce.

Informovaná společnost

 • Odmítáme politické zásahy do médií veřejné služby
 • Podporujeme rozvoj prostředí, které umožní vznik a fungování nezávislých médií
 • Internet je oproti televizi jiný druh média. Proto na něj nelze aplikovat stejná pravidla.

Proč?

Nové logo ČT Před krajskými volbami 2012 proběhla rozsáhlá anketa o volebních preferencích středoškoláků starších 15 let, takzvané studentské volby. Česká televize o průběhu studentských voleb, kterých se účastnilo přes 22 000 středoškoláků, několikrát informovala v krátké reportáži.

Poté, co organizace Člověk v tísni, která výzkum organizovala, vydala oficiální výsledky, vydala ČT zpravodajský článek, ve kterém správně uvedla, že drtivě zvítězila Česká pirátská strana (přes 20 % hlasů), následována TOP 09 (15 %) a DSSS (10 %). Potom zřejmě kdosi zvedl telefon.

O pět minut později byl článek smazán z webu a ve vysílání ČT už o studentských volbách nepadla ani zmínka. Vítejte ve světě veřejnoprávních médií České republiky. Piráti považují politicky motivované zásahy do vysílání veřejnoprávních médií za nepřípustné a chtějí s neutěšenou podobou médií v ČR něco dělat.

Jak?

 • Omezíme vliv politiků na fungování České televize, Českého rozhlasu a ČTK.
 • Nahradíme koncesionářské poplatky daněmi, o jejichž určení rozhodnou poplatníci dle své volby. Takto podporovaná média musí mít otevřené účetnictví a musí respektovat například právo na odpověď.
 • Internet ovšem sám o sobě s televizí srovnatelný není. Změníme stav, kdy se Internet a televize legislativně přibližují.

Reforma copyrightu

 • Současný systém slouží zejména velkým mediálním korporacím
 • Jsme proti kriminalizaci lidí, kteří sdílejí či získávají informace přes Internet. Policie má řešit skutečnou kriminalitu a ne šikanovat občany.
 • Chceme zkrátit copyright na 5 až 10 let od zveřejnění díla a umožnit remixování a nekomerční sdílení

Podrobnosti

Proč?

Honza (ilustrační foto)

Honza je středoškolák z rozvedené rodiny. Počítač používá ke studiu a zábavě. Jednoho dne do bytu vtrhla policie a zabavila mu počítač. Honza musel jít k soudu. Ukázalo se, že sice žádnou hudbu nesdílel, ale měl na počítači nelegálně nainstalované stažené programy, které potřeboval do školy. Soudkyně dala Honzovi 3 roky podmíněný trest a uložila mu zaplatit 350 000 korun velkým počítačovým firmám.

Současná podoba kopírovacího monopolu se zcela přežila a již vůbec neodpovídá společenským a technologickým podmínkám. Jeho absurdní podoba byla vytvořena dlouhodobým lobbováním vydavatelských korporací. Omezuje kreativitu, omezuje dostupnost děl a informací a vytváří nesmyslné byrokratické překážky.

Pokud by se nám povedlo liberalizovat copyright, do České republiky by taková změna přilákala velký počet technologických firem.

Příběh Honzy je kompilací několika reálných případů, se kterými jsme se setkali. Příběh Honzy není popisem konkrétního soudního sporu, byť byl konkrétní soudní spor jeho inspirací, ale má za cíl upozornit na několik problémů stávajícího autorského zákona. Pokud k vám na popud IFPI, ČPÚ nebo jiné podobné organizace přijde policie udělat domovní prohlídku a sdílení filmů se neprokáže, budete trestně stíháni, pokud na počítači najdou libovolný nelegálně stažený program. Ten dokonce ani nemusí být nainstalovaný. Stíháni budete i v případě, že máte nárok na bezplatnou studentskou licenci, ale stáhli jste se z uložto cracknutou verzi, protože to bylo jednodušší, to nám přijde absurdní. Zabavovány jsou navíc i počítače rodinných příslušníků a spolubydlících podezřelého. Tato praxe je neobyčejně zneužitelná, protože soudy nařizují domovní prohlídky i na základě screenshotu. Dále považujeme za naprosto absurdní právní fikci, podle které člověk platí v případě nelegálního stažení programu „škodu“ ve výši trojnásobku ceny licence, což nemá obdoby u žádného jiného výpočtu skutečné škody v našem právním řádu. Fotografie u případu je pouze ilustrační. V neposlední řadě kritizujeme soudní praxi, kdy jsou odsuzováni lidé i na základě pouhého seznamu děl, které údajně nabízeli na DC++; setkali jsme se s tím, že soud vůbec neověřil, zda bylo skutečně možné díla stáhnout (to je ostatně i výše dohledaný konkrétní soudní spor, jehož jsme se účastnili, který však proběhl poněkud jinak, než to podává soudní rozsudek, viz http://www.piratskenoviny.cz/art/32345/ ). Upřesnění doplníme do programového příběhu. Omlouváme se všem, které jsme uvedli v omyl.

Jak?

 • Ve spolupráci s Pirátskými stranami z dalších evropských zemí budeme iniciovat změnu evropské legislativy a příslušné mezinárodní smlouvy chceme přepracovat nebo vypovědět.
 • Umožníme sdílet komerčně nedostupná díla, osiřelá autorská díla a díla vytvořená z veřejných prostředků.
 • Odstraníme trestněprávní postihy za nekomerční sdílení a budeme usilovat o úplné zrušení zákazu nekomerčního sdílení.
 • Usilujeme o zrušení výhradních práv výrobců nesouvisejících s tvorbou (zvláštní právo vysílatele, výrobce záznamu a pořizovatele databáze).
 • Odmítáme jednostranné určení škody za porušení copyrightu bez ohledu na skutečně způsobenou škodu.
 • Zavedeme výslovnou výjimku z copyrightu pro parodii, kterou český autorský zákon neimplementoval, a upravíme autorský zákon tak, aby nebyl zneužitelný k cenzuře nepohodlných názorů.
 • Zachováme zvláštní ochranu pro svobodná díla, aby komerční firmy musely přistoupit na svobodnou licenci.

Moderní technologie

Úřady bez papírů

 • Naším cílem je budovat dlouhodobou důvěru k elektronickým systémům a naučit s nimi občany pracovat
 • Všechny výkazy a formuláře budou konzultovány s občany, aby byly přehledné a vešly se pokud možno na jednu stránku
 • Každý občan bude mít nárok na bezplatné vydání elektronického podpisu, který bude na jeho žádost součástí elektronického občanského průkazu
 • Zakážeme úřadům vyžadovat údaje a výpisy z rejstříku veřejné správy, které má veřejná správa již k dispozici

Podrobnosti

Proč?

Živnostnice Hanka, která bojuje s vyplňováním formulářů Hanka už několik let podniká jako živnostnice. Zaměstnává několik uklízeček, které posílá každý den na konkrétní úklidy. Evidence zaměstnanců a vedení účetnictví je pro ni už tak dost velká zátěž. Vrcholem jsou ovšem formuláře pro státní úřady, které musí pravidelně odevzdávat. Stát po ní chce vyplňovat formulář, který však na svém webu nemá, takže musí Hanka vyplňovat papírový formulář na psacím stroji. Kdyby mohla formulář zaslat elektronicky, ušetřilo by jí to dost času i nervů.

Jak?

 • Přidáme do zákona o elektronickém podpisu povinnost státu každému občanovi vydat na jeho žádost elektronický podpis.
 • Zavedeme možnost elektronického občanského průkazu, což bude čipová karta a každé jiné zařízení, které bude obsahovat elektronický podpis s osobními údaji, který stát ověřil.
 • Sjednotíme různá elektronická rozhraní tak, aby občan veškerou svou interakci s úřady mohl sledovat a řídit na portálu veřejné správy, kde by měl k dispozici i spis a nápovědu k řízení.
 • Klademe důraz na přísnou ochranu soukromí a osobních údajů.

Svobodný software

 • Prosadíme přednostní použití svobodného softwaru ve veřejné správě
 • Při výuce ve školách bude převážně používán svobodný software nebo bude aspoň používán rovnocenně
 • Formuláře budou na internetových stránkách úřadů v takovém formátu, aby je mohli občané bez problému využívat na všech počítačových systémech
 • Úřady by měly daňovým poplatníkům poskytovat svobodný software k usnadnění plnění zákonných povinností

Podrobnosti

Proč?

Mnichov, autor Stefan Kühn, CC-BY-SA Městská rada Mnichova v roce 2002 schválila, že město začne používat model svobodného softwaru LiMux. Od té doby byly na svobodný software převedeny pracovní počítače cca 15 tisíc městských zaměstnanců. Úspory díky svobodnému softwaru jen za licenční poplatky město odhadlo na 250 milionů Kč.

Používání svobodného softwaru ve veřejné správě může znamenat miliardové úspory. Navíc může každý programátor zkontrolovat, co počítačový program dělá, protože si lze zobrazit jeho zdrojový kód. Je tak menší pravděpodobnost úniku citlivých informací občanů. Navíc u svobodného softwaru nehrozí vznik závislosti na konkrétním dodavateli (vendor lock-in).

Není třeba se obávat, že by svobodný software nebyl spolehlivý. Nejen všechny velké finanční burzy běží na svobodném softwaru, ale např. také mobilní platforma Android i prohlížeč Firefox jsou svobodný software, podobně jako velká část všech webových serverů. Používá ho i Městská knihovna v Praze. Stejně jako u proprietárního softwaru existují komerční firmy, které se věnují vývoji a uživatelské podpoře svobodného softwaru.

Jak?

 • Podobně jako v Mnichově zahájíme vývoj distribuce určené pro veřejnou správu v České republice, která bude obsahovat všechny často používané programy.
 • Do zákona o informačních systémech veřejné správy doplníme pravidlo, že pokud má veřejná správa na výběr mezi srovnatelným řešením pomocí svobodného softwaru a pomocí proprietárního softwaru, musí využít svobodný software.
 • Změníme zákon o veřejných zakázkách tak, aby při vývoji nového softwaru placeného z veřejných peněz byl výsledný produkt poskytnut pod svobodnou licencí.
 • Zavedeme do zákona o svobodném přístupu k informacím povinnost, aby každý formulář byl dostupný v otevřených formátech a aby mohl být bez problémů použit na všech rozšířených operačních systémech.
 • Doplníme do správního řádu, že veškerá komunikace s občany musí probíhat ve svobodných formátech.
 • Pokud zákon stanoví podnikateli povinnost vést účetnictví nebo jinou podobnou činnost, stát pro podnikatele zajistí vytvoření svobodného softwaru se státní atestací, který bude určen k vedení účetnictví a bude splňovat všechny zákonné podmínky.
 • Hodnoty zakázek IT musí být zasazeny do reality a připomínkovány odborníky.

Omezení patentů

 • Patentový systém dosáhl zcela nesmyslných rozměrů, ve kterých inovaci nepodporuje, ale brání jí
 • Prosazujeme zásadní omezení patentů uznávaných v České republice
 • Odmítáme softwarové patenty, patenty na živé organismy a průmyslové standardy
 • Požadujeme reformu financování výzkumu léků, která odstraní patenty

Proč?

Mobilní telefon Patentová válka mezi výrobci mobilních telefonů Apple a Samsung zuří od dubna 2011. Jedno z údajných porušení spočívalo v tom, že Samsung zneužil „obdélníkový tvar mobilu se zaoblenými rohy“. Patenty přestaly fungovat jako podnět k inovaci, ale staly se nášlapnými minami, kterými lze likvidovat zejména malé a středně velké podniky.

Patentové války stojí desítky miliard korun, které místo technologické inovace společnosti investují do soudních sporů a právníků. Důsledkem jsou méně kvalitní produkty pro zákazníky. Odhaduje se například, že v platnosti je přibližně 250 tisíc patentů týkajících se mobilních telefonů. Pro společnosti, které nemají rozsáhlé týmy patentových právníků, tak prakticky není možné na trh proniknout, což snižuje inovace.

S podobnými problémy se potýkají zemědělci, protože je možné patentovat i zemědělská osiva. Společnosti jako Monsanto si vedle toho dokonce patentují i konkrétní zemědělské plodiny, např. patent Monsanta na brokolici.

Jak?

 • Na evropské a mezinárodní úrovni budeme iniciovat změnu platných mezinárodních smluv o vynálezech a průmyslových vzorech.
 • Prosazujeme zásadní omezení patentů a průmyslových vzorů, aby patenty nebránily vstupu nových společností na trh, inovacím a šíření průmyslových standardů.
 • Veřejné výzkumné instituce nebudou hodnoceny podle počtu patentů, ale výsledky placené z veřejných prostředků budou veřejně dostupné
 • Požadujeme zákaz patentování živých organismů, odrůd a osiv.
 • Navrhujeme změnu financování výzkumu léků placených z veřejného zdravotního pojištění: Patenty na léky chceme postupně nahradit veřejnými granty se všeobecně dostupnými výsledky.
 • Nepřipustíme zavedení softwarových patentů v České republice.

Reforma demokracie

Ochrana základních práv

Konec sledování

 • Stát ani soukromé organizace nemají právo o svých občanech a zákaznících shromažďovat nadstandardní informace ani je dále poskytovat či prodávat bez jejich vědomí
 • Preventivní sledování občanů je nepřípustné
 • Každý občan má právo mít svá tajemství

Proč?

Edward Snowden Edward Snowden v roce 2012 zveřejnil důkazy o rozsáhlém šmírování soukromé komunikace všech občanů, na které Pirátská strana už dlouho upozorňovala. Z přísně tajných dokumentů bývalého technika amerických tajných služeb vyplývá, že v posledních několika letech docházelo k soustavnému a cílenému sledování celé Evropské unie, včetně jejích občanů, které stálo téměř bilion korun. Edward Snowden je kvůli tomu stíhán americkými úřady.

Pro nás je nepřijatelné, aby byl člověk stíhán za odhalování zločinů proti lidským právům. Česká pirátská strana proto vyzvala Ministerstvo vnitra, aby mu poskytlo azyl, což však ministerstvo odmítlo. Podobný způsob sledování soukromé komunikace navrhli v uplynulém volebním období také naši poslanci.

Podle dnešních zákonů je každý občan neustále sledován. Údaje o každém telefonním hovoru jsou zaznamenány. Informace o internetových stránkách, které navštěvujete, jsou ukládány. Nevinní občané jsou bez rozdílu a bez důvodu sledováni a jejich soukromí zasaženo. Chceme jasné kontrolní mechanismy nad policií a tajnými službami, které mají k těmto datům přístup.

Jak?

 • Ve všech zákonech prosazujeme v souladu s programovým bodem Soukromí koncepci Privacy by design. Podle ní by měl být každý systém navržen s ohledem na ochranu soukromí a každý uživatel by měl mít možnost využívat systém anonymně.
 • Podpoříme zrušení plošného sledování mobilních telefonů a internetové komunikace. Sledování bude možné v konkrétních odůvodněných případech. Budeme usilovat o zrušení evropské směrnice o uchovávání údajů a o vyslovení její neplatnosti.
 • Znemožníme tajným službám plošné sledování všech přenášených dat a zasadíme se o nezávislou občanskou kontrolu jejich rozpočtu, činnosti a výsledků.
 • Všechny bezdůvodně sledované osoby, ať už jde o trestní řízení, činnost bezpečnostní informační služby, celníků nebo vojenského zpravodajství, budou po určitém čase informovány o době, způsobu a důvodu sledování.
 • Změníme zákon o ochraně osobních údajů, aby měl každý občan právo na přístup k osobním údajům, které o něm stát a společnosti ukládají, s výjimkami stanovenými zákonem.

Svoboda volby

 • Každý člověk má právo si zvolit formu životního soužití
 • Prosazujeme právo zvolit si způsob léčby včetně konopí a jiných přírodních léků
 • Nesouhlasíme s postihy za domácí pěstování a rekreační užití omamných a psychotropních látek
 • Podporujeme svobodné a informované rozhodování o okolnostech, jak člověk přichází na svět a jak jej opouští

Proč?

Mádia Brodská z Rožďalovic Mária Brodská z Rožďalovic byla před soudem kvůli pěstování konopí. Během posledních pěti let to bylo již potřetí. Doma si podle návodů od známých a z televize vyráběla konopné masti a olejíčky, které jí pomáhaly léčit její bolestivé rány. Ačkoliv byla soudy zproštěna obžaloby ze zneužívání omamných látek, její příběh skončil nešťastně a Brodská se oběsila.

Podle České pirátské strany v řadě věcí přetrvávají předsudky a stát bere občanům svobodu rozhodovat o sobě samém a nést za svá rozhodnutí odpovědnost. Svoboda je základem moderní společnosti a její potlačování státem vede k tomu, že lidé nemohou následovat vlastní životní štěstí a jejich osudy mohou smutně skončit.

Úkolem státu tedy podle nás není paušální zakazování, ale poskytnutí informací a zajištění poctivého obchodního prostředí. Pěstování a užívání konopí pro osobní potřebu je svobodným rozhodnutím každého dospělého občana a prosazujeme odstranění stávajících zákazů a moderní regulaci a zdanění.

Jak?

 • Změníme zákon o registrovaném partnerství tak, aby umožňoval všechny typy partnerských svazků.
 • Prosazujeme možnost léčit se pomocí přírodních léků, které si každý zvolí.
 • Zlegalizujeme pěstování a držení konopí pro osobní potřebu.
 • Na základě výsledků vědeckých studií znovelizujeme zákon o návykových látkách.
 • Změníme zákon o zdravotních službách a zdravotní politiku státu tak, aby byla respektována svobodná volba způsobu léčebné péče a důstojnost lidí, kterých se tato péče týká. Týká se to i toho, jak člověk přichází na svět a jak jej opouští.
 • Podpoříme možnost rodit v centrech aktivního porodu a možnost asistovaného domácího porodu.
 • Umožníme člověku rozhodnout, že v případě nevyléčitelného vážného onemocnění spojeného s utrpením nechce být uměle udržován při životě na přístrojích a lécích, aby mohl důstojně zemřít.
 • Ukončíme diskriminaci lidí, kteří by jako svobodní dítě adoptovat mohli, ale po uzavření registrovaného partnerství už nemohou.

Omezení moci exekutorů

 • Odstraníme trh s bagatelními pohledávkami a šikanování drobných dlužníků
 • Veškeré úroky a poplatky za advokáty a exekutory by zásadně neměly přesáhnout výši dlužné částky
 • Umožníme obnovu řízení při protiústavně vysokých poplatcích za exekuci
 • Omezíme pravomoci exekutorů vnikat do obydlí a zabavovat majetek lidí, proti nimž není exekuce vedena

Proč?

Odznak soudního exekutora Jaroslav Šembera ze Světlé nad Sázavou ukončil v červenci 2009 smlouvu s dodavatelem plynu a poté se po rozvodu odstěhoval a změnil trvalou adresu. Po sezónním vyúčtování vznikl panu Šemberovi nedoplatek 2 274 Kč, avšak dopis byl odeslán na jeho bývalé trvalé bydliště a exmanželka mu dopisy nepředala. Mezitím se jeho případ „neplatiče“ dostal k soudu. Soud si nezjistil existenci datové schránky a vše bleskově vyřešil.

Částka 2 274 Kč za dva roky, během kterých úřady pana Šemberu nekontaktovaly, v exekuci soukromým exekutorem vzrostla na cca 28 000 Kč. Podobné případy nejsou ojedinělé a pro mnohé občany se exekuční spory stávají zbytečně existenčně likvidačními. Nákladné a nepřiměřené exekuce zatěžují také podnikatele.

Vedle trhu s bagatelními pohledávkami se problémem stávají také pravomoci exekutora. Ačkoliv je exekutor podnikatelem, je exekutorský úřad také veřejným úřadem a je třeba zajistit jeho průhledné fungování, přiměřené používání pravomocí a nezávislou a efektivní kontrolu.

Jak?

 • Každá povinná osoba bude muset být předem prokazatelně informována o svém dluhu a o tom, že bude přistoupeno k nucenému výkonu rozhodnutí. Pro tento a podobné účely bude mít každý člověk možnost veřejné správě sdělit svou e-mailovou adresu, kam mu bude kopie dopisu zaslána, pokud se dopis nepodaří doručit do vlastních rukou.
 • Stanovíme maximální výši vymahatelného příslušenství, aby se z malých částek netvořily dluhy astronomické výše. Nuceně vymáhané příslušenství pohledávek zahrnující úroky a poplatky za exekuci nesmí přesáhnout výši vymáhané částky (jistiny).
 • V případě, že již byla v minulosti k tíži povinného přiznána taková výše poplatků za exekuci, která je podle rozhodnutí Ústavního soudu protiústavní, umožníme povinnému bránit se neoprávněné exekuci mimořádným opravným prostředkem.
 • Do bytu povinného bude moci vstoupit a provést mobiliární exekuci až tehdy, pokud jiné způsoby exekuce prokazatelně selžou. Exekuce provedená zabavením věci někoho jiného bude neúčinná, ledaže ji dlužník převedl s cílem zkrátit věřitele.
 • Exekuce nemá být trestem ani demonstrací moci. Exekuce bude omezena pouze na rozsah, který je nezbytný k vymožení povinnosti a uspokojení pohledávky oprávněného.
 • Požadujeme přísnější dohled nad exekutory, zrychlení řízení o jejich prohřešcích a osobní odpovědnost za jimi učiněná rozhodnutí. Ve věcech jako zveřejňování informací chceme na exekutorské úřady uplatnit stejné požadavky jako na úřady veřejné správy.

Ochrana veřejného prostoru

 • Zpřístupníme veřejná prostranství kreativní činnosti (grafitti s vyhrazenými stěnami, pouliční umělci, atp.)
 • Napravíme chyby ve shromažďovacím zákoně, které umožňují blokovat cizí shromáždění
 • Omezíme agresivní reklamu na veřejném prostranství a zrovnoprávníme přístup k jeho využití občanskými iniciativami

Proč?

Karlův most ovládá cech vystavovatelů Veřejný prostor je naše společné vlastnictví a pokud si ho nebudeme hlídat, tak o ně přijdeme. Prominentní příklad je Karlův most v Praze, postaven Karlem IV. pro všechny. Nedávno občanské sdružení soukromých podnikatelů (výtvarníků) získalo monopol si na něm vydělávat malováním portrétů turistů. Tento monopol zřejmě vyžaduje to, aby na něm už nikdo jiný nesměl nic malovat, ani pro sebe a zadarmo. Tudíž všichni jsme byli omezeni. Zpočátku sice jen částečně a na jednom místě, ale v důsledku existuje nebezpečí, že se to stane normou téměř všude.

Česká pirátská strana chápe veřejné prostranství jako sdílený prostor, který je určen k veřejnému užívání za předem stanovených podmínek všemi občany. Nesouhlasíme proto také s tím, když politické strany jako ČSSD oznamují shromáždění po celé republice a znemožňují tak shromáždění jiným občanům.

Také nám vadí agresivní reklamy, které obtěžují chodce a mění ráz měst. Problémem je rovněž skutečnost, že politické strany ovládají řídící struktury dopravních podniků a jiných městských společností, se kterými následně uzavírají smlouvy o reklamě. Ve skutečnosti tak uzavírají v podstatě reklamní smlouvy sami se sebou, takže mají nespravedlivě výhodnější podmínky pro reklamu na veřejném prostranství než jiné politické strany.

Jak?

 • Schválíme změnu zákona o obcích, která poskytne právní jistotu pouličním umělcům při obecném užívání veřejného prostranství. Vyhradíme vybrané rozlehlé šedé plochy ve vlastnictví státu, které bude možné použít pro grafitti, malbu a jiné výtvarné aktivity.
 • Změníme shromažďovací zákon tak, aby nikdo nemohl bránit ve shromáždění všem ostatním. Podrobnosti jsou v programovém bodu Pirátů Svoboda projevu.
 • Monopolní smlouvy na reklamu na veřejném prostranství budou zakázány a reklama bude omezena. Město tak nebude v područí několika reklamních agentur.
 • Změníme volební zákony tak, aby politické strany a občanské iniciativy mohly využívat veřejný prostor podle berlínského modelu.
 • Jako základní lidské právo vidíme nárok na neměnnou kvalitu života. Proto budeme prosazovat ochranu našeho společného životního prostoru

Obnova demokratického státu

Omezení výsad politiků

 • Nechceme imunitu pro předávání úplatků
 • Politik by měl vykonávat pouze jednu funkci na plný úvazek
 • Zavedeme regulaci politického lobbingu
 • Snížíme příspěvky politickým stranám a změníme způsob jejich výplaty
 • Omezíme přílepky k zákonům, zprůhledníme legislativní proces a zapojíme do něj veřejnost

Proč?

Státní zástupce Ivo Ištvan Vrchní státní zástupce Ivo Ištvan zahájil trestní stíhání exposlanců ODS Šnajdra a Tluchoře, kteří se po neshodě v rámci strany (nehlasovali v souladu s doporučením strany) vzdali poslaneckého mandátu. Umožnili tak schválit některé zákony vlády Petra Nečase a později získali funkce v dozorčích radách státem vlastněných firem.

Přestože měl Ivo Ištván indicie k tomu, že získané funkce v dozorčích radách byly podmíněné (pravděpodobně vzdáním se poslaneckého mandátu) a tedy se jednalo o korupci, Nejvyšší soud v Brně exposlance z trestního stíhání pro část jednání vyjmul z trestního stíhání na základě indemnity. Otázka, zda bylo jednání korupční, nyní možná zůstane nezodpovězena. Podle Pirátů by indemnita neměla napomáhat chránit a rozvíjet korupční jednání a bránit soudům v odsouzení korupčního jednání.

Z naší zkušenosti senátora Libora Michálka víme, že současný politický proces není průhledný. Zákony se navrhují v rámci výborů a často se k připomínkování veřejností dostanou velmi pozdě a i v případě, kdy odborná veřejnost navrhne rozumné změny, nebo zákon odmítne, vláda zákon často stejně prosadí, protože stabilita vlády a věrnost koalici je pro poslance důležitější než názor občanů či vlastní nejlepší vědomí a svědomí.

V rámci boje o koryta dnešní poslanci slučují několik funkcí, které by samy o sobě měly být vykonávány na plný úvazek. Poslanec je placen za výkon své funkce v rámci poslanecké sněmovny a nemůže tedy dostatečně kvalitně vykonávat další veřejnou funkci a být za ni placen. Jedna ze základních funkcí poslanecké sněmovny je kontrola vlády. Proto by neměla existovat možnost slučovat funkce poslance a člena vlády.

Politické strany jsou jedním z nástrojů společenské diskuse a jejich ideová soutěž musí být co nejotevřenější. Nesouhlasíme s bariérami, které brání vzniku politických alternativ a nutí volit staré politické struktury. Zvýhodněný volební příspěvek velkých stran a uzavírací klauzule nutná pro vstup do sněmovny narušují rovné podmínky politické soutěže.

Jak?

 • Omezíme imunitu poslanců a senátorů jen na skutečně řečnické výstupy.
 • Prosazujeme změnu ústavy, aby byla neslučitelná funkce poslance a ministra ve vládě. Jinak nemůže být vláda kontrolována Poslaneckou sněmovnou.
 • Prosadíme neslučitelnost všech funkcí, které zjevně vyžadují práci na plný úvazek (hejtman, poslanec, ministr, starosta).
 • Umožníme veřejnosti účastnit se diskuzí v rámci legislativního procesu např. formou připomínkování zákonů v rámci internetových diskuzí nebo veřejnými anketami. Zákony budou zveřejňovány již v průběhu přípravy na ministerstvech. Umožníme občanům navrhovat vlastní zákony na základě petiční iniciativy.
 • Zakážeme přidávání nesouvisejících, nenadálých a nepodepsaných přílepků k návrhům zákonů. Návrh zákona nebo návrh pozměňovací nebude moci předkládat jednotlivý poslanec, ale pouze skupina poslanců. Hlasování ve výborech bude po jménech. Prodloužíme dobu na rozmyšlenou o zveřejněných pozměňovacích návrzích nejméně na 14 dní.
 • Zavedeme pravidla pro působení profesionálních lobbistů v Parlamentu a ve vládě.
 • Zrušíme pětiprocentní práh pro vstup do sněmovny. Spojíme geograficky blízké malé kraje, tak aby nebyl přirozený práh příliš vysoký a změníme přepočet hlasů na mandáty tak, aby zaručoval poměrné zastoupení stran ve sněmovně.
 • Navrhneme nový způsob financování politických stran (viz programový bod Politické strany) a možnost využití veřejného prostoru.

Přímá demokracie a odvolatelnost

 • Zákon o celostátním referendu a jednodušší podmínky pro místní referendum
 • Kontrola a odvolatelnost přímo volených politiků a vysokých úředníků
 • Přímá volba starostů a hejtmanů, důsledné oddělení jejich pravomoci od zastupitelstev
 • Uplatňování demokratických principů ve všech veřejnoprávních korporacích

Proč?

Referendum spoluorganizované Piráty na Praze 7 Praha 7 měla v roce 2011 v plánu pořídit předraženou a nekoncepční radnici. Jedinou cestou, jak záměr zastavit, bylo občanské referendum. Piráti pomohli sehnat podpisy na uspořádání referenda a v lednu 2013 pomohli s jeho propagací.

Referendum bylo úspěšné, neboť přišlo hlasovat více než 35 % občanů Prahy 7 a rozhodlo v otázkách pro řádné hospodaření a pro architektonickou soutěž. Praha 7 nyní díky takovému výsledku referenda ušetří až 500 milionů korun a bude mít radnici v odpovídající budově. Pokud by byly podmínky pro konání referenda jednodušší, věříme, že by se podobných výsledků dalo dosahovat častěji.

Dalším problémem je naprostá neodpovědnost politiků občanům. Např. ministr zahraničí Schwarzenberg (TOP 09) nechal podepsat protipirátskou smlouvu ACTA, o které se občané dozvěděli až z tiskové zprávy japonského ministrstva zahraničí. Poslanci VV, ODS a ČSSD, kteří se podíleli na uplácení, nadále sedí v Poslanecké sněmovně. Politická strana LIDEM nemá žádnou důvěru občanů. Proto je potřeba, aby se volení představitelé ve své činnosti navzájem kontrolovali, aby měli občané možnost prosadit změny v celostátních referendech a právo odvolat úředníky a politiky, s nimiž nejsou spokojeni.

Jak?

 • Zákon o obcích a zákon o krajích změníme tak, aby byl starosta nebo hejtman kontrolován zastupitelstvem. Změníme volební zákony tak, aby byli starostové a hejtmani přímo voleni občany.
 • Všichni přímo volení politici, ministři a vedoucí ústředních správních úřadů a jiní vysocí úředníci musí být odvolatelní na základě petice s podpisy voličů a hlasování. U nepřímo volených orgánů mají občané právo na základě petice rozhodnout o předčasných volbách.
 • Prosadíme dlouho odkládaný a ústavou předvídaný zákon o celostátním referendu. Referendum bude uspořádané na základě petice cca 100 000 občanů. Zákon umožní občanům fakticky ovlivňovat rozhodování politiků a umožní blokovat zákony, s nimiž občané nesouhlasí pomocí občanského veta.
 • Náklady referenda o zákoně, který občané vetovali, ponesou poslanci, kteří zákon prohlasovali, ze svého platu.
 • Referendum o změnách ústavy a bezprostředně závazných mezinárodních smlouvách bude povinné.
 • Zjednodušíme také přísné podmínky pro konání místního a krajského referenda.
 • Budeme požadovat uplatnění demokratických principů také u profesních samospráv, vysokoškolských samospráv apod.

Dobrá veřejná správa

 • Schválíme služební zákon a omezíme vliv politiků na úřední rozhodnutí
 • Prosadíme ochranu whistleblowerů, kteří nahlásí korupci a porušování zákona
 • Ukončíme praxi trafik ve státních firmách
 • Zajistíme nezávislou kontrolu hospodaření krajů, obcí a dalších veřejných institucí
 • Prosadíme nezávislost státního zastupitelství na vládě.

Proč?

Senátor Libor Michálek Libor Michálek se v roce 2010 stal ředitelem Státního fondu životního prostředí. V prosinci 2010 podal trestní oznámení kvůli podezření z trestného činu pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Za to byl následujícího dne ministrem Pavlem Drobilem odvolán z funkce.

V květnu 2011 Liboru Michálkovi Nadace Charty 77 udělila Cenu Františka Kriegla za statečný, systematický a nekompromisní boj proti korupci ve státní správě. V říjnu 2012 byl zvolen senátorem v Praze za Českou pirátskou stranu v koalici se Stranou zelených a KDU-ČSL.

Nyní se Libor Michálek věnuje analýzám, jak lze ve státním sektoru ušetřit peníze za nehospodárnosti. Případ Libora Michálka dokládá, jak jsou lidé upozorňující na korupci potřeba, protože ji dokážou pojmenovat, mohou získat na svou stranu veřejnost a začít prosazovat nutné změny. Whistlebloweři jako Libor Michálek si tudíž zaslouží zvláštní ochranu, aby je nemohli jejich zaměstnavatelé šikanovat za oznámení korupčního jednání.

Zaměstnanci úřadů vykonávají službu veřejnosti a spokojenost občana má být hlavním kritériem při jejich hodnocení. Dnes jsou s veřejnou správou spíše spojeny pojmy jako nehospodárnost, korupce, kariéra jen pro poslušné, neodbornost, nejistota a malá kontinuita ve vedení úřadů a st. orgánů, nekompetentní vedení a rozhodování ve státních firmách, vyvádění zisku, obava hlásit korupci. Profesionální a efektivní výkon veřejné správy bez politických tlaků přinese všem nejen ekonomický prospěch, ale i zvýšení životního komfortu.

Jak?

 • Prosadíme zákon o ochraně whistleblowerů, kteří nahlásí korupční a jiné nekalé jednání. Bude stanoven úplný výčet důvodů, pro které může být whistleblower z úřední funkce odvolán.
 • Schválíme služební zákon, který stanoví jasnou ochranu úředníků před politickými zásahy, osobní zodpovědnost úředníků za učiněná rozhodnutí, otevřená výběrová řízení, kariérní řád a hodnocení bez možnosti smluvních platů, které zajistí omezení nenárokové složky platu. Na jednotný výklad a užití služebního zákona bude dohlížet ředitelství státní služby.
 • Každý úředník ponese povinně odpovědnost za nezákonná jednání, jichž se dopustí, a stát po něm bude vymáhat náhradu. Soudy při zrušení úředního rozhodnutí také rozhodnou, zda šlo o zjevnou nezákonnost, za kterou úředník nese odpovědnost. Současně připravíme podmínky pro konečný vstup služebního zákona do praxe.
 • Ukončíme praxi trafik ve státních firmách. Požadujeme, aby státní firmy fungovaly zcela transparentně, aby byly stanoveny požadavky na odbornost při obsazování funkcí v nich a aby jejich dozorčí rada byla z větší části obsazována nezávislými experty. Podmínkou výkonu funkce musí být bezúhonnost, vyloučení střetu zájmů a průhledné výběrové řízení s odůvodněným výsledkem.
 • Rozšíříme pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu, aby kontroloval zákonnost při hospodaření s veřejným majetkem na všech veřejných institucích jako jsou kraje, obce a jejich firmy. Budeme také požadovat, aby měl Nejvyšší kontrolní úřad účinné sankční nástroje, jak přimět veřejné instituce k dodržování zákonů.
 • Podpoříme zákon o státním zastupitelství, který zavede součinnost více ústavních orgánů při jmenování nejvyššího státního zástupce. Podmínkou jmenování bude dlouholetá zkušenost a významné výsledky v boji s organizovaným zločinem. Nejvyšší státní zástupce bude jmenován na pevně stanovené funkční období a bude odvolatelný jen soudem ze zákonem stanovených důvodů. Každý jeho pokyn bude písemně odůvodněn. Ostatní funkce budou obsazovány ve výběrových řízeních.

Znalostní společnost

Špičkové vzdělávání a věda

Peníze pro školství a vědu

 • Financování veřejného vzdělávání a vědy je pro nás klíčovou prioritou rozpočtu. Zvýšíme procento rozpočtu na školství a vědu
 • Umožníme lidem celoživotní vzdělávání
 • Finanční náklady vzdělávání nechceme přesouvat na studenty

Proč?

Pracovnice ve sweatshopechKarel celý život pracoval ve firmě vyrábějící keramické dlaždice. V roce 2009 firma investovala do automatické výrobní linky. Následně propustili 3 000 zaměstnanců. Továrna nyní produkuje dvakrát více dlaždic, linka je přitom využita jen na 50 %. Nyní Karel marně shání nějakou práci. Na Internetu našel nabídky práce, obsahují však kvalifikační požadavky, které nemůže naplnit.

Piráti nechtějí, aby se z České republiky stala manufaktura. V dnešní době se podmínky pracovního trhu mění tak rychle, že v něm obstojí pouze lidé schopní samostatného a tvořivého myšlení. Kvalitní vzdělání tak poskytuje lidem svobodu.

Jak?

 • Schválíme pouze takový rozpočet, který vyhrazuje potřebné prostředky pro řádné fungování veřejného vzdělávacího systému. Na druhou stranu budeme požadovat, aby takové prostředky byly transparentně vykázány.
 • Nesouhlasíme se změnou zákona o vysokých školách, která by přesouvala náklady vzdělávání na studenty a nutila je tak se u bank zadlužovat. Z toho důvodu nepodpoříme zavedení školného, zápisného ani jinak pojmenovaného podobného poplatku.

Svobodná volba způsobu vzdělávání

 • Rovné podmínky pro různé formy vzdělávání
 • Respekt k individuálnímu nadání, zájmům a možnostem vzdělávaného
 • Podporujeme studium v jakémkoli věku a studium mimo školské struktury

Proč?

Domácí vzdělávání Pětičlenná skupina matek dětí školního věku chtěla vzdělávat své děti individuálně doma. S tímto způsobem vzdělávání ovšem rodičům vyvstává problém s financováním chodu rodiny. Proto se matky rozhodly, že budou střídavě učit své děti ve skupině tak, aby každá z nich mohla chodit 4 dny v týdnu do práce. Avšak v současné době smí matka vzdělávat pouze své dítě po splnění podmínek (zejména na vzdělání), souhlasu ředitele školy a posudku Pedagogickopsychologické poradny, kde se dost často setkávají s odporem skalních pedagogů. Rodiče tak nemohli zákonným způsobem dopřát svým dětem domácí vzdělávání.

Jako další nedostatek vnímáme značné rozdíly v dostupnosti a kvalitě vzdělávání napříč regiony. Často se tak stává, že mnozí, často velmi nadaní, žáci jsou demotivováni „výukou“ na nekvalitních školách, jež však v dané lokalitě nemají konkurenci.

Jak?

 • Zrovnoprávníme různé formy vzdělávání ve školách a školkách, komunitní školy, domácí vzdělávání, vzdělávání po internetu a celoživotní vzdělávání s podmínkou garance jejich kvality.
 • Zlepšíme podmínky studentům pečujícím o děti státní podporou dětských koutků a školek na vysokých školách.
 • Odstraníme zvláštní poplatky, které oproti ostatním studentům vysokých škol musí platit studenti studující na dvou vysokých školách zároveň.
 • Zavedeme možnost skládat maturitní zkoušku bez nutné účasti na formální středoškolské výuce. Tím umožníme nadaným žákům dřívější přístup k rozvoji svého talentu na vysoké škole a zároveň tak vytvoříme tlak na střední školy, aby poskytovaly kvalitní a hodnotné vzdělávání.

Vzdělávání bez bariér

 • Používané učebnice ke stažení na webu, k šíření a zlepšování
 • Svobodný software ve školách i doma

Proč?

kniha.jpg Ve Spojených státech nedávno objem studentských půjček přesáhl hodnoty bilionu amerických dolarů. Značné množství studentů není schopno svůj studentský dluh splatit a někteří právníci a ekonomové krizi studentských půjček přirovnávají k hypoteční krizi, přičemž se obávají jejího dopadu na ekonomiku. Je zřejmé, že povinné školné vytváří bariéru pro mnoho potenciálních studentů, a takováto bariéra je pro Piráty nepřijatelná.

Ať už formální, nebo neformální vzdělání je v dnešním světě nepostradatelné a je úkolem státu ho podle schopností studenta a finančních možností státu zajistit. Ze stejných důvodů odmítáme omezení učebnic copyrightem, které znemožňuje učitelům s výukovými texty dále pracovat a brání šíření mezi studenty.

Jak?

 • Změníme školské zákony tak, aby byly upřednostněny učebnice vydávané pod licencí Creative Commons, které jsou volně šiřitelné.
 • Podmínkou pro veškeré granty a zaměstnanecká díla ve školství bude volná šiřitelnost výsledků pod svobodnou licencí a zveřejnění na Internetu. Studenti již nebudou nuceni kupovat drahé učebnice práva či medicíny, ze kterých neoprávněně těží vybrané nakladatelské domy.
 • Podpoříme použití svobodného softwaru ve školách, který mohou žáci bezplatně používat také doma (viz bod Svobodný software).

Výsledky výzkumu pro všechny

 • Volná dostupnost výsledků výzkumů vytvořených za veřejné prostředky
 • Nesouhlasíme s vyváděním výsledků výzkumu placeného z veřejných prostředků do soukromých rukou
 • Hlavním kritériem prospěšnosti výzkumu nesmí být patenty, ale skutečný dopad činnosti veřejných výzkumných institucí

Proč?

Aaron SwartzV lednu 2013 se oběsil programátor a aktivista Aaron Swartz, který byl dva roky předtím zažalován za to, že v budově MIT údajně „ukradl“ více než čtyři miliony akademických časopisů z digitální knihovny JSTOR a hodlal je veřejnosti poskytnout zdarma. Swartz totiž zastával myšlenku, že výsledky vědecké práce by měly být všem dostupné. Reakcí na jeho smrt byla nová vlna hlasů volajících po plošném zavedení Open Access neboli otevřeného přístupu, který zajišťuje trvalý, okamžitý a bezplatný přístup k výsledkům vědy a výzkumu na Internetu.

Představa, že univerzity v České republice se budou živit komerčními patenty, je značně naivní. Ve skutečnosti již dnes přicházejí univerzity o značný příjem, když financují tvorbu knih, skript a jiných zaměstnaneckých děl a nezajistí si práva na jejich šíření mezi studenty, absolventy a na zveřejnění na svých webových stránkách. Paradoxně pak studenti musí platit již zaplacené, když si ve škole musí kupovat předražené právnické nebo lékařské knihy, k jejichž koupi od soukromého nakladatelství je škola nutí.

Jak?

 • Zasadíme se o důsledné zpřístupnění veškerých studijních materiálů, diplomových prací a jiných kvalifikačních prací a výsledků výzkumů vytvořených za veřejné prostředky, a to v elektronické formě na Internetu.
 • Software a jiná díla vytvořená za veřejné prostředky studenty a učiteli jako zaměstnanci na školách v rámci vzdělávání a výzkumu budou volně šiřitelná pod některou svobodnou licencí.
 • Podporujeme mezinárodní iniciativu otevřeného přístup k výsledkům výzkumu (Open Access) a zveřejňování všech materiálů placených z veřejných prostředků v online archivech. Změníme odpovídajícím způsobem zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, aby byla volně dostupná všechna díla byť jen z části placená z veřejných prostředků.
 • Změníme zákon o vysokých školách a zákon o veřejných výzkumných institucích, aby nebylo možné vyvádět výhradní práva na výsledky veřejného výzkumu do soukromých společností (tzv. „spin-offů“).

Ekonomika pro člověka, ne člověk pro ekonomiku

Banky mají ekonomice sloužit, ne jí vládnout

 • Požadujeme omezení nadvlády globálního finančního systému
 • Zdaníme finanční spekulace, zakážeme záchranu bank z veřejných peněz
 • Prosadíme oddělení komerčního a investičního bankovnictví
 • Ukončíme dluhové financování státu a veřejných institucí a prosadíme vyrovnaný rozpočet

Proč?

lehman_bros.jpg Lehman Brothers byla americká banka, jejíž bankrot stál u zrodu současné finanční a hospodářské krize. Tato krize naplno odhalila, že svět finančních spekulací a investic je naprosto odtržený od reálné ekonomiky.

Finanční sektor může srazit ekonomiky celých států na kolena jen tím, že jim zvedne úrokovou míru na dluhopisy. Občané západních států současně nesou na svých bedrech většinu rizik spojených s bankrotem finančních institucí. Piráti prosazují ukončení principu privatizace zisků a socializace nákladů, kdy finanční instituce vydělávají v době ekonomické prosperity a v krizi jejich ztráty platí daňoví poplatníci.

Jsme přesvědčeni, že bez změny stávajícího finančního systému se budou krize podobné té z roku 2008 ustavičně opakovat. Zadlužování státu a financování stávajícího dluhu současným způsobem považujeme za dlouhodobě neudržitelné. Považujeme ho za selhání politiků v roli správců země.

Jak?

 • Podpoříme novelu ústavy, která stanoví nejvyšší přípustnou výši dluhu České republiky. Zahájíme celostátní diskusi o tom, jak vypořádat existující zadlužení.
 • Banky musí v případě špatného hospodaření bankrotovat jako kterákoliv jiná akciová společnost. Piráti nepodpoří žádnou podobu záchrany bank z veřejných prostředků. Stát stanoví maximální velikost finančních institucí, aby jejich případný pád neohrožoval finanční sektor.
 • Prosadíme oddělení komerčního a investičního bankovnictví. Je potřeba oddělit ukládání úspor občanů a jejich investování za účelem zisku, aby občané jasně věděli, jak s jejich penězi bude banka zacházet. Finanční spekulace budou moci probíhat pouze s vlastním kapitálem investorů, nikoliv na úvěr z peněz střadatelů. Podrobnosti jsou v programovém bodu Finanční systém.

Spravedlivé zdanění korporací a nezdaněných oblastí

 • Zdanění finančních transakcí
 • Zvýšení zdanění nerostného bohatství a využití vzácných zdrojů
 • Zdaníme a zregulujeme prodej omamných a psychotropních látek a prostituci

Proč?

Důl OKD Těžařské společnosti odvádějí z těžby nerostných surovin naprosto marginální částky ve srovnání dopadu jejich činnosti na území kde působí. Z přírodních zdrojů České republiky tak bohatne pouze úzká skupina uhlobaronů. Z jedné tuny uhlí odvádějí těžaři zhruba 10 Kč, cena 1 tuny uhlí na trhu je přibližně 1 800 Kč.

Piráti chtějí napravit tuto nespravedlnost a důsledně zdanit těžbu nerostných surovin.

Za důchody a sociální oblast ručí stát

 • Jsme pro zachování průběžného důchodového systému
 • Vnímáme potřebu změnit způsob přerozdělování zdrojů a produktů a budeme hledat cestu
 • Jedním z možných komplexních řešení sociálních otázek je základní příjem

Proč?

Honor Blackman and other Equitable Life protestors Na počátku 21. století se nejstarší soukromý penzijní fond na světě Equitable Life dostal do finančních problémů. O nějakou dobu později se půl milionu jeho investorů dozvědělo, že nedostanou ani korunu z peněz, které do fondu investovali, a zbylý milion investorů, že zpět obdrží pouze čtvrtinu z peněz. Firma totiž slibovala starobní důchody, které nebyla schopna poskytnout.

Jak?

 • Piráti vystupují proti privatizaci státního důchodového systému. Prosazujeme průběžný důchodový systém. Na rozdíl od soukromých společností a bank je stát trvanlivějším útvarem, který je schopný poskytovat záruky. Zároveň chceme nechat na každém občanovi, jaký případný další způsob zajištění na stáří zvolí.
 • Druhý pilíř důchodového systému považujeme za malou domů bankovnímu sektoru a chceme ho zrušit.
 • Jedním z možných komplexních řešení sociálních otázek je základní příjem. Jedná se o model přerozdělování prostředků, ve kterém každý občan, nezávisle na své ekonomické situaci či jiných podmínkách, získává rovný základní příjem zajišťující důstojný život. Základní příjem zmírňuje strach z nezaměstnanosti, z nemožnosti zajistit sobě a své rodině nejzákladnější životní potřeby. Nahradil by většinu podmíněných dávek současného sociálního systému, tedy i byrokratický aparát s ním související. Zavedení základního příjmu není jediná možnost, jak zajistit důstojný život pro všechny občany. Předpokládáme širokou celospolečenskou diskusi a schvalování dlouhodobých řešení v referendu. Výše případného základního příjmu se musí odvíjet od možností ekonomiky.
 • V parlamentu bychom prosazovali vypracování analýzy dopadů zavedení nepodmíněného základního příjmu, vypracování analýzy možného financování základního příjmu a iniciovali bychom širokou politickou diskusi na toto téma.

Vstřícné prostředí pro podnikání

Snížení byrokracie

 • Vstřícný přístup veřejné správy k občanům
 • Daňové zákony by měly obsahovat co nejméně výjimek a měly by být stabilní a srozumitelné
 • Všechny formuláře budou pro každého uživatele vyplnitelné na webu s předvyplněnými údaji
 • Svobodný software pro komunikaci s veřejnou správou a plnění zákonných povinností

Proč?

ByrokracieLenka provozuje malou firmu s několika zaměstnanci. Chtěla si zaplatit účetní, ale kvůli nevelkým příjmům si ji nemůže dovolit. Rozhodla se proto účetnictví řešit sama. Teď každou chvíli nadává, protože se v daňovém systému nemůže vyznat.

Dle hodnocení Světové banky a PwC jsou české daně 117. nejsložitější na světě. Složitá administrativa a časová náročnost trápí české podnikatele a firmy. Přitom platí, že kde jsou daně jednodušší, tam mají podnikatelé lepší podmínky pro svůj byznys. Česko patří mezi země, kde je zavedeno nejvíce daní, např. vyměřovací základ pro sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu fyzických osob je odlišný.

Velký problém je také opakované vyplňování formulářů a neschopnost veřejných úřadů mezi sebou dokumenty a informace za jasných předepsaných podmínek sdílet, aby občan nebyl obtěžován. Proto prosazujeme vytvoření jednotného systému standardů pro veřejnou správu, který by umožnil propojení dat a moderní fungování úřadu, za striktní ochrany soukromí.

Jak?

 • Stát vytvoří manuál srozumitelně shrnující právní podmínky pro podnikání v každém sektoru a pro zvláštní povinnosti jako je např. vedení účetnictví poskytne vhodné certifikované nástroje (viz bod Svobodný software).
 • Současné daňové zákony zjednodušíme, aby byly použitelné pro každého občana. Zjednodušení lze dosáhnout, aniž bychom vytvářeli nové díry. Inspiraci budeme čerpat ze zemí, kde výběr daní funguje nejlépe. Podrobnosti jsou v programovém bodu Daňový systém.
 • Daňové zákony by měly obsahovat co nejméně výjimek a měly by být co nejjednodušší. Každá změna daňových zákonů nabude účinnosti vždy až k 1. lednu, aby se podnikatelé vyznali ve výši daní a jejich výpočtu.
 • Všechny formuláře budou elektronicky dostupné, interaktivní a zveřejňované na webu, aby si je mohl každý zobrazit na každém počítači nebo jiném zařízení.
 • Zpřístupníme úřední agendy také na jednotném internetovém portálu veřejné správy. Občané budou moci např. nahlásit zábor na interaktivní mapě, aniž by museli obcházet několik úřadů. V rámci portálu veřejné správy bude zřízen systém pro zpětnou vazbu a veřejné připomínkování předpisů.
 • Stejně jako v bance vyřídíte vše s jedním bankéřem, navrhujeme, aby bylo možné vyřídit na CzechPointu veškerou agendu, kvůli které dnes musíme navštěvovat několik odborů nebo různých úřadů. Podrobnosti jsou v programovém bodu E-government.

Transparentní veřejné zakázky

 • Zavedeme plně průhledné zadávání veřejných zakázek
 • Konec tajným vazbám mezi dodavateli veřejných zakázek a politiky
 • Všeobecná dostupnost počítačových programů vyvinutých ve veřejných zakázkách

Proč?

OpenCard Policie prošetřuje několik současných a bývalých radních Magistrátu hlavního města Prahy kvůli kauze Opencard. Firma Haguess, která za Opencard stojí, byla na dodání jedné zakázky vybrána v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění, kdy magistrát oslovil pouze tohoto dodavatele. Tato zakázka je pouze jedna z mnoha zakázek, jejichž zadávání bylo přinejmenším velmi pochybné. Mezi ty známé patří například kauza Czechinvest či Kapsch.

Jak?

 • Podstatně zjednodušíme zákon o veřejných zakázkách, aby byl jednoduše použitelný v praxi, nicméně zajistil zcela průhledný proces zadávání veřejné zakázky.
 • Všechny informace týkající se veřejných zakázek budou povinně zveřejňovány na jediném portálu s možností nastavit si upozornění.
 • Budeme požadovat průhlednou majetkovou strukturu dodavatelů veřejné správy a ručení za kvalitu.
 • Všechny počítačové programy, fotografie, dokumenty a jiné podobné informace objednané formou veřejné zakázky bude možné bez omezení používat jako tzv. úřední díla.
 • Podporujeme možnost placení za veřejné zakázky formou zápočtu vůči daním, aby nemohly být veřejné zakázky zadávány účelově založeným malým firmám bez jakékoliv praxe.

Konec poplatků OSA, Intergram a dalším

 • Požadujeme zrušení poplatků OSA za prázdná média a paměťové nosiče
 • Odstranění poplatků, které OSA a Intergram vybírají v restauracích, kadeřnictvích, čekárnách a jiných provozovnách
 • Omezíme poplatek Dilia za kopírování ve školách a kopírovacích centrech
 • Zrušíme poplatek, který musí autorskému svazu Dilia platit každá veřejná knihovna za půjčení knížky čtenáři domů

Proč?

Hrajeme svobodnou hudbuPlatí se za hudbu v restauracích, obchodech a čekárnách, a to jen proto, že je tam zařízení na reprodukci hudby, i když hraje svobodnou hudbu. Platíme poplatky za prázdná média, i když na ně dáváme svoje fotky a dokumenty. Je to presumpce viny, že kopírováním porušujete zákon.

Kolektivní správci navíc bývají při vybírání poplatků velmi nevybíraví a často jednají proti platným zákonům. Krásným příkladem nekalých praktik kolektivních správců je příběh Petra Holka, podnikatele a spolumajitele známé pražské čajovny Shangri-la, který se dlouhodobě potýkal s pokusy kolektivních správců z něj vymanit „výpalné“ za pouštění podkresové hudby zákazníkům. OSA i Intergram se od Petra Holka snažily neoprávněně vymáhat poplatky i poté, co si zřídil certifikát u internetového rádia Jamendo, které nabízí hudbu od nezávislých autorů, kteří nejsou kolektivními správci zastupováni.

Piráti také spustili kampaň Hrajeme svobodnou hudbu, ve které představují podnikatelům možnost hrát hudbu nezastupovaných autorů, za kterou ze zákona není povinnost platit. Více najdete na webu hudba.

Jak?

 • Chceme zrušit poplatky kolektivním správcům, protože tento obchodní model vynáší pouze právnickým osobám, které se o vybírání poplatků starají.Tento poplatek prodražuje každý přístroj o cca 4 % z ceny a brzdí rozvoj počítačové techniky. Pro existenci zákonných privilegií kolektivních správců nevidíme žádný relevantní důvod.
 • Zrušíme poplatky za provozování vysílání díla a zvukového záznamu, které OSA a Intergram vybírají v restauracích, kadeřnictvích, čekárnách a jiných provozovnách. Poplatek bude již ze zákona zahrnut ve smlouvě s rádiem, aby kolektivní svazy autorů nedostávaly za jedno vysílání díla zaplaceno dvakrát.
 • Kolektivní správce Dilia inkasuje každý rok desítky milionů korun, které vybírá od kopírovacích center, knihoven, škol, archivů, úřadů a dalších míst, kde je možnost kopírovat a tisknout. Výše tohoto poplatku je stanovena zákonem na 20 haléřů za každou černobílou stránku. Odmítáme tuto presumpci viny a budeme požadovat, aby každý uživatel mohl tisknout svoje nebo volné materiály kdekoliv bez platby tohoto poplatku.
 • Kolektivní správce Dilia také vydělává na půjčování knížek v knihovnách. Opravdu! Podle bodu 10 přílohy k autorskému zákonu získá za každou výpůjčku padesát haléřů. Tento poplatek za půjčování knih je nesmyslný, zatěžuje státní rozpočet a prosadíme jeho zrušení.

Zrychlení řízení před soudy

 • Prosadíme automatizaci administrativy soudnictví a elektronizaci spisů
 • Zavedeme osobní odpovědnost soudců za jejich zjevně chybná rozhodnutí
 • Stanovíme nepřekročitelné a pevné lhůty pro rozhodování soudů

Proč?

Socha ztělesňující spravedlnost V roce 2011 Česká pirátská strana podala správní žalobu na tehdejšího ministra financí Miroslava Kalouska, protože zatajoval informace o tom, kdo v devadesátých letech vytuneloval české banky. Městský soud v Praze se původně odmítl žalobou zabývat s argumentem, že byla podána pomocí datové schránky bez elektronického podpisu. Nejvyšší správní soud ale později potvrdil, že Piráti postupovali správně. Než městský soud stihl v případu rozhodnout, rozpadla se vláda a Kalousek tak za své jednání neponese zodpovědnost a informace budou skartovány.

Česká pirátská strana požaduje zásadní reformu soudnictví, která odstraní staré struktury a zavede moderní, spravedlivé a rychlé soudnictví, ve kterém je soudce uznávanou morální a právní autoritou.

Jak?

 • Zavedeme pevné časové limity pro rozhodnutí soudů, ve kterých bude muset soud vydat rozhodnutí, a to v závislosti na náročnosti věci.
 • Prosadíme automatizaci administrativy, aby většinu rutiny vyřídil počítač a soudce se mohl věnovat hodnocení spravedlnosti. Spis bude veden v primárně elektronické podobě s možností dálkového přístupu vymezenému okruhu osob.
 • Nadřízený soud bude moci zrušit rozhodnutí podřízeného soudu a konstatovat zjevné pochybení soudce, pokud soudce zjevně postupuje v rozporu se zákonem nebo s ustáleným výkladem, aniž by odchýlení přesvědčivě odůvodnil.
 • Po soudcích bude vymáhán regres za jimi vydaná nezákonná rozhodnutí. Soudci budou muset škodu uhradit ze svého platu.
 • Soudcem by se měli stávat pouze ti nejzkušenější právníci s dostatečnou praxí, morální integritou, odborností a zejména nestranností.
 • Podle nás musí být možné protiprávně nečinný soud nebo správní orgán donutit k činnosti v souladu s pravomocným rozhodnutím, a to v případě nutnosti i exekucí.

Podpora rozvoje podnikání

 • Česká republika „Datovým rájem“
 • Ochrana poskytovatelů služeb v Informační společnosti
 • Ochrana před mezinárodní šikanou
 • Snížení legislativní zátěže

Proč?

DatacetrumV červnu letošního roku otřásla světem kauza PRISM, která poukázala na fakt, že evropské společnosti mají povinnost spolupracovat s americkými tajnými službami. Zákazníci tak těmto společnostem nedůvěřují a bojí se o své citlivé údaje. Chceme přijmout taková zákonná opatření, která spotřebitele v tomto ohledu ochrání, a přilákat tak do České republiky IT společnosti. Švýcarsko je vyhledávanou lokalitou pro dis­krétní uložení peněz, proč by Česko nemohlo plnit stejnou úlohu, pokud jde o data?

Jak?

 • Posílíme postavení poskytovatelů služeb v informační společnosti tak, aby se nemuseli zabývat žádostmi o smazání obsahu, které žadatel nepodloží plnou mocí majitele copyrightu.
 • Posílíme možnost uživatelů bránit se neoprávněným žádostem o smazání obsahu.
 • Zabráníme tomu, aby byli čeští provozovatelé služeb souzeni podle zahraničních zákonů. Kauza typu Megaupload se v ČR nesmí stát.
 • Zrušíme data retention.
 • Zrušíme poplatky z paměťových médií.
1) Tomáš Baťa: Úvahy a projevy. Kapitola 7.1 „Veřejné účetnictví“. Dostupné jako audionahrávka.
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
volby/2013/program.txt · Poslední úprava: 01.04.2020 11:48 autor: petr.vileta