• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Jak vytvořit kandidátní listinu
pro předčasné volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané 25.–26. října 2013

Tento dokument neobsahuje žádné oficiální kandidátní listiny, nýbrž slouží výlučně jako šablona pro kopírování formátu.

Kandidátní listina « doplň » kraj

«Zde vložte fotografii lídra kandidátky» 1)

BlahblahblahBlahblahblahBlahblahblahBlahblahblah…velmi moudrý a hluboký citát…blahblahblahBlahblahblahBlahblahblahBlahblahblahBlahblahblah

Ten Onen, lídr kandidátky

Template clear not found. [Click here to create it]
Kandidátní listina České pirátské strany v «doplň» kraji pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.-26. října 2013
< 100% >
Pořadí Fotografie Jméno a příjmení2)3), věk4) Povolání Obec5) Politická příslušnost6)
1 {{ :lide:ten_onen?60x60 }} [[:lide:ten_onen]] , 49 Technik Praha Česká pirátská strana
2 lide Lidé, 00 prace bydliště bez politické příslušnosti
3 lide Lidé, 00 prace bydliště bez politické příslušnosti
4 lide Lidé, 00 prace bydliště bez politické příslušnosti


Tuto kandidátní listinu sestavilo krajské sdružení v primárních volbách a krajské předsednictvo ji předložilo republikovému výboru.7)

Postup při vyhlašování kandidátní listiny

 • Text kopírujte ze zdroje šablony.
 • Každý kraj si založí stránku /regiony/<kraj>/volby20138) a do ní okopíruje strukturu vzoru kandidátky.
 • Údaje si upravujte a doplňujte podle potřeby.
 • Tato stránka slouží k prezentaci kandidátní listiny.
 • Přidejte odkazy na program, akce kampaně, primární volby apod.

Postup při podávání kandidátní listiny

 • Stáhněte si šablonu.
 • Doplňte adresu úřadu, kraj.
 • Doplňte údaje o zmocněnci (kontakt9) i datovou schránku, pokud ji vlastní)
 • Doplňte kandidáty podle aktuálních výsledků primárních voleb.
 • Šablonu převeďte do .pdf a pošlete Jakubovi a AO.10)
 • Místopředseda šablonu vytiskne, pokud je vše v pořádku podepíše.
 • Místopředseda kandidátku doporučeně zašle zmocněnci.
 • Zmocněnec kandidátku podepíše a spolu s přílohami podá na krajském úřadě.
 • Zmocněnec kandidátku dále doplňuje11)
 • Krajský úřad přezkoumá předložené kandidátní listiny a v případě, že zjistí nedostatky, vyzve písemně prostřednictvím zmocněnce kandidující subjekt k jejich odstranění

Termín podání kandidátní listiny

 • Kandidátní listina se podává nejpozději do 17. října 2013 do 16.00 hodin, krajskému úřadu, v hlavním městě Praze Magistrátu hlavního města Prahy, a to pouze prostřednictvím zmocněnce
 • Podání kandidátní listiny krajský úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice
 • Kandidátní listinu lze po podání doplňovat do 21. října 2013 do 16.00 hodin

Pravidla pro kandidáty

Pravidla pro zmocněnce

 • musí být svéprávný
 • nesmí ve volbách kandidovat

Postup schvalování kandidátní listiny

 • Kandidátní listinu sestavuje v primárních volbách krajské fórum.
 • AO doporučuje listinu sestavovat spíše na ohlášeném volebním zasedání (či více zasedáních), než na fóru, a to z důvodu časové efektivity. Také na zasedání se mohou zúčastnit příznivci s hlasem poradním.
 • Ve chvíli kdy máte zvoleného lídra a čelní kandidáty, podejte kandidátku ke schválení do podatelny RV.
 • AO zkontroluje zde všichni kandidáti splňují podmínky kandidatury a případně dá zmocněnci pokyn k jejich vyškrtnutí.
 • Dále doplňujte údaje pro svůj kraj na seznam kandidátek13)

Šablony pro volby 2013 do PsP ČR

Související odkazy

Jiné odkazy

Tohle už si do kandidátky dávat nemusíte.

1) příklad syntaxe: {{ :lide:ten_onen.jpg?140x160&nolink}} - (je třeba dodržet mezery)
2) , 14) vkládejte jako odkaz [[:lide:ten_onen]] do jmenného prostoru :lidé:
3) ve své prezentaci uvádějte všechny vědecké tituly
4) věk uvádějte ke dni podání kandidátní listiny, úřady to tak vyžadují
5) uveďte obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu
6) uvádějte celý název politické strany nebo uveďte údaj „bez politické příslušnosti“
7) na závěr uveďte, který orgán kandidátní listinu sestavil a komu byla předložena. Typicky to bude takto:„Tuto kandidátní listinu sestavilo krajské sdružení v primárních volbách a krajské předsednictvo ji předložilo republikovému výboru.“
8) případně /regiony/<kraj>/volby2013/kandidatka
9) telefon, email; pro rychlé řešení problémů a také je kontaktem pro media
10) do podatelny či SZ vedoucímu Vojtěchu Pikalovi
11) další kandidáti, chybějící prohlášení, opravy, potvrzení o zaplacení kauce
12) Usnesení krajského soudu v Plzni sp. zn. 30 Ca 101/2002
13) Zejména údaje o zmocněnci, zodpovědné osobě a odkaz na primární volby apod
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.