• Filip Hajny má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání republikového předsednictva v Praze

Zápis z jednání republikového předsednictva v Praze dne 7. srpna 2013.

Usnesení

Technický odbor

 1. Republikové předsednictvo je znepokojeno situací v technickém odboru a vyzývá vedoucího technického odboru ke komunitnímu způsobu práce v technickém odboru, lepším možnostem zapojení členů do jeho činnosti a menší závislosti na jednotlivci.
 2. Republikové předsednictvo ukládá technickému odboru, aby komunitním způsobem, jakož i použitím svých rozpočtových prostředků, zajistil dokončení vývoje a zprovoznění evidence členů a jejich schopností a dovedností, dokončení úkolovníku a nasazení hlasovacího systému mimo internetové fórum, který bude zvládat i preferenční způsoby hlasování. Optimální termín zprovoznění systémů je pátku 23. 8. 2013.
 3. Republikové předsednictvo ukládá technickému odboru podat zprávu o přijatých opatřeních a plnění úkolu do čtvrtka 15. 8. 2013.

Programové body

 1. Republikové předsednictvo předkládá republikovému výboru návrh programového bodu Energetika.
 2. Republikové předsednictvo také navrhuje doplnit zmínku o fosilních palivech do programového bodu Životní prostředí (viz fórum).
 3. Republikové předsednictvo předkládá republikovému výboru návrh programového bodu Daně.
 4. Republikové předsednictvo souhlasí s předloženým návrhem programového bodu Finanční systém.
 5. Mikuláš Ferjenčík bude návrh konzultovat s Ivošem Vašíčkem. Pokud nebude mít konkrétní připomínky, předloží návrh za republikové předsednictvo republikovému výboru.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové republikového předsednictva:
Přítomní hosté:
 • Janek Wagner

Zasedání zahájil 1. místopředseda Jakub Michálek cca v 10:00 hodin.

Zapisovatelem byl ustanoven Jakub Michálek (nebyl k dispozici zvláštní zapisovatel a počítač).

Pořad jednání

 1. Úvod (co kdo dělá)
 2. Situace v technickém odboru - 15 minut
 3. Dokončení Pirátského programu - 2 hodiny
 4. Diskuse o kampani na volby 2014 (host: Adam Skořepa) - 1 hodina
 5. Připomínkování zákonů Libora Michálka - 30 minut
 6. Organizační změny (jednací řád celostátního fóra atd.) - 30 minut
 7. Rozlišení veřejných peněz v rozpočet - 15 minut
 8. Diskuse o primárních volbách v komunálních volbách a senátních volbách - 20 minut
 9. Příprava zasedání celostátního fóra a republikového výboru - 20 minut
 10. Plán zasedání republikového předsednictva - 5 minut
 11. Různé

Návrh pořadu jednání schválen všemi přítomnými členy republikového předsednictva.

1. Úvod

 • Jakub Michálek řeší kauzu LEGO, připravuje důkazy pro řízení. Urgoval veřejnou zakázku, jediný zájemce teď nemá čas, požádal o strpění 14 dní. Jakub zkopíroval výzvu na fórum, ať se přihlásí kdokoliv další a republikové předsednictvo to bude řešit podle individuální nabídky.
 • Mikuláš Ferjenčík řeší resty z kampaně Libora Michálka. Poslal e-mail Plakátu a Daniele Matějkové. Fakturují nám 7500 Kč, přičemž část má být hrazena zápočtem za doklady na benzín a fakturují nám penále 400 Kč. Volební štáb schválil proplacení 7500 Kč, které jsou na našem účtu. Po započtení benzínu pravděpodobně zbudou peníze, které rozdělí mezi subjekty smlouvy. Začal psát opět pro deník referendum.
 • Lenka Matoušková se pokouší o publikaci stanovisek k programovým bodům, které má na starosti.

2. Situace v technickém odboru

Republikové předsednictvo řeší organizační problém v technickém odboru. Seznam agend je na webu, stejně jako seznam používaných systémů.

Prioritní jsou v pořadí od nejdůležitějšího:

 1. Evidence členů i jejich schopností a možností, hlasovací systém, dodělat úkolovník, rozvoj fóra - skupiny na fóru,
 2. Dodělat web, odpovědi na otázky, zveřejnění zdrojového kódu aplikací na githubu (v souladu s vývojovým cyklem)

Jakub Michálek předložil následující návrh usnesení:

 1. Republikové předsednictvo je znepokojeno situací v technickém odboru a vyzývá vedoucího technického odboru ke komunitnímu způsobu práce v technickém odboru, lepším možnostem zapojení členů do jeho činnosti a menší závislosti na jednotlivci.
 2. Republikové předsednictvo ukládá technickému odboru, aby komunitním způsobem, jakož i použitím svých rozpočtových prostředků, zajistil dokončení vývoje a zprovoznění evidence členů a jejich schopností a dovedností, dokončení úkolovníku a nasazení hlasovacího systému mimo internetové fórum, který bude zvládat i preferenční způsoby hlasování. Optimální termín zprovoznění systémů je pátku 23. 8. 2013.
 3. Republikové předsednictvo ukládá technickému odboru podat zprávu o přijatých opatřeních a plnění úkolu do čtvrtka 15. 8. 2013.
Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

3. Dokončení Pirátského programu

a) Energetika

V souvislosti s energetikou se navrhuje doplnit zmínku o fosilních palivech do programového bodu Životní prostředí (viz fórum).

Schváleno i se změnou k předložení republikovému výboru

Jakub Michálek předložil následující návrh usnesení:

 1. Republikové předsednictvo předkládá republikovému výboru návrh programového bodu Energetika.
 2. Republikové předsednictvo také navrhuje doplnit zmínku o fosilních palivech do programového bodu Životní prostředí (viz fórum).
Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

b) Sociální systém

Probrali jsme programový bod sociální systém, po diskusi je na struktuře i obsahu bodu shoda. Základní příjem bude uveden jako jedna z perspektivních možností řešení vymezených problémů. Změny z diskuse zapracujeme do textu do 17. srpna 2013 (zodpovídá Lenka). Dokument se připravuje na padu. Republikovému výboru bude předložen společně s návrhem na ochranu proti exekutorům.

c) Finanční systém

Libor Michálek pronesl na diskusi v Brně výhradu, že přímá emise není podložená dostatečnými argumenty. Jakub Michálek navrhuje alternativní formulaci. Mikuláš přidal poslední větu o nezodpovědnosti vytvoření dluhu. Republikové předsednictvo dále vypouští nadbytečné věty z návrhu programového bodu.

Jakub Michálek předložil následující návrh usnesení:

 1. Republikové předsednictvo souhlasí s předloženým návrhem programového bodu Finanční systém.
 2. Mikuláš bude návrh konzultovat s Ivošem Vašíčkem. Pokud nebude mít konkrétní připomínky, předloží návrh za republikové předsednictvo republikovému výboru.
Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

V 13.00 vyhlašuje předsedající přestávku na oběd.

V 14. 24 pokračuje zasedání republikového předsednictva.

d) Daně

Programový bod Daně je již dlouhou dobu v podstatě stejném znění od konzultace s Ilonou Švihlíkovou. Jakub Michálek vypustil slosování, může to být řešeno ve volebním programu, pokud to bude podstatné. Na místě probíhají drobné jazykové opravy.

Jakub Michálek předložil následující návrh usnesení:

Republikové předsednictvo předkládá republikovému výboru návrh programového bodu Daně.

Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

e) Vzdělanostní ekonomika

Návrh programového bodu na padu je stále značně fragmentární. Doplněny některé odkazy na podnětné myšlenky, které zazněly na internetovém fóru (Libor Špaček o práci z domova, Radek Holodňák o liberalismu). Sestavili jsme na místě osnovu důležitých bodů. Dopracujeme, nebude vadit, když to bude jako poslední programový bod. Lenka Matoušková dopracuje do 17. 8. a předloží republikovému předsednictvu.

f) Zemědělství

Mikuláš Ferjenčík v bodu nijak nepokročil. Osnova je připravena a je potřeba z toho udělat ucelený smysluplný text. Mikuláš Ferjenčík dopracuje do 17. 8. 2013 a předloží republikovému předsednictvu.

4. Diskuse o kampani na volby 2014

Bude probráno večer s Adamem Skořepou. Dodělat nálepky loga a logotypu (připravit verzi k tisku, která se dá na web).

5. Připomínkování zákonů Libora Michálka

Máme výhrady, Mikuláš se domluví s Viktorem a pokusí se to dopracovat do pátku 9. 8. 2013.

Návrh změny zákona o technických normách připraví Jakub. Budeme dále komunikovat s parlamentními politickými stranami.

6. Organizační změny (jednací řád celostátního fóra atd.)

Jakub Michálek představil návrh jednacího řádu. Návrh již byl dříve představen ve veřejné diskusi v internetovém fóru. Proběhla diskuse o novinkách, které se navrhuje zavésti. Mikuláš Ferjenčík navrhuje proces co nejvíce zautomatizovat, aby byl imunní proti trolení. Předsednictvo se shoduje, že by procesní návrhy měly být podmíněny určitým počtem podporovatelů, aby se o nich vůbec hlasovalo. Navrhuje tuto funkci stanovit jako f(x) = √x + x/20. Podpora by byla směrodatná podle počtu poděkování (bylo by napsáno v příspěvku, že poděkování má tento účinek). Pozměňovací návrhy k usnesení by měly být předloženy písemně. Na internetovém fóru je nadbytečné dělat zápis.

7. Rozlišení veřejných peněz v rozpočet

Jakub Michálek představil nový engine pro transparentní účetnictví a vysvětlil jednotlivé užitečné funkce od sestavování rozpočtu až po třídění výdajů. Je to připraveno ke spuštění. Převažuje názor spustit to až od nového roku s novým účetním rokem. Jakub Michálek požádal Václava Málka o upgrade pluginu bureaucracy, který je v enginu využíván. Úkol Lenky Matouškové a Mikuláše Ferjenčíka označit veřejné výdaje trvá i nadále.

8. Diskuse o primárních volbách v komunálních volbách a senátních volbách

 • Pavla Přeučila, Ivoše Vašíčka schvaloval republikový výbor (kauci aspoň z části platila strana).
 • Lenku Matouškovou a Patrika Doležala schvalovala krajská sdružení (peníze se vybraly).

Lenka Matoušková spíš preferuje, aby kandidáty na senátora schvalovalo celostátní fórum. Jakub Michálek spíš preferuje, aby je schvalovala krajská sdružení. Mikuláš doplňuje, že kandidát potřebuje místní podporu. Bude řešeno jindy, protože shoda nalezena zatím nebyla. Jakub Michálek uložil všem domácí úkol, aby o tom dále přemýšleli.

9. Příprava zasedání celostátního fóra a republikového výboru

Odročeno na zasedání republikového předsednictva ve Starých Splavech kolem 18. 8. 2013.

10. Plán zasedání republikového předsednictva

Pro zasedání republikového předsednictva ve Starých Splavech jsou vhodné termíny od neděle 18. 8. 2013 do úterý 20. 8. 2013.

11. Různé

Do bodu různé nikdo neměl žádné poznámky.

17.30 ukončil Jakub Michálek zasedání.

Zapsal Jakub Michálek

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.