• @cen_to has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Technické systémy

Tato stránka shrnuje počítačové programy, které Piráti při svých aktivitách používají a které nám usnadňují práci a pomáhají se dorozumět. Seznam obsahuje u každého technického systému také jeho stručný popis a seznam činností, na které je v současné době používán.

hmac: : to:systemy
Technický systém
hmac: : to:systemy

hmac: : to:systemy
Stranická činnost
hmac: : to:systemy

Web

pirati.cz je statický web, kompilovaný pomocí jekyll z plaintextových souborů. Na githubu je většina souborů nesoucí samotný obsah webu ve složkách začínajích podtržítkem. Pull requesty jsou vítány.

Některé podweby např. krajských sdružení používají stejný systém a najdete je také na githubovém účtu pirati-web

 • Vlastní prezentace, tiskové zprávy atd.

Wiki

Wiki je postavená nad systémem Dokuwiki pro správu obsahu, na kterém lze vytvářet webové stránky. Historie každé stránky je uchovávána a uživatelé tak mohou stránky měnit, aniž by se museli bát nevratných změn. Dokuwiki je vhodná pro spolupráci na přípravě složitějších dokumentů (programové body, předpisy), pro přípravu v reálném čase je vhodnější použít Etherpad.

Wiki dříve sloužila jako hlavní web strany a ohromné množství dalších věcí.

Wiki se v současnosti používá pro následující činnosti:

 • Sbírka grafických a propagačních materiálů
 • Vyhlašování rozhodnutí a spisová služba
 • ?? Evidence dovedností členů (tabulka)
 • ?? Rozpočty a finanční výkazy (plugin bureaucracy)
 • ?? Překlady (plugin BABEL)

Naše související materiály:

Fórum

Fórum je internetové fórum pro diskusi postavené nad systémem phpBB. Příspěvky v jednotlivých tématech jsou řazeny podle času odeslání. Internetové fórum je vhodné pro podrobnější diskusi než na chatu, kterou je vhodné vést a sledovat chronologicky. Výhodou je, že na něm je vždycky aspoň několik lidí.

Internetové fórum se používá pro následující činnosti:

 • Získávání identifikace (správa skupin , seznam členů a sdružení)
 • Diskuse
 • Odpovědi na otázky
 • Hlasování celostátního fóra
 • Soukromé zprávy
 • Monitoring tisku

Naše související materiály:

Pad

Pad je nástroj pro přípravu kratších textů. Je postavený nad programem Etherpad Lite. Může na ní spolupracovat více lidí. Každý člověk přitom vidí, co dělají ostatní, protože má každý jinou barvu. Kdykoliv je možné zobrazit video, jak text postupně vznikal, tedy ani není možné žádné údaje vymazat. Hodí se pro případy, že více lidí potřebuje v reálném čase spolupracovat na jednoduchém textu. Také je možné zobrazit verzi pouze pro čtení. Při společné přípravě textu na dálku je vhodné používat zároveň s mumble.

Pirate Pad se používá pro následující činnosti:

 • Příprava tiskových zpráv a stanovisek
 • Zápisy z jednání

Naše související materiály:

Mumble

Mumble je počítačový program pro hlasovou komunikaci. Lze pomocí něho vytvářet konference, které jsou použitelné pro telefonické jednání více lidí. Program si stáhnete na svůj počítač a připojíte se k serveru.

Mumble se používá pro hlasovou komunikaci a jednání na dálku.

Naše související materiály:

Graph API

SimpleID

SimpleID je nástroj pro autentizaci pomocí OpenID. Tento nástroj umožňuje přihlašovat se do jiných aplikací.

PirateID je příklad použití počítačového programu SimpleID.

 • používá se pro přihlášení do wiki a redmine,
 • výhledově může být použit pro přihlašování do dalších aplikací,
 • PirateID automaticky získávají členové a registrovaní příznivci.

Další související dokumenty:

Redmine

Redmine je systém pro správu úkolů.

Použití:

 • správa úkolů
 • podatelny
 • přehled schůzek jako doplněk k registru lobistických kontaktů

Evidence členů

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.