• @Odbor - technicky má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Technické systémy

Tato stránka shrnuje počítačové programy, které Piráti při svých aktivitách používají a které nám usnadňují práci a pomáhají se dorozumět. Seznam obsahuje u každého technického systému také jeho stručný popis a seznam činností, na které je v současné době používán.

hmac:ca33b992d0aec812c392bb0bf5f63ebe : to:systemy
Technický systém
hmac:cb10835da7db69f5e0096aa1c7b4cdbb : to:systemy

hmac:ca33b992d0aec812c392bb0bf5f63ebe : to:systemy
Stranická činnost
hmac:cb10835da7db69f5e0096aa1c7b4cdbb : to:systemy

Web

Web je postavený nad systémem Dokuwiki pro správu obsahu, na kterém lze vytvářet webové stránky. Historie každé stránky je uchovávána a uživatelé tak mohou stránky měnit, aniž by se museli bát nevratných změn. Dokuwiki je vhodná pro spolupráci na přípravě složitějších dokumentů (programové body, předpisy), pro přípravu v reálném čase je vhodnější použít Etherpad.

Web strany se používá pro následující činnosti:

 • Vlastní prezentace, tiskové zprávy atd.
 • Sbírka grafických a propagačních materiálů
 • Vyhlašování rozhodnutí a spisová služba
 • Stanoviska Pirátů k přípravované legislativě
 • Evidence dovedností členů (tabulka)
 • Rozpočty a finanční výkazy (plugin bureaucracy)
 • Překlady (plugin BABEL)
 • Aplikace na správu členů okrskových volebních komisí (plugin Václav Málek)

Naše související materiály:

Úkolovník (plugin dokuwiki)

Kalendář - systém událostí (plugin dokuwiki)

Fórum

Fórum je internetové fórum pro diskusi postavené nad systémem phpBB. Příspěvky v jednotlivých tématech jsou řazeny podle času odeslání. Internetové fórum je vhodné pro podrobnější diskusi než na chatu, kterou je vhodné vést a sledovat chronologicky. Výhodou je, že na něm je vždycky aspoň několik lidí.

Internetové fórum se používá pro následující činnosti:

 • Získávání identifikace (správa skupin , seznam členů a sdružení)
 • Diskuse
 • Odpovědi na otázky
 • Hlasování celostátního fóra
 • Soukromé zprávy
 • Monitoring tisku

Naše související materiály:

Pad

Pad je nástroj pro přípravu kratších textů. Je postavený nad programem Etherpad Lite. Může na ní spolupracovat více lidí. Každý člověk přitom vidí, co dělají ostatní, protože má každý jinou barvu. Kdykoliv je možné zobrazit video, jak text postupně vznikal, tedy ani není možné žádné údaje vymazat. Hodí se pro případy, že více lidí potřebuje v reálném čase spolupracovat na jednoduchém textu. Také je možné zobrazit verzi pouze pro čtení. Při společné přípravě textu na dálku je vhodné používat zároveň s mumble.

Pirate Pad se používá pro následující činnosti:

 • Příprava tiskových zpráv a stanovisek
 • Zápisy z jednání

Naše související materiály:

Mumble

Mumble je počítačový program pro hlasovou komunikaci. Lze pomocí něho vytvářet konference, které jsou použitelné pro telefonické jednání více lidí. Program si stáhnete na svůj počítač a připojíte se k serveru.

Mumble se používá pro hlasovou komunikaci a jednání na dálku.

Naše související materiály:

Jabber (xmpp, chat)

Jabber je protokol pro posílání rychlých zpráv a zjišťování stavu. Jabber umožňuje také komunikaci v konferencích.

Jabber se používá pro následující činnosti:

 • rychlé soukromé zprávy mezi členy,
 • konference a další chatovací místnosti,
 • oficiální chatovací místnost naleznete zde.

Naše související materiály:

IRC (Internet Relay Chat)

IRC je textová komunikační platforma, která umožňuje zapojení velkého množstvá participantů v reálném čase.

IRC se používá především pro:

 • rychlé soukromé zprávy mezi členy,
 • konference a další chatovací místnosti,
 • oficiální chatovací místnost naleznete zde.

Naše související materiály:

Graph API

SimpleID

SimpleID je nástroj pro autentizaci pomocí OpenID. Tento nástroj umožňuje přihlašovat se do jiných aplikací.

PirateID je příklad použití počítačového programu SimpleID.

 • používá se pro přihlášení do webu,
 • výhledově může být použit pro přihlašování do dalších aplikací.

Další související dokumenty:

Bugzilla

Bugzilla je systém pro správu chybových hlášení. Umožňuje uživatelům vkládat zjištěné problémy a požadované funkce do databáze, kde s nimi mohou vývojáři dále zacházet, vyhledávat v nich, přiřazovat jim důležitost atd.

Bugzillu používáme zatím spíše okrajově:

 • chybová hlášení o stranických systémech.

Další informace jsou k dispozici na:

Babel

Stream

Evidence členů

Hlasovací systém

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.