• @cen_to has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Přehled činností a nástrojů v Pirátské straně

Tato stránka je neaktuální. Zeptejte se raději na Zulipu.

Administrativní odbor

Činnost Používaný systém Zhodnocení Navrhovaný systém
Jednání celostátního fóra Internetové fórum
 • Jednání probíhá zcela chaoticky, nikdo nevidí okamžitý stav jednání a v podstatě neví, co se projednává. Nejsou odděleny příspěvky k tématu a vznikají dlouhá vlákna příspěvků. Nejsou shrnuty názory oponentů.
Navrh PK+VP
Hlasování celostátního fóra Internetové fórum
 • Nelze použít nestandardní způsoby hlasování, které by online hlasování značně urychlily. Způsob prezentace návrhů je značně nepřehledný a v některých případech i těžko předvídatelný.
 • Nastavení hlasování závisí na lidském faktory, který často selhává (např. čas vyhlášení a doba trvání hlasování).
Navrh PK+VP
Modern Ballots
Členské podněty Internetové fórum
 • Členské podněty vyžadují pozornost administrativního odboru a ruční rozesílání podnětů při překonání jisté hranice. Nejsou automaticky navázané na jednání celostátního fóra.
Navrh PK+VP
Správa skupin Internetové fórum
 • Dnešní internetové fórum obsahuje řádově stejný počet skupin jako členů a je zcela neškálovatelné. Skupiny jsou používány za účelem nastavení oprávnění a jejich vysoký počet činí situaci zcela chaotickou.
 • Neexistuje trvalá a automatická evidence členství v jednotlivých skupinách (funkcích). Vznik funkcí se tedy musí odvozovat z údajů o rezignaci v internetovém fóru. Neexistuje ani funkční feed členů některého orgánu, neboť aplikace Petra Vilety, která to dělala, byla pro bezpečnostní vady odstraněna.
Programová diskuse Internetové fórum
 • Hlavním účelem internetového fóra phpbb je zejména diskuse. Ta funguje na internetovém fóru poměrně dobře, pokud je jasně vymezený dokument, který je jejím tématem. Fórum funguje dobře jako pařeniště různých nápadů v programových oblastech.
Podatelna Redmine
Okrskové volební komise Dokuwiki
 • Nová aplikace Václava Málka umožňuje bezproblémovou správu členů okrskových volebních komisí. Dokumenty se následně podepisují elektronicky a zasílají datovou schránkou úřadům.
Spisová služba Dokuwiki + datová schránka
 • Spisová služba je poměrně chaotická, často není zřetelný rozdíl mezi dokumentem a spisem dokumentů, neexistuje možnost vyhledávání a třídění dokumentů.
Krajská a místní sdružení Dokuwiki + internetové fórum
 • Seznam regionů je uveden na stránce Oblastní sdružení Pirátů (starý seznam). Z něho se ručně odvozuje struktura příslušného internetového fóra. Každý člen si musí složitě ručně nastavovat, jaká fóra sdružení chce vidět.
Připravovaná legislativa Dokuwiki
 • Připravované návrhy se hromadí na stránce Připravované předpisy, kam je ručně nasype dobrovolník ze senátního webu. Dobrovolníkem byl Michal Wagner, který však tuto funkci již nevykonává. Bohužel není nikdo, kdo by identifikoval návrhy, které jsou pro nás podstatné.
Kalendář Google kalendář
 • Google kalendář umožňuje uživatelům zahrnout stranický kalendář do jejich vlastního kalendáře. Umožňuje také bezproblémový export na titulní stránku webu. Do budoucna bude možné používat více kalendářů, jejichž sledování si bude moci každý nastavit podle kraje. Kalendář je třeba přesunout na svobodný software pod naší kontrolou.
Svodky a informování členů Internetové fórum + e-mail
 • Současný způsob informování členů je zcela nedostačující. Nejsou pravidelné a poutavé zprávy o naší činnosti, takže členové nejsou v obraze, co se zrovna děje.
Poradna Internetové fórum
 • Současná poradna ke sporům s kolektivními správci je vedena na internetovém fóru. Není přehledně vyřešena úprava otázek (pouze v mezích moderace), není možné řazení odpovědí od nejlepší, takže hned pod dotazem je čas několik stupidních odpovědí. Vhodné by bylo využít speciální systém (viz níže u rozhodčí komise).

Personální odbor

Činnost Používaný systém Zhodnocení Navrhovaný systém
Evidence dovedností členů Dokuwiki
 • Funguje internetová stránka, na kterou někteří vkládají svoje schopnosti a dovednosti. V reálné praxi tyto informace nikdo nepoužívá. Není možné informace dobře filtrovat a třídit, případně provázat s úkoly a zasílat upozornění.
Vedení projektů a zadávání úkolů Dokuwiki + internetové fórum
 • Vedení projektů zatím nefunguje příliš efektivně. Zadávání úkolů přes internetové fórum sice mělo určitou produktivitu, ale nepřehlednost fóra působila velice negativně na efektivitu práce. Z těchto důvodů fungovalo/funguje zadávání úkolů a spolupráce spíše na bázi přímého kontaktu. Nyní se přechází no nový úkolovník implementovaný jako plugin do DokuWiki (https://www.pirati.cz/po/ukoly). Zatím je příliš brzy hodnotit jeho produktivitu práce, nicméně již teď je jasně vidět zefektizování obsluhy úkolů.
Sociální interakce Internetové fórum
Hledání dobrovolníků internetové fórum a Facebook
 • Snažíme se hledat dobrovolníky pomocí psaní na fóru a sdílení inzerátů na facebooku, máme částečný úspěch, ale určitě by šlo vymyslet něco lepšího.
Souvisí s evidencí dovedností. Kdybychom například mohli posílat e-mail na všechny lidi, co umí anglicky, nebo kteří mají auto apod. přes wiki-webove rozhraní.

Finanční odbor

Činnost Používaný systém Zhodnocení
Veřejné zakázky a dodavatelé Dokuwiki + internetové fórum
 • Veřejné zakázky se vyhlašují na internetových stránkách (příklad) a propagují se prostřednictvím sociálních sítí. Nabídky lze zasílat e-mailem. Nabídky přicházejí téměř výhradně na osobní doporučení, nikoliv z publikace ve veřejných systémech.
Účetnictví Dokuwiki
 • Podávání žádostí o proplacení funguje na stránce finančního odboru základě pluginu pro buraucracy, který kdysi připravil Jakub Michálek. Žádosti ovšem nemají jasně definované atributy, nelze je třídit automaticky zpracovat. Plánuje se nicméně jejich propojení s výpisem na webu.
Rozpočty Dokuwiki
 • Používá se dokuwiki s tím, že rozpočty se dodávají v tabulkách. Václav Málek připravil speciální tabulku, která sama počítá jednotlivé součty, aby nedocházelo k chybám. Petr Vileta vypracoval tabulky rozpočtů pro kraje (např.Rozpočet KS Plzeňského kraje 2013). Tabulka umožňuje snažší sestavení rozpočtů, protože sama počítá součty, ovšem doplňování skutečného čerpání rozpočtů probíhá ručním zápisem na konci každého měsíce. Bylo by třeba propojit rozpočty a proplacené žádosti o proplacení.
Správa majetku Dokuwiki
 • Jakub Michálek udělal na wiki stránku s evidencí majetku, ale ta příliš nefunguje. Ve výsledku pak strana ani neví, jaký majetek má a může používat pro stranické akce. Vlajky a jiný majetek za stranické peníze nakoupený se ztrácí.
Evidence dárců Excel/Calc
 • Dárci se evidují ručně ve spreadsheetu, u každého se znovu musí dohledávat adresa a datum narození, aby bylo možné sestavit tabulku do Výroční zprávy a neidentifikované dary vrátit nebo odvést státu. Také výpočet úroků při vracení dárcům se provádí ve spreadsheetu. Seznam musí obsahovat i neveřejné osobní údaje, jako např. číslo účtu dárce.

Mediální odbor

Činnost Používaný systém Zhodnocení Navrhovaný systém
Vlastní prezentace, tiskové zprávy atd. Dokuwiki
 • Funguje pravidelné vydávání tiskových zpráv, mezi nimiž lze třídit a vyhledávat a které lze připojit k jednotlivým bodům programu. Vedle toho se rozjela stanoviska, která vydávají garanti k aktuálním otázkám.
Sbírka grafických a propagačních materiálů Dokuwiki
 • Grafické materiály jsou uskupeny v sadách, které jsou k dispozici na internetové stránce s grafikou. V praxi jsou však materiály využívány spíše méně často a členové nově vytvořené materiály nikam neukládají.
Monitoring tisku Internetové fórum
 • Monitoring funguje manuálně. Členové vkládají odkazy do internetového fóra, odkud je mediální odbor kopíruje na facebook a na jiné kanály. Neexistuje shrnutí mediálních výstupů.
Aktuality pro novináře e-mail
 • Správa funguje přes soukromý e-mail a excelovskou tabulku. Ukázalo se, že hromadné rozesílání zpráv nevede k většímu ohlasu u novinářů. Třídění podle oboru zájmu novináře je pouze ruční a nahodilé, takže často dostávají někteří novináři nežádoucí poštu, kvůli které nás pak přehlížejí.
Virální grafika & postery různé
 • Máme grafiky, každý dělá postery trochu jinak v trochu jiném programu. Přitom není těžké napsat webapp založenou na technologii HTML5 canvas (plus možná JQuery/NodeJS), která by generovala typograficky a graficky korektní obrázky. Mohli by tak virál vytvářet i negrafici. Objem i kvalita naší virální grafiky by bleskově stouply. Nehledě na to, že do takové aplikace by šlo zabudovat profily pro různé Pirátské strany podle jejich grafických manuálů a překlad virálu by se tak stal řádově snažší a rychlejší. Virál je naší nejsilnější zbraní (a je zdarma).
Vlastní web aplikace, vložená do naší wiki.

Zahraniční odbor

Činnost Používaný systém Zhodnocení
Překlady (BABEL) Dokuwiki plugin
 • Funguje plugin, který napsal registrovaný příznivec next_ghost, který umožňuje paralelně překládat rozsáhlé texty ve více lidech.
Plánování a organizace mumble, pad a wiki
 • Odbor se úspěšně organizuje na mumble, pad a wiki používá k vytváření a publikaci dokumentů.
Informační servis fórum
 • Informace se nám daří sbírat v rámci možností (fórum), avšak do budoucna plánujeme větší využití Wikipedie.
Správa zahraničních kontaktů Google Docs tabulka
 • Kontakty máme na jednom místě se sdíleným přítupem. Do budoucna je nutno přejít na svobodný software pod naší kontrolou.

Technický odbor

Činnost Používaný systém Zhodnocení
Správa a vývoj systémů Github/Gitlab
 • 9/2018: Používáme github: pirati-web, pirati-cz, některé aplikace jsou také na gitlabu, podrobnosti sdělí správce příslušné aplikace.
Správa a sledování požadavků Redmine
 • 9/2018: Podatelny jednotlivých oborů jsou na Redmine.
 • 9/2018: Přístup pro čtení je veřejný, pro zápis mají automaticky členové strany, ostatní musí požádat TO (known bug: občas musí požádat i členové, něco se nám někde nepřepisuje ;) )

Rozhodčí komise

Činnost Používaný systém Zhodnocení
Otázky na výklad stanov Internetové fórum
 • Ke každému dotazu na rozhodčí komisi probíhá samostatná diskuse na internetovém fóru, která zpravidla pomalu vede k výsledku. Je pouze limitovaná zpětná vazba (počet poděkování). Tuto aktivitu je třeba decentralizovat. Existují systémy jako stackoverflow, které mají aktivitu dobře uchopenu, ale nejsou svobodné. Svobodným systémem je například shapado, jehož zdroj je dostupný na gitu, nebo askbot.com

Krajská sdružení

Činnost Používaný systém Zhodnocení
Pořádání zasedání orgánů, konferencí Papír, tužka, služby dataminerů jako např. googledocs formuláře a jiný pel-mel
 • Nejsou systematicky zajištěny potřebné funkce (rezervace, prezence, účto, provázanost se stranickou evidencí, vícejazyčnost, potvrzování emailem, možnost hromadného infa, objednání volitelných služeb (jidlo), storno, tiskove sestavy (vizitky, ucetni, evidenční, seznamy adres pro ubytovatele)), osobní data leakují korporacím a tajným službám
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
to/agendy.txt · Poslední úprava: 12.05.2020 14:26 autor: petr.vileta