• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozpočet Pirátů na rok 2013

Toto je pracovní verze, jejíž jediné použití je připravit správné barevné rozvržení rozpočtu.

Příjmy

Celkový příjem rozpočtu se stanoví částkou 568 000 Kč.

hmac: : fo:rozpocet2013a
PoložkaRozpočtová kapitolaPeníze
volnéurčenécelkem
0Příjmy celkem000
01Členské příspěvky12000000
02Dary127000360000
03Státní příspěvky000
031příspěvek na mandát1425001425000

Výdaje

Celkové výdaje rozpočtu se stanoví částkou 568 000 Kč.

hmac: : fo:rozpocet2013a
PoložkaRozpočtová kapitolaPeníze
volnéurčenécelkem
0Výdaje celkem000
50Republikové předsednictvo000
501provozní výdaje5950000
502rezerva11400000
60Republikový výbor000
601provozní výdaje800000
20Odbory celkem000
201Zahraniční odbor000
2011provozí výdaje300000
2012zahraniční spolupráce2700000
202Mediální odbor000
2021provozní výdaje3600000
2022dotace krajským sdružením7000000
2023volební výdaje000
203Administrativní odbor000
2031provozní výdaje500000
2032volební výdaje000
204Technický odbor000
2041provozní výdaje1000000
2042vývoj technických systémů2500000
2043investiční výdaje500000
205Finanční odbor000
2051provozní výdaje1500000
2052výdaje na daně a poplatky000
206Personální odbor000
2061provozní výdaje1000000
30Komise celkem000
301Rozhodčí komise000
3011provozní výdaje100000
302Kontrolní komise000
3021provozní výdaje100000
10Krajská sdružení celkem000
10100krajské sdružení Praha01458000
10200krajské sdružení Karlovarský kraj000
10300krajské sdružení Olomoucký kraj015000
10400krajské sdružení Moravskoslezský kraj043000
10500krajské sdružení Zlínský kraj024000
10600krajské sdružení Jihomoravský kraj058000
10700krajské sdružení Vysočina015000
10800krajské sdružení Pardubický kraj016000
10900krajské sdružení Královéhradecký kraj000
11100krajské sdružení Ústecký kraj023000
11110krajské sdružení Liberecký kraj017000
11120krajské sdružení Jihočeský kraj000
11130krajské sdružení Plzeňský kraj065000
11140krajské sdružení Středočeský kraj051000

Účelová dotace krajům

Mediální odbor vyhradí každému krajskému sdružení prostředky na propagaci 5000 Kč pod podmínkou, že krajské sdružení včas sestaví a zaregistruje svůj rozpočet.

Přechodná ustanovení

(1) Zůstatky na účetních kapitolách krajských sdružení k 31.12.2012 se přenášejí do roku 2013 do stejných nebo odpovídajících rozpočtových kapitol jako zvláštní příjmové či výdajové položky, které nejsou zohledněny v tomto rozpočtu na rok 2013, ale ke kterým se přihlíží při sestavování rozpočtů krajských sdružení.

(2) Zůstatky na účetních kapitolách orgánů k 31.12.2012 se převádějí na hlavní účet České pirátské strany jako volné peníze.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/rozpocet2013a.txt · Poslední úprava: 14.11.2012 04:56 autor: Vaclav Malek