• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet KS Plzeňského kraje 2013

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Plzeňského kraje
Předkladatelé: Předsednictvo sdružení ve složení: Adam Šoukal, Petr Kopač, Martin Potůček a Josef Němec

.

Rozpočtová kapitola Plán Kč Měsíc Skut.měs. Kč Skut.celkem Kč
Příjmy celkem
Dotace z rozpočtu Mediálního odboru 5000.00 1 5000.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6
7
8
9
10
11
12
Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2012 5951.56 1 3762.76
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6
7
8
9
10
11
12
Dary krajskému sdružení 6500.00 1 400.00
2 400.00
3 900.00
4 400.00
5 400.00
6
7
8
9
10
11
12
Výdaje celkem
Rezerva předsednictva
(max. Kč)
3400.31 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Propagace, pořádání akcí 10000.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nákup vybavení 4051.25 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Provozní náklady 0.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Saldo rozpočtu

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Rozpočet byl schválen KS v hlasování dne 29.01.2013

hmac:dc7cf6781573703fe950c2068f1881a4 : fo:hospodareni2013:rozpocet_plzen
P V S

Oprávnění ke stránce


  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.