• filip_hajny has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zasedání republikového předsednictva v Praze

Zápis z jednání republikového předsednictva v Praze dne 17. června 2013.

Usnesení

Vyjádření

Pirátská strana požaduje rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a vyhlášení předčasných voleb. Takové řešení považuje za nejlepší řešení současné politické krize.

Úkoly pro odbory

Republikové předsednictvo ukládá finančnímu odboru převést veřejné peníze na zvláštní bankovní účet, který je úročený, za splnění následujících podmínek:

 • bude schválena změna rozpočtu na rok 2013 obsahující rozpočtení veřejných prostředků,
 • na webu strany bude přehledně vyjádřeno, jakým způsobem jsou prostředky Pirátské strany rozpočtovány a že jsou veřejné peníze na zvláštním úročeném účtu, ze kterého lze prostředky čerpat jen na určité obecně prospěšné účely,
 • bude vydána tisková zpráva propagující změnu,

nejpozději však 1. 1. 2014.

Usnesení týkající se pouze členů republikového předsednictva jsou uvedena v textu zápisu.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové republikového předsednictva:
Přítomní hosté:
 • Ondřej Marek (cca od 20:00)
 • Janek Wagner (cca od 22:00)

Zasedání zahájil předsedající Ivan Bartoš cca v 18:00 hodin. Jednání bylo vyhlášeno za uzavřené.

Zapisovatelem byl ustanoven Jakub Michálek (nebyl k dispozici zvláštní zapisovatel a počítač).

Pořad jednání

 1. Úvodní informace
 2. Pirátský program
 3. Reakce Pirátů na vládní krizi
 4. Veřejná zakázka na rozvoj fóra
 5. Financování strany

Návrh pořadu jednání schválen všemi přítomnými členy republikového předsednictva.

1. Úvodní informace

Republikové předsednictvo úvodem neformálně diskutovalo otázku, zda chce pokračovat ve výkonu funkce, do které bylo zvoleno celostátním fórem. Jednotliví členové vyjádřili svoje výhrady vůči dosavadnímu fungování strany, ale všichni členové chtějí pokračovat. Byly projednány aktuální aktivity jednotlivých členů a diskutovalo se o tom, zda strana je v kondici pro případné volby.

2. Pirátský program

Republikové předsednictvo projednalo současný stav Pirátského programu, jak je k dispozici na pracovní stránce. Celostátní fórum předepsalo formu programových bodů, do které je třeba programové body dovést. Zbývající programové body body byly rozděleny následovně:

Členové republikového předsednictva dodají přidělené programové body na příštím zasedání republikového předsednictva, které proběhne dne 24. června 2013 v Praze. Na tomto zasedání budou programové body diskutovány tak, aby mohly být konsensuálně předloženy republikovému výboru.

3. Reakce Pirátů na vládní krizi

Republikové předsednictvo projednalo otázky týkající se probíhající vládní krize. Současné politické strany nemají již legitimitu. Poslanci ODS Petr Nečas a Martin Kuba jsou hlavní aktéři probíhající kauzy úplatků s trafikami v dozorčích radách, ČSSD v Senátu chce dát trafiku inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů Miroslavu Vlčkovi, který odešel z funkce předsedy poslanecké sněmovny pro podezření z korupce, řídící osoba TOP 09 Miroslav Kalousek trafiky zprostředkoval, Lidem je nevolená, komunistická strana má kontrolní výbory v poslanecké sněmovně a po celé republice, které skandály neprošetřují.

Mikuláš Ferjenčík předložil následující návrh:

Pirátská strana požaduje rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a vyhlášení předčasných voleb. Takové řešení považuje za nejlepší řešení současné politické krize.

Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

Vhodné by bylo vydat tiskovou zprávu ve výše uvedených intencích a dále tento stav znázornit na mapě politických trafik, které vysloužilí politici dostali. Mikuláš Ferjenčík bude nápad realizovat přes facebook.

4. Veřejná zakázka na rozvoj fóra

Republikové předsednictvo dále probíralo veřejnou zakázku Rozvoj internetového fóra, jejíž vypsání mu uložilo celostátní fórum. Hodnotící komise dosud nevyhlásila výsledky, ačkoliv příjem nabídek skončil již 31. května 2013. Republikové předsednictvo se shodlo na tom, že by bylo vhodné, aby byly výsledky vyhlášeny nejpozději do středy 19. června 2013.

Republikové předsednictvo pověřuje předsedu, aby hodnotící komisi požádal, aby do středy 19. června 2013 dodala své vyjádření ve věci veřejné zakázky Rozvoj internetového fóra.

Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

5. Financování strany

Republikové předsednictvo projednávalo jednak dodávání dokladů finančnímu odboru, jednak otázku účelového vázání a samostatného vykazování veřejných prostředků.

Republikové předsednictvo ukládá členům republikového předsednictva, aby neprodleně doplnili chybějící doklady finančnímu odboru.

Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

Dále se diskutovala otázka účelového vázání a samostatného vykazování veřejných prostředků, kterou zavádí usnesení republikového výboru RV 5/2013. V podstatě jde o to, že státní příspěvky by byly použitelné pouze na určité věci (např. platby státu, precedenční soudní spory, služba veřejnosti apod.) a nebylo by možné je použít na reklamu a jiné účely. Ivan Bartoš uvedl, že tento princip v podstatě již dodržujeme.

Mikuláš Ferjenčík navrhl, aby byly zpětně probrány všechny žádosti o proplacení a bylo určeno, zda je lze vyplatit z veřejných prostředků se zřetelem na jejich účelové vázání. Jakub Michálek považoval za nejvhodnější, aby je předpis o účelovém vázání a samostatném vykazování použil až v okamžiku jeho účinnosti. Lenka Matoušková doplnila, že by nebylo vhodné zasahovat do již uzavřeného účetnictví.

Mikuláš Ferjenčík doplnil svůj návrh následovně:

Republikové předsednictvo ukládá finančnímu odboru převést veřejné peníze na zvláštní bankovní účet, který je úročený, za splnění následujících podmínek:

 • bude schválena změna rozpočtu na rok 2013 obsahující rozpočtení veřejných prostředků,
 • na webu strany bude přehledně vyjádřeno, jakým způsobem jsou prostředky Pirátské strany rozpočtovány a že jsou veřejné peníze na zvláštním úročeném účtu, ze kterého lze prostředky čerpat jen na určité obecně prospěšné účely,
 • bude vydána tisková zpráva propagující změnu,

nejpozději však 1. 1. 2014.

Republikové předsednictvo ukládá Lence Matouškové a Mikuláši Ferjenčíkovi, aby provedli revizi podaných žádostí o proplacení a určili, které se budou považovat za zaplacené z účelově vázaných veřejných peněz. Tento úkol se týká jen finančních operací uskutečněných dne 1. ledna 2013 a později; v případě pochybností při plnění tohoto úkolu až do účinnosti změny rozpočtových pravidel se má za to, že na proplacenou žádost účelově vázané prostředky nelze použít.

Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.