• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání Olomouckého fóra

Zápis ze zasedání olomouckého krajského fóra 7.11. 2013 v Olomouci.

Zasedání se uskutečnilo osobně od 15:00 do 20:48 v restauraci Porto (hl.n.)

Usnesení

Usnesení a rozhodnutí, která padla na zasedání.

 • Krajské předsednictvo přijímá Lukáše Buchtu, Tomáše Karlíka, Petra Lyska, Jakuba Burgeta, Petra Karlíka a Lenku Horákovou za členy.
 • Martin Šmída rezignuje na funkce vedoucího krajského mediálního odboru a 2. místopředsedy krajského sdružení.
 • Vojtěch Pikal rezignuje na funkci 1. místopředsedy krajského sdružení.
 • Krajské fórum svolává volbu krajského předsednictva na internetové fórum.
 • Krajské fórum ruší svou volební komisi.
 • Krajské fórum ukládá svému personálnímu odboru udělat analýzu příznivců a členů ohledně míst jejich působení a schopností; a to včetně kontaktů na jednotlivé osoby, které poskytne vedoucím odborů, předsednictvu, a osobám pověřeným odpovídajícími konkrétními úkoly.
 • Krajský předseda Petr Bajgar svolává příští zasedání krajského fóra na 21.11. do Olomouce jako volební.

Úkoly

Uložené úkoly (nezahrnuje úkoly vyplývající z usnesení.) a návrhy, které uloženy nebyly.

 • Radomír Navrátil kontaktuje centrální orgány a získá seznam členů, kteří jsou s platbou v prodlení. Tento předá předsednictvu.
 • Roman Kümmel, Radomír Navrátil a Petr Kapounek prozkoumají možnosti digitálního rádia.
 • Je třeba rozjet projekt transparentní obec.
 • Možnosti veřejných volných plakátovacích ploch.
 • Martin Šmída zorganizuje do konce roku ustavující schůzi MS Majetín a Brodek.
 • Radomír Navrátil a Radim Studený založí MS Přerov.
 • Petr Kapounek a Petr Lysek založí MS Prostějov.
 • Petr Bajgar zorganizuje založení MS Hranice.
 • Jakub Burget zorganizuje založení MS Olomouc.
 • Vojtěch Pikal vyhlásí ankety pro zjištění ideálního termínu pro pravidelná zasedání.
 • Roman Kümmel zajistí místo(zasedačku) na 14.11. pro školení nováčků.
 • Roman Kümmel zajistí místo(salónek) na 21.11. pro volební zasedání fóra.
 • Roman Kümmel zajistí navržení a vytištění tématických letáků(téma svoboda) pro 17. listopad.
 • Radomír Navrátil zajistí zábor pro demonstraci 13. listopadu.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Krajské předsednictvo:
Další členové:
Registrovaní příznivci:
Hosté:
 • Tomáš Karlík, Lenka Horáková, Lysek syn, Tomáš Komárek
Činovníci:
 • Předsedající: Vojtěch Pikal, Martin Šmída
 • Zapisovatel: Petr Karlík, Vojtěch Pikal

Jednání zahájil předsedající Vojtěch Pikal v 17:10 hodin. Zapisovatelem byl ustanoven Petr Karlík.

Pořad jednání

1. Přijímání členů

a) Robert Kavka

Odročeno pro nepřítomnost.

b) Lukáš Buchta

Představení proběhlo před zahájením.

Otázky:

 • VP: Proč do politiky? Rodinné prostředí, odboj, i po odboji. Snaha se zapojit.
 • VP: Proč Pirati? Svobodná kultura (z tvůrčího prostředí), svobodný přístup ke kultuře.
 • MK: Body které vadí? Průmysl - netuším, neorientuji. Něco, co vadí? Přímo nic.

Přerušení a vstup MŠvad: Nabízí tvorbu vizitek, jsou ideální ve spojení s kampaní svobodná hudba.

PB nesleduje jednání.

 • PB: Věk? 20, Odkud? Nové město na Moravě VP: Tam se mělo zakládat MS? Bylo, ale sešlo z toho, teď jsem tady.

Krajské předsednictvo přijímá Lukáše Buchtu za člena.

Pro návrh:
MŠ, VP, PB.
Proti návrhu:
nikdo
Proti návrhu:
nikdo

Lukáš Buchta byl přijat.

VP poučil LB ohledně platby příspěvku.

c) Petr Lysek

Představení proběhlo dříve.

Otázky:

 • VP: Proč do politiky? Nasranej za 23 let, syn ho přivedl. Neaktivní lidé nemají vliv.
 • VP: Proč Pirati? Jediná strana co vyhovuje
 • PB: Politika je zprofanovaná, jediná možnost jak možnost jak se bránit.
 • MK: Body které vadí? Nic.
 • PB: Proč se nepřidá syn? ANO, pozorovatel (s nimi špatná zkušenost)

Krajské předsednictvo přijímá Petra Lyska za člena.

Pro návrh:
VP, MŠ, PB
Proti návrhu:
nikdo
Proti návrhu:
nikdo

Petr Lysek byl přijat.

d) Tomáš Karlík

Představení proběhlo dříve Otázky:

 • VP: Proč do politiky? Irituje stav politiky v česku, netrasparentní stát, žádná referenda.
 • VP: Referenda, odvolatelnost, transparentnost. Chce se zapojit. Pomoct Pirátům, jsou odspodu.
 • MK: Body které vadí? Nic. Naprosto souhlasí.
 • PB: Odkud? Přerov, Studuje? VŠ Logistka

VH Odchází

Krajské předsednictvo přijímá Tomáše Karlíka za člena.

Pro návrh:
VP, PB, MŠ
Proti návrhu:
nikdo
Proti návrhu:
nikdo

Tomáš Karlík byl přijat.

MŠ poučí TK ohledně platby příspěvku.

e) Jakub Burget

Představení proběhlo opět před zahájením.

Otázky:

 • VP: Proč do politiky? Už to zaznělo. U piva ve straně je plkání lepší, k něčemu. Dlouhodobé rozhodnutí.
 • VP: Proč Piráti? Jediná volitelná strana.
 • MŠv: Body které vadí? Odstup od odporu k Exekutorům, jedná se o symptom.

VP poznámka: Problematika se řeší ve vlákně v programovém fóru Právní stát.

 • PB. Věk? 25, Studuje právo.

Krajské předsednictvo přijímá Jakuba Burgeta za člena.

Pro návrh:
VP, PB, MŠ
Proti návrhu:
nikdo
Proti návrhu:
nikdo

Jakub Burget byl přijat.

S Příspěvkem se popere sám, má snížený.

f) Petr Karlík

Představení proběhlo, známe ho dlouho.

Otázky:

 • VP: Proč do strany? Jde s davem
 • RK: Znáš stanovy? Jo, samozřejmě
 • PB: Politika je zprofanovaná, jediná možnost jak možnost jak se bránit.
 • RK: Body které vadí? Nikdy nebudeš plně spokojen. Ale nic nevadí natolik. Nic zásadního.

Krajské předsednictvo přijímá Petra Karíka za člena.

Pro návrh:
VP, MŠ, PB
Proti návrhu:
nikdo
Proti návrhu:
nikdo

Petr Karlík byl přijat.

PB je rád, že PK vstupuje. (cca Po dvou letech.)

g) Lenka Horáková

MŠ Předsedá

Představení: Je z Brodku

Otázky:

 • VP: Proč do strany? Jsme fajn lidi, a odpor proti Babišovi. Platí minimální mzdu.

Krajské předsednictvo přijímá Lenku Horákovou za členku.

Pro návrh:
VP, MŠ, PB
Proti návrhu:
nikdo
Proti návrhu:
nikdo

Lenka Horáková byla přijata.

MŠ vysvětlí příspěvek.

h) Robert Kavka

MŠv žádá projednat nyní.

Představení v zastoupení: Říká si medvěd, vypadá jako medvěd. Pracuje jako ostraha, dělá do Softu, opravář. Kontaktoval spolu s MŠv s PK Společně pro Přerov. Má Rodinu, dítě. Zapadne dobře.
PB: Je potřeba se vidět.
Přichází Petr Kapounek

PB: Procedurální návrh na odložení na příští zasedání (17.11.).

Nikdo nebyl proti, Návrh schválen konsensuálně.

2. Vylučování členů

MŠ předsedá

VP: Dlouhodobě nemáme dobrou správu členů, je možné, že máme několik méně aktivních členů, kteří jsou s platbou v prodlení, což předsednictvo neví, protože AO neinformuje a AO neinformuje, protože nemá dobrý přístup do databáze členů, kterou TO neopravuje. Je potřeba kontaktovat centrálu s dotazem po takových členech.

Kdo si to vezme za úkol? Radomír Navrátil si to bere za úkol.

Radomír Navrátil kontaktuje centrální orgány a získá seznam členů, kteří jsou s platbou v prodlení. Tento předá předsednictvu.

3. Zhodnocení voleb

VP předsedá

MŠ (šéf volebního štábu): Výsledky sepsány na fóru. Ve zkratce: Akce byly; Dobré - Kytary. Špatně - Meetingy, Mediální výstupu. 2. nejhorší výsledek v republice. Je to slabší.

Rozprava:

 • Lys: Nejhorší? Zlínský.
 • MŠv: mi nic nedělali a máme skoro stejně.
 • RadNav: S tím málem peněz je to obrovský výsledek. (MŠ: V Olomouci ani koruna.)

Diskuze o kampani…

 • PB: MŠ vedl pěknou online kampaň. Apeloval jsem ať se připravujeme a byl oslyšen. Odvedli jsme kus práce, jsem za to všem vděčný.
 • MŠ: Každý něco dělal, toho si vážím. Ale dopadly jsme špatně.
 • RomK: Co ty volné veřejné plakátovací plochy?
 • PB: MŠ odvedl dobrou práci.
 • Petr Lysek: Haná je konzervativní. (Jesenicko, nezaměstnanost, konzervativismus)
 • JB: Regionální kampaň příště? Témata blízká regionu.
 • PL: Aktivizovat lidi, co jdou k volbám, neodrazovat starší.
 • RomK: Jděte do vlákna na fóru.
 • PB: Udělali jsme maximum v naších možnostech. A co dál? Ne se udržet, ale co dál. Dodávejte podněty.
 • RadNav: Kontaktoval lidi ať jdou. Chlapy jdou, Ženský nemají pocit že by mohli něco změnit. Kampaň zaměřená na ženy aby použili své získané aktivní volební právo. Domácí hospodářství…
 • Lys: Univerzitní předmět, …
 • RK: Boření mýtů. (5%,…)
 • RN: Lidi co nejdou volit se nechtějí se ušpinit, mít vinu.

4. Rezignace

MŠ: Je rozhodnut rezignovat aby, „zhodnotil“ volební výsledek. O místa se bude znovu ucházet, ale (po volbách co nedopadly, předsevzetí nevyšla) chce místa nabídnout mladším.

Martin Šmída rezignuje na funkce 2. místopředsedy a vedoucího krajského mediálního odboru.

Vojtěch Pikal vykonal v kampani méně, než by měl, nemá na to čas a není tím správným, co umí organizovat, zařizovat apod. Ví, že jsou tu na to lepší.

Vojtěch Pikal rezignuje na funkci 1. místopředsedy.

:Přestávka

 • VP: Vyzývá PB k rezignaci.
 • PB: Zvažoval to, očekával lepší výsledek. Nemíní na funkci rezignovat.
 • PKap: V čem jsi lepší než ti politici co tam jsou?
 • TomKom: Je dobré to nabízet, není dobré to dělat furt.

VP: Krajské fórum svolává volbu krajského předsednictva na zasedání 17.11.

MŠ Protinávrh: Krajské fórum svolává volbu krajského předsednictva na internetové fórum. PetrLysek: Na internetu je jiná úroveň diskuze než z očí do očí, méně osobní. (Způsob volby se rozhodne.)

Krajské fórum svolává volbu krajského předsednictva na internetové fórum.

PRO:
VP, MŠ, RNav, RadimSt, RK

Michal Blaho - námitka neslyší co hlasuje, znovu. Námitka konsensuálně přijata.

Návrh načten, nové hlasování.

PRO:
VP, MŠ, RNav, RadimSt, RK, MBlaho
PROTI:
Nikdo
Zdrželi se:
PB

Usnesení bylo přijato.

JBurg - Kdy jednání?

5. Mezivolební období

PB Projev: Příští volby - Květen, září. Není to vakuum, je to období činnosti. Propagace našich myšlenek. Je to období zásadní. Čas a Prostor se vyjadřovat k věcem které se ději, komunikovat s bezradnými lidmi. A říkat, že s tím dojením nesouhlasíme. Období činnosti. Vybíráme kandidáty už teď. Je třeba se připravit. Návrhy co se dá dělat - kam zajet, kam do hospody. Co kdo bude dělat? Nemůže to zařídit jednotlivec, který bude obcházet s letáky před nádražím. Budeme babičkám říkat že tu jsme, aby vnoučata měli budoucnost. Lidé jsou šikanování za to že si někde pustí rádio. Mi, členové si musí uvědomit. Nestačí napsat, jak kolega Bartovič že dělá do počítačů. Budeme něco dělat? Strana nám dává možnost prezentovat naše názory, milionové zájmy, musím valit.

Využití peněz

RK: (FM) Rádio - 15 000 žádost o licenci, 2,5 mil vybavení, … - nemáme na to a nejsou volné frekvence. Na dlouhé lokty. → Internetové rádio, zakomponovat do Svobodné hudby

 • PKap - zajistí Internetovému rádiu konektivitu.
 • RadNav - co nakopnout existující FM radio? MŠv: Není reálné
 • PKap - mobilní data na to nikdy nebudou, bude digitalizace rádií.

Úkol: prozkoumat možnosti digitálního rádia (RK, RNav, PKap)

RK: Komunální volby to je jasný program pro Piráty: Transparentní Organizace + Participace občanů(připomínkování) - ale neexistuje na to software.

 • PKap:(poznámka) Existuje kostra pro komunální volby od zrušené komise

RK: Jako Piráti vyvinout tento software; Balíček pro transparentní obec(Zapojení lidí, zveřejňování zápisů)

 • RNav: vyvynout po částech
 • RK: Kde to prosadit, požádat? VP: u Republikového Výboru - sestavuje rozpočet, zadává zakázky.

Úkol: Rozjet projekt transparentní obec

6. Zakládání MS

VP: Na založení místního sdružení je třeba alespoň 3 členů, určení Názvu a Území. Založení by předem mělo schválit krajské předsednictvo. (Je možno i dodatečně.)

 • VP: Musí být činnost, předpoklad činnosti, jinak to nemá cenu.

6.1. MS Majetín

MŠ: Bude MS Majetín, Brodek a blízké okolí.

 • LenH: Království a Dolek; MŠ: nebo méně.
 • VP: Snaha začlenit Grygov mi příjde poněkud přestřelená.
 • MŠ: Spíše vezmeme jen nejbližší obce - Kokory apod.
 • VP: Termín ustavující schůze? MŠ: Do konce roku

Úkol Martin Šmída zorganizuje do konce roku ustavující schůzi MS Majetín a Brodek.

6.2. MS Brodek

nic. Počítá se s budoucím oddělením.

6.3. MS Přerov

Možná Martin Švadlenka

Úkol: Radomír Navrátil a Radim Studený založí MS Přerov.

6.4. MS Prostějov

 • PKap - je to možné? VP: V zásadě ano, i členové jsou. (a odpadlíci)

Úkol Petr Kapounek a Petr Lysek založí MS Prostějov.

6.5. MS Jeseníky

VP: Místy jsme tam měli slušné výsledky. Je to daleko. Dokud nebude jádro tam, tak tam žádná pořádná podpora nebude.

6.6. Další

RK Luběnice, ale ne teď.

MŠ: MS Hranice? PB: Pracuje na tom.

Úkol: Petr Bajgar zorganizuje založení MS Hranice

JBurg: Co Olomouc?, Ze spodu,

 • VP se angažovat nebude, tichého člena by dělal.

Úkol: Jakub Burget zorganizuje založení MS Olomouc.

 • MŠ: navrhuje dokontaktovat MirB

RK: Lze získat z PO kontakty? - ano, z centrály.

7. Orgány

VP: Naše krajské sdružení má orgány, které by měli se soustředit na zprávu konkrétních krajských věcí.

7.1. volební komise

VP: Krajská volební komise dlouhodobě spíše nefunguje, nakonec jsme to o volbách ustanovovali pro jednání ad-hoc. Nepotřebujeme, navrhuji zrušit.

Krajské fórum ruší svou volební komisi.

Pro návrh:
VP, MŠ, RK, PB.
Proti návrhu:
nikdo
zdržuji se:
RStud, RNav

Návrh byl přijat.

7.2. administrativní odbor

VP: Aktuálně nemá vedoucího, bude kandidovat. Ocenil by spolupracovníky.

7.3. personální odbor

PB: spolupráce s centrálou, přijímání a začleňování, zájem roste.

 • Petr Kapounek: nějaká konkrétní činnost?
 • VP: postarat se o nové členy. 17.11.? workshop na fungování strany.
 • MŠ: analýza členů, příznivců, dalších zainteresovaných osob
 • Roman Kümmel: vyhledat lidi z olomouckého kraje

Krajské fórum ukládá personálnímu odboru udělat analýzu příznivců a členů ohledně míst působení a schopností. A to včetně kontaktů na jednotlivé osoby, které poskytne vedoucím odborů, předsednictvu, a osobám pověřeným odpovídajícími konkrétními úkoly.

PRO:
VP, PB, MŠ, RNav, RomK, RStud
PROTI: -
Zdržuji se: -

Usnesení je přijato.

Radim Studený, by chtěl vstoupit do personálního odboru. PB přijímá.

7.4. technický odbor

odročit.

7.5. mediální odbor

volbu svolat hned.

7.6. volební/kampaňový odbor

odročit.

 • RStud: Proč založit - centrála neměla snahu komunikovat.

7.7. zahraniřní odbor

později, nebo vůbec.

Až bude Jeseník.

Diskuze Growshopy

8. Pravidelná zasedání

Oddělený salónek, ticho. cena.

Možnosti: RK Zasedačka zdarma nebo salónek

Anketa na fóru?

Úkol Vojtěch Pikal vyhlásí ankety pro zjištění ideálního termínu pro pravidelná zasedání.

Příští setkání 14.11. - školení

Roman Kümmel zajistí místo(zasedačku) na 14.11. pro školení nováčků.

PB: 21.11. - zasedání (volební).

Roman Kümmel zajistí místo(salónek) na 21.11. pro volební zasedání fóra.

9. Mladí Piráti

odročit

10. 17.listopad

Setkání? Olomouc - co? Letáčkování? Tématické.

Úkol: Roman Kümmel zajistí navržení a vytištění tématických letáků(téma svoboda) pro 17. listopad.

11. Ples

odročit

12. 13. Listopadu

13. listopadu - Demonstrace, Growschopy, Olomouc - RadNav

Radomír Navrátil zajistí zábor pro demonstraci 13. listopadu.

13. Rozpočet

odročit

Konec 20:48

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.