• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Ing. Vladimír Hlavinka

988762_558488390892999_1027489349_n.jpg

(narozen v Olomouci 19.června 1965)

V Pirátské straně působí v místním sdružení Pirátská tvrz olomouckého kraje.

Od narození bydlí v Brodku u Přerova, kde je jeho rod doložen od třicetileté války. Po maturitě na gymnáziu v Přerově studoval lesnickou fakultu na VŠZ v Brně, odkud jej za protikomunistické aktivity v roce 1984 vyloučili a díky tehdejší povinnosti pracovat tedy pracoval v lese, slévárně a krátce fáral na dole ČSA Karviná Darkov. Zde byl na doporučení Závodní rady přijat na VŠB v Ostravě. Vystudoval fakultu strojní a elektrotechnickou obor projektování.

Po státních zkouškách se zapojil ve slévárně rodiny Dytrychovy. Poté projektoval sklářské hutě, malé provozy dílen a provozoven, vyučoval na SPŠS v Olomouci, zkoumal užitné vlastnosti plodin v ÚKZÚZ Brno a s ICOM transport Jihlava poznával krásy vlasti a blízké €U. Nyní na je volné noze.

Otec dvou dcer.

Sedlá sportovní motocykl, v Brodku aktivně působí ve Skautu, pomáhá na táboře, jezdí vodu a lyžuje.

Je myslivec, ale spíš chovatel než lovec.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.