• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Místní sdružení Loket

Uvědomujeme si, že naše město není unikátní jen svou historií, ale také svou polohou a přírodou. Nepovažujeme toto za samozřejmost, ale za dědictví, o které je nutné s úctou pečovat, abychom mohli město předat dalším pokračovatelům v lepším stavu, a to po všech stránkách.

Cílem našeho místního sdružení v Lokti je přinést do našeho města nové nápady, větší zapojení občanů do rozhodování i větší důraz na otevřenost a kreativitu při diskuzích o dalším rozvoji našeho města. Rádi přivítáme v našich řadách kohokoliv, jemuž jsou tyto myšlenky blízké a je ochoten se aktivně zapojit.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.