• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Tiskové zprávy

Rozhovor s Josefem Janů, pirátským krajským radním Karlovarského kraje

Ing. Josef Janů je krajským radním České pirátské strany v Karlovarském kraji.

Víte, jak pracuje váš radní? Co vlastně dělá na krajském úřadě?
Ahoj, můžeš nám trochu rozvést svou práci v radě Karlovarského kraje?

Zastupitelstvo jako takové je schvalovací orgán k tomu, co se během času dohodne v jednotlivých komisích, výborech a na radě .

Já mám to štěstí, že si můžu vyzkoušet práci uvolněného krajského radního, a dokonce v gescích, kterým si myslím, že se věnuji celý život, takže nejen že využiji to, co jsem celý život dělal, ale ještě si sám doplňuji své portfolio znalostí. Regionální rozvoj je věc, která se bytostně týká celého fungování kraje. Bavíme se o překryvu přes všechny ostatní odbory, které na kraji jsou. Je od toho, jak plánovat investice, udržovat svůj majetek a plánovaný rozvoj; a to nejenom co se týká využití objektů, směřování, ale i co se týká vědy výzkumů. Také komunikace s obcemi.

Máme možnost čerpat stálé evropské dotace plus program RE:START, který tři kraje v naší republice zvýhodňuje oproti ostatním při čerpání dotací – to je také věc, kterou jsem nepřímo dostal na starosti.

Můžeš nám trochu přiblížit, jak je to s těmi dotacemi?

Dotace můžeme rozdělit na státní peníze, ty jsou celkem normální, pak máme přeshraniční peníze, to jsou projekty malého a středního rozsahu, kdy jednáme společně s kraji kolem německé hranice. Máme tedy přeshraniční spolupráci se Saskem, z naší strany k tomu máme Ústecký a Liberecký kraj, kde se nám dařilo mít spíše střední projekty. Stávající programové období už dobíhá.

Dále projekty s Bavorskem, kde jsme společně s Plzeňským a Jihočeským krajem. Tam si myslím, že máme z hlediska finančního přínosu větší úspěchy, kdy jsou to opravdu desítky milionů na různé projekty, které se provádějí.

Zároveň, protože jedno programové období končí, tak připravujeme projekty na přibližně dalších sedm let, které budou potom následovat.

Pak, protože jsme strukturálně postižený kraj, který se v rámci Evropy váže na problematiku uhelných regionů, které byly ve 20. století docela plundrovány, tak je nyní potřeba všechny škody, které se napáchaly jak na přírodě, tak na lidech (na sociálních vztazích a tak dále), napravit a investovat do jejich rozvoje. Například prostřednictvím příspěvkové organizace KARP (Karlovarská agentura rozvoje podnikání – pozn. redakce), která se zaměřuje na podporu rozvoje, vědy, výzkumu, podnikání. V tomto bodě spolupracujeme s gescí Vojty Franty, také pirátského zastupitele.

V současné době se připravujeme, aby na začátku roku byl v rámci kraje zřízen veřejný výzkumný balneologický institut, a na nějž máme předpřipravené peníze v rámci RE:STARTu, a to je od roku 2021 do roku 2031 asi jedna miliarda, jak na věci investiční, tak neinvestiční anebo výzkumné. Zdá se, že v tomto nám republika docela fandí a tento druh výzkumu nám tady i přeje.

Jaké výbory, odbory a komise máš na starosti?

Odbor regionálního rozvoje, odbor informatiky a pak jsou projektová řízení. U projektových řízení dochází na kraji trochu k vývoji, kdy se odděluje příprava projektů a jejich realizace. Z výborů je to výbor pro regionální rozvoj. Dále komise pro rozvoj venkova, komise IT a SMART. A jelikož je mým celoživotním koníčkem sport, tak jsem členem sportovní komise kraje. Tam ale není příliš velký posun co se týká přerozdělování dotací, pořád je to příliš komplikované a chtělo by to větší politickou sílu, abychom mohli prosadit nějakou dramatičtější změnu.

Co jste projednávali v poslední době?

Výzkumný balneologický ústav, nemocnici a její ekonomický stav, letiště a jeho využití, dopravní obslužnost, která se měla již dávno řešit, ale stále se prodlužuje její spuštění. Dále velmi důležitá věc, která bohužel trochu usíná, a to je pokračování reformy školství. Témat je opravdu mnoho.

V radě Karlovarského kraje jsi již dva roky. Co se během té doby podle tebe povedlo?

Povedlo se v rámci regionů provést aktualizaci zásad územního rozvoje, to je důležitý základní dokument celého kraje, co se týká plošných požadavků na území. K němu je navazující plán rozvoje Karlovarského kraje, kde jsme také provedli aktualizaci. Při níž jsme došli k tomu, že stávající program potřebuje nejen aktualizaci, ale potřebuje předělat. Narazili jsme na témata, která se dlouhodobě neřešila, jako je podpora tradičních řemesel, lázeňství a další. Takže bude snaha tento dokument vytvořit nově.

V IT se nám podařilo rozjet systém elektronického podávání žádostí. První rok bylo pouze podání vstupní žádosti, nyní by měly následovat další kroky. To si myslím, že bude veliký krok, ačkoliv se to zdá jako samozřejmost, že od od února příštího roku by se měl spustit elektronický oběh všech dokumentů v rámci kraje, a už se nebude muset běhat s papíry po jednotlivých patrech.

Důležitá věc, která se povedla, je prosazení projektu digitální technické mapy Karlovarského kraji na republikové úrovni, kdy dojde k pasportizaci faktické podoby kraje. Povedlo se nám najít společnou řeč i s katastrálními úřady, takže je zde opravdu shoda. Podpořilo to všech třináct krajů i Praha, plus mnoho měst i zeměměřičský ústav. Povedlo se nám na to sehnat i peníze. Mapa krajů je tedy jedno z věcí, která se vede a pokračuje velice dobře.

Povedlo se nám najít pevné místo v rámci čerpání dotací, jak stávajících, tak v rámci probíhajícího RE:STARTu. Povedlo se nám také zklidnit situaci co se týká ROPu Severozápad (Regionální operační program – pozn. red.) a jeho fungování. Myslím, že práce, které tam nyní probíhají, jsou zcela veřejné, takže to nebude ostuda.

A co se naopak nepovedlo?

Neúspěch je, že většina věcí jde pomalu. Na spadnutí je například to, že podávání elektronických žádostí nebude tak rychlé, jak jsem si představoval.

Také se nám nepovedlo najít shodu na změně financování sportu.

Dále to, že přestože některá města mají volný přístup na rady, tak v Karlovarském kraji v radě není shoda na tomto a rada je uzavřená. Pouze hosté, kteří se přihlásí, mají přístup. Ale vzhledem k tomu, jaké je sestavení rady, tak si myslím, že se řeší věci otevřeně.

Máš vůbec příležitost odpočívat?

Samozřejmě. Odpočinek musí být aktivní, sám jsem se přesvědčil, že když je pouze neaktivní, tak z nějakých pohodových sto patnácti až sto dvaceti kil máte sto třicet tři a pak se musíte začít hýbat, abyste měli alespoň těch sto dvacet. Takže jsem se vrátil trošku k basketu. To bych doporučoval všem – co nejvíce zájmů, které jste měli před vstupem do jakékoliv funkce, si uchovat.

Sociální témata občany Sokolova zajímají

V Sokolově dne 29. 10. 2018

Diskuzní panel s občany Sokolova o bydlení, sociálních službách, vzdělávání, zaměstnanosti, náladách ve společnosti a problémech Sokolova se uskutečnil v sobotu 27. října v Městském domě kultury v Sokolově. Diskuzi moderoval předseda Pirátů Ivan Bartoš.

“Problémy, o kterých chceme mluvit, jsou společné pro všechny a řeší je všichni lidé bez ohledu na to, zda jsou či nejsou chápáni jako členové majoritní společnosti. Jiné etnikum má tuto situaci vždy horší,” uvedl v úvodu Ivan Bartoš.

Řešily se vysoké ceny bytů a především nájmů, které způsobují přeplněné ubytovny a obchod s chudobou, chybějící zákon o sociálním bydlení a neexistující šance se v takové situaci dostat z této lokality ven. Obchod s chudobou a netransparentní přidělování městských bytů bylo jedním z nejvíce rezonujících témat.

“Jak pomoci lidem, kteří spadli do začarovaného kruhu chudoby? Hlavní je předejít tomu, aby se lidé do dlouhodobých problémů vůbec dostali: práce předškolního klubu, podpora docházky do školek a následné lepší zvládnutí první třídy je z hlediska šancí na dobré vzdělání úplně klíčová,” oceňovala práci paní Ferkové Olga Richterová.

Vzdělání jde ruku v ruce se zaměstnaností – ovšem i lidé s ukončeným středoškolským vzděláním v Sokolově leckdy zažívají potíže najít uplatnění na trhu práce, a barva kůže člověku situaci velmi ztěžuje, zaznělo v diskuzi.

Další potíž je, že lidem s exekucí se “nevyplatí” pracovat kvůli velmi nízké nezabavitelné částce, která se téměř nezvyšuje, když by vydělávali víc (není motivační).

Posledními tématy byly nálady ve společnosti a problémy Sokolova. Mluvilo se o výrocích prezidenta Zemana a jejich dopadech na společnost, problémech některých lokalit, ale i pomalu se zlepšující náladě ve společnosti.

Diskuze se vedle Ivana Bartoše (Piráti) zúčastnila také 1. místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, ombudsmanka Anna Šabatová, zakladatel občanského sdružení Konexe Jozef Miker, předsedkyně místního sdružení Pirátů a profesí sociální pracovnice Tereza Zykánová a asistentka v předškolním klubu Eva Ferková.

Dorazilo cca 170 lidí, které tato témata zajímají a kteří se aktivně zapojili do diskuze. Akce se zúčastnili také zástupci vedení sokolovské radnice, Mgr. Petr Kubis (ANO), Mgr. Ladislav Sedláček (HPMS). Po skončení diskuze následoval kulturní program a občerstvení, zahrála kapela Trio Carlos a zatančila děvčata ze sokolovské romské taneční skupiny.

Piráti budou mít starostu nejen v Mariánských Lázních, ale i v Lokti

V Karlových Varech, dne 23. 10. 2018

V Lokti podepsala Česká pirátská strana v pondělí dne 22. 10. koaliční dohodu s hnutím LOPATA, NAŠE MĚSTO@LOKET a ODS pro volební období 2018 – 2022. Zároveň ve stejný den podepsala Pirátská strana v Mariánských Lázních koaliční smlouvu s ODS, Změnou pro Mariánské Lázně a Volbou pro lidi.

V Lokti budou mít koaliční partneři v patnáctičlenném zastupitelstvu devět hlasů, Pirátská strana získala tři mandáty, LOPATA, NAŠE MĚSTO@LOKET a ODS získaly každá po dvou mandátech.

Dohoda vychází z povolebních jednání, která začala po komunálních volbách dne 5. – 6. října. Důvodem ke koaliční spolupráci byla široká programová shoda mezi jednotlivými subjekty. Strany se dohodly, že rada bude mít pět členů, z toho bude jeden starosta a jeden místostarosta. Volba do rady města se uskuteční ve čtvrtek 1. 11. 2018 v Rytířském sále na hradě Loket.

Kandidátem na starostu v Lokti je lídr pirátské kandidátky Petr Adamec a kandidátem na místostarostu je Jan Hadrava z hnutí LOPATA. Dalšími třemi kandidáty do rady jsou Roman Kvak (Piráti), Klára Rozsypalová (NML) a Jaroslav Hlavsa (ODS).

V Mariánských Lázních budou mít koaliční partneři dvanáct lidí z jednadvaceti – šest mandátů získali Piráti, tři mandáty dostala ODS, Změna pro Mariánské Lázně získala dva mandáty a jeden mandát má Volba pro lidi. Post starosty obsadí Pirát Martin Kalina, místostarostou bude Zdeněk Král (ODS) a druhým místostarostou se stane Miroslav Pelc (Změna pro Mariánské Lázně). V radě města bude za Volbu pro lidi Zbyněk Martinek. Termín prvního oficiálního zastupitelstva v Mariánských Lázních není nyní možné vyhlásit, jelikož hnutí ANO napadlo výsledek voleb a v tuto chvíli se čeká na verdikt soudu.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.