• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pracovní návrh: Pirátský program pro Jihočeský kraj v roce 2016

[prostý text je schválený RV, doplněný text je podtržený, doplněné a nové body a bloky ozačeny <todo>zaškrtávacím políčkem</todo>, vyškrtnutí mluví samo za sebe]

Tento program vychází ze společného programu Pirátů pro krajské volby.

Politika jinak, pro 21. století

Alternativa pro kraj

Naším cílem je kraj nové generace, kde může každý člověk svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost, transparentnost, svoboda informací, kvalitní vzdělání a veřejné služby, použití nových technologií a zapojení občanů do rozhodování. Piráti nabízí alternativu kraje bez korupce, nesmyslných dotací, politických trafik a klientelismu. Chceme, aby krajské úřady nebyly pro aktivní občany byrokratickou překážkou, nýbrž příležitostí zapojit se do veřejného dění a kultivace svého okolí.

Přinášíme skutečnou změnu k lepšímu

Přinášíme skutečnou změnu k lepšímu

Přinášíme skutečnou změnu k lepšímu

Jsme naštvaní a znechucení z celé politické scény. Nechceme ale jen nadávat a čekat, až „bude líp“. Nechceme si vybíjet vztek na slabších. Pamatujeme si, vládl a kdo může za současný marasmus. A odmítáme dál vést spoluvinu nečinností a poslušným hlasováním stále pro ty samé. Přetvořili jsme beznaděj v pozitivní program. Nejsme rychlokvaška ani nezkušení nováčci, poměry nejen v naší zemi se snažíme měnit už osmým rokem. Jsou mezi námi věkem mladí i zkušení. Žádná jiná politická strana nás nezastupovala, zastupujeme se tedy sami. Někteří z nás mají blíže k pravici, jiní k levici, další považují toto dělení za zastaralé. Společně nejsme ani napravo, ani nalevo. Jsme Piráti. Změny se nebojíme. A víme, co chceme změnit.

Bereme politiku vážně

Bereme politiku vážně

Bereme politiku vážně

Jsme si vědomi, že abychom mohli skutečně prosazovat náš program, musíme usilovat o moc. Nejsme suchaři, ale bereme politiku vážně. Prací mimo volené orgány či v opozici jsme sice dosáhli důležitých úspěchů. Poznali jsme ale také, nakolik jsou omezené naše možnosti něco vytvářet, nejen bránit špatným rozhodnutím. Za krátký pobyt u kormidla však nezaplatíme cenu, která by náš program nebo občany poškodila dlouhodobě. Po volbách chceme vést především kontrolní výbor a získat zkušenosti, abychom byli rovnocennými soupeři starým strukturám. Očekáváme tedy nejprve opoziční roli, kterou chceme plnit konstruktivně. Dění na radnicích v řadě velkých měst nicméně ukázalo, že i uprostřed volebního období se může dramaticky změnit situace.

Zastupitelé mají zastupovat, ne politikařit

Zastupitelé mají zastupovat, ne politikařit

Zastupitelé mají zastupovat, ne politikařit

Jednání o podpoře jakékoliv koalici je podmíněné souhlasem členské základny v referendu. Dají-li voliči šanci vzniku menšinové koalice stran s přijatelnou pověstí a programem, jsme ochotni jednat o podpoře jejího vzniku. Jinak podpoříme pouze takové uspořádání, kdy se na vládě budou v poměrném zastoupení podílet všechny strany v zastupitelstvu. Půjdeme příkladem a budeme s ostatními stranami jednat věcně o jednotlivých návrzích. Namísto partajních zájmů tak mohou uspět řešení vycházející z většinové vůle občanů. Odmítáme situace, kdy vládnoucí většina bez diskuse válcuje opozici.

Netolerujeme korupci

Netolerujeme korupci

Netolerujeme korupci

Jsme proti jakékoliv formě korupce. Nehodláme být loutkami v rukách místních kmotrů. Pokud by podmínkou účasti v jakékoliv koalici bylo, abychom se podřídili vlivu zákulisních her a zájmů, raději zůstaneme v opozici a budeme takovéto praktiky odhalovat veřejnosti.

Bez výmluv, že to nejde: pokusíme se

Bez výmluv, že to nejde: pokusíme se

Bez výmluv, že to nejde: pokusíme se

Myslíme si, že i v problematice, která není v kompetenci krajské samosprávy, můžeme vyvinout iniciativu a k řešení tak přispět přinejmenším jeho přímluvou nebo medializací. Vítáme a podporujeme zapojení občanů do správy věcí veřejných, budeme pomáhat iniciativám vycházejícím z občanské společnosti a občanských sdružení, které nejsou v rozporu s naším programem.

Budeme hlasovat jen pro užitečné návrhy

Budeme hlasovat jen pro užitečné návrhy

Budeme hlasovat jen pro užitečné návrhy

Nehodláme si odškrtávat splněné body programu bez ohledu na skutečnou užitečnost. Ani schvalovat zbytečné předpisy. Takové chceme naopak napravovat a rušit. Hranice mezi dobrým a špatným nárhem však může spočívat v detailu. Za naše zastupitele se proto zavazujeme, že budou-li i jen zdánlivě hlasovat proti tomuto programu, musí věrohodně vysvětlit, v čem návrh odporoval veřejnému zájmu.

Neslibujeme nemožné, ale nebude to jednoduché

Neslibujeme nemožné, ale nebude to jednoduché

Neslibujeme nemožné, ale nebude to jednoduché

Cynických ideologů, sobeckých pragmatiků a osobní nevraživosti je v politice dost. Potřebujeme více odvážných myšlenek i věcné diskuse, která je udrží nohama na zemi a uvede do reality. Náš program je pojat jako vize kraje podle našich představ a chápeme jej jako úkol na více volebních období. Právě tak by totiž měl uvažovat politik: dlouhodobě, ne jen do příštích voleb. Jsme přesvědčeni, že je realistický. Nezáleží však jen na nás: některé myšlenky se nám možná nikdy nepodaří prosadit. Na voličích závisí, kolika našim zastupitelům dají příležitost, jak rozdají karty, pro které myšlenky se najde většina. Na občanech závisí, jak naloží s možnostmi, které jim chceme dát. Nejsme spasitelé, neslibujeme, že vše vyřešíme za Vás. Nejsme neomylní, Když něco nebude fungovat, přiznáme to a podrobíme analýze, proč tomu tak je.

Kvalitní veřejné služby namísto plýtvání. Nechceme brát více peněz lidem z kapes

Kvalitní veřejné služby namísto plýtvání. Nechceme brát více peněz lidem z kapes

Kvalitní veřejné služby namísto plýtvání. Nechceme brát více peněz lidem z kapes

Chceme poctivým a efektivním hospodařením zajistit poskytování širokého rozsahu veřejných služeb občanům z prostředků, které má kraj k dispozici. Program nedokážeme prosadit ze dne na den, proto i prostředky pro plnění našeho programu můžeme získávat postupně z toho, co ušetříme. Naše návrhy a větší zapojení občanů do kotroly a rozhodování povedou k řadě úspor: Díky omezení korupce a plýtvání, rozumnějšímu využívání krajských prostředků i dotací a zapojení chytrých a moderních technologií. Kraj by měl omezit nevýhodný outsourcing služeb, které si dokáže zajistit sám a může podnikat tam, kde přirozený monopol nebo zákony neumožňují férovou tržní soutěž. Nechceme tedy brát více peněz lidem z kapes skrze daně nebo zdražování služeb. Hospodárné využívání bohatství kraje v kvalitních služnách veřejnosti není pouhý přesun čísel v rozpočtu. Zvýší prosperitu a příjmy kraje v budoucnosti.

*zvolená témata*

*zvolená témata*

*zvolená témata*

Pokud nám k tomu voliči dají mandát a zvolí nás do zastupitelstva, naší nejzákladnější prioritou je uvedení do praxe […] . Dalšími tématy, kterým se budeme věnovat přednostně, jsou: […] [pozn: podle toho, co z našeho programu vytyčíme jako priority].

<todo>celý blok kromě úvodu; poslední bod je nutno doplnit</todo>

Otevřeme hospodaření kraje

Otevřené hospodaření

Zprůhledníme financování

Zveřejňujeme vše, co můžeme, ne jen to, co musíme

Zveřejňujeme vše, co můžeme, ne jen to, co musíme

Zveřejňujeme vše, co můžeme, ne jen to, co musíme

Podle Transparency International se Až 25 % z veřejných rozpočtů se vynakládá neúčelně, na nadbytečné výdaje a korupci [poznámka pod čarou na zdroj]. Zveřejňování smluv nyní již upravuje zákon o registru smluv, my ovšem chceme zveřejňovat smlouvy i nad rámec povinností dle tohoto zákona, tedy i ty s hodnotou nižší než 50 000 Kč. Zároveň hodláme zveřejňovat i faktury, které vypovídají o reálných částkách vyplacených na základě smluvních vztahů.

Zavedeme transparentní účetnictví kraje

Zavedeme transparentní účetnictví kraje

Zavedeme transparentní účetnictví kraje

Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby kraj přešel k využívání otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky kraje utrácejí. Pro společnosti, ve kterých je většinovým vlastníkem kraj, musí platit stejné povinnosti otevřeného hospodaření jako pro kraj samotný.

Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné

Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné

Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné

Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem budou průběžně zveřejňovány i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví mnohem více dodavatelů a nestane se, že se do záměrně utajovaného řízení přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět.

Zveřejníme ROPušáky a rozšíříme informace zveřejňované o dotacích

Zveřejníme ROPušáky a rozšíříme informace zveřejňované o dotacích

Zveřejníme ROPušáky a rozšíříme informace zveřejňované o dotacích

U poskytnutých dotací budeme zveřejňovat i jejich vyúčtování, aby každý viděl, kam veřejné prostředky nakonec doputovaly. Posvítíme si na "Regionální operační program Jihozápad", kterým protékají miliardy korun v dotacích pro Jihočeský a Plzeňský kraj a zveřejníme více informací o něm. Dohlédneme na volbu členů výboru „Rady ROP“ krajským zastupitelstvem a zprůhlednění orgánů ROP.

<todo>doplněný bod</todo>

Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky

Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky

Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky

Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce. Kraj stanoví nejvyšší cenu, kterou je ochoten zaplatit, a způsob zohlednění kvality služeb v aukci. Nabídky dodavatelů budou okamžitě oceněny a zveřejněny. Dojde k urychlení výběrových řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem. Dohodám firem mimo aukční systém nelze předejít, ale motivační faktor ke skutečné soutěži tuto nevýhodu vyvažuje. Najdeme vhodný, legislatvně možný, mix kritérií regionality, referencí a předchozí zkušenosti s dodavatelem takový, abychom zabránili například účelovému vzniku firem pro jedinou vypsanou zakázku.

Budeme hospodařit efektivně

Povedeme úřady a organizace zřízené krajem k úspornému hospodaření

Povedeme úřady a organizace zřízené krajem k úspornému hospodaření

Povedeme úřady a organizace zřízené krajem k úspornému hospodaření

Úředníci jsou v dnešním systému přidělování krajských či státních peněz nuceni vyčerpat celou přidělenou částku, jinak jsou často svým nadřízeným potrestáni, protože zbytek nevyčerpaných peněz se vrací. Tento systém je podle nás špatný. Úředníci by měli být vedeni k šetření a kvalitě. Je potřeba dbát, aby na konci roku nedocházelo k samoúčelnému utrácení. Řešením je komunikace s vedoucími úředníky při přípravě rozpočtu a individuální posouzení převedení nevyčerpaných peněz do dalšího roku. Úspory v jednom roce nesmí být automaticky důvodem pro snížení rozpočtu v roce následujícím. Obdobně by to mělo fungovat i v organizacích zřízených krajem.

Budeme koordinovat hromadné nákupy vybavení, kde lze dosáhnout množstevních slev

Budeme koordinovat hromadné nákupy vybavení, kde lze dosáhnout množstevních slev

Budeme koordinovat hromadné nákupy vybavení, kde lze dosáhnout množstevních slev

V případech, kdy je možné nakupovat hromadně za nižší ceny, je potřeba posílit spolupráci mezi jednotlivými odděleními krajského úřadu a mezi jednotlivými kraji navzájem. Pro nákup služeb a v dalších případech, kde to bude vhodné, využijeme centrální zadávání.

Provedeme audit nemovitostí patřících kraji

Provedeme audit nemovitostí patřících kraji

Provedeme audit nemovitostí patřících kraji

Vyžádáme si informace o všech nemovitostech ve vlastnictí kraje. Zveřejníme, které prostory kraj neodůvodněně pronajímá pod tržní cenou. Zaměříme se také na nevyužívané a zanedbané budovy a jejich využití: dokud pro ně kraj nenajde využití, měl by je nabídnout neziskovým zájmovým spolkům, třeba i za symbolické ceny či za údržbu.

<todo>nový bod, ispirace z Prahy a od Romany</todo>

Prosazujeme důslednější využití evropských dotací a informování všech příjemců, kteří připadají v úvahu

Prosazujeme důslednější využití evropských dotací a informování všech příjemců, kteří připadají v úvahu

Prosazujeme důslednější využití evropských dotací a informování všech příjemců, kteří připadají v úvahu

Krajské úřady rozdělují značnou část evropských dotací. Evropské dotace však často nejsou plně využity, protože se pro ně nenajdou vhodné projekty nebo spolufinancování. Kraj by měl proto vystupovat aktivně a informovat o možnostech získání dotací všechny projekty ve svém kraji.

Podpoříme užitečné dotace, zarazíme ty nesmyslné

Podpoříme užitečné dotace, zarazíme ty nesmyslné

Podpoříme užitečné dotace, zarazíme ty nesmyslné

Pokud nedokážeme dotace utratit smysluplně, neutrácejme je vůbec. Každý známe ze svého okolí dotované projekty, které byly špatně připravené a výsledkem je odstrašující příklad. Kraj by proto měl mít předem vytipované potřebné investice a neutrácet zbrkle. Realizaci projektu musí předcházet veřejná diskuse a zohlednění názorů a připomínek občanů, kterým má sloužit. Kraj by měl zejména menším obcím pomáhat zvolit a připravit vhodné projekty a vyvarovat se zbytečných nebo dokonce zatěžujících investic.

<todo>nový bod</todo>

Omezíme byrokracii; úřady mají pomáhat, ne zatěžovat

Omezíme byrokracii; úřady mají pomáhat, ne zatěžovat

Omezíme byrokracii; úřady mají pomáhat, ne zatěžovat

Odstraníme přebujelou byrokracii v krajských orgánech a na krajských úřadech, při úřadování chceme naopak lépe využívat nové technologie. Komunikace s úřadem by měla probíhat primárně elektronickou cestou. Umělé zvyšování zaměstnanosti zbytečným byrokratickým aparátem ztěžuje podnikání a znepříjemňuje lidem životy. Dáváme přednost investicím do rekvalifikace nebo zkrácení pracovní doby při zachování platu úředníkům včas plnícím své úkoly. Propouštěni by měli být neschopní či zkorumpovaní úředníci. Naopak chceme motivovat pracovité a poctivé zaměstnance, kteří jsou podmínkou hladkého chodu úřadu a spokojenosti občanů.

Prosazujeme vyrovnaný rozpočet

Prosazujeme vyrovnaný rozpočet

Prosazujeme vyrovnaný rozpočet

Nemáme právo zadlužovat naše děti a přivést kraj do vleklých finančních problémů. Kraj by si měl tvořit rezervu pro nenadálé situace a plánování větších investic důležitých pro další rozvoj obcí a kraje. Schodkový rozpočet je možný jen výjimečně (např. v případě náhlého výpadku příjmů v důsledku hospodářské krize nebo přírodní katastrofy). Kraj však musí být vždy schopen tento schodek splatit během několika málo let.

Usnadníme přístup k informacím

Zavedeme automatické zveřejňování informací kraje a závislých organizací

Zavedeme automatické zveřejňování informací kraje a závislých organizací

Zavedeme automatické zveřejňování informací kraje a závislých organizací

Podle platného zákona o svobodném přístupu k informacím má kraj povinnost zveřejňovat poskytnuté informace, o které si lidé požádají. Chceme jít mnohem dále a zveřejňovat všechny podstatné informace, u kterých není důvod k utajení: Tedy žádné výmluvy např. na obchodní tajemství. Informace je potřeba vhodně třídit a značkovat, aby nedošlo k přehlcení. Stejná pravidla se musí vztahovat na krajem zřizované organizace, krajské příspěvkové organizace a obchodní organizace, které kraj ovládá.

O příjmech a výdajích kraje budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu

O příjmech a výdajích kraje budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu

O příjmech a výdajích kraje budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu

Moderní dobu vystihuje obrovské množství informací, a proto je potřeba hledat cesty, jak těmto informacím co nejsnadněji porozumět. Přehledná grafická prezentace rozpočtu je naší povinností vůči občanům, a proto budeme rozpočty poskytovat v otevřeném formátu na webu. Skutečný rozklikávací rozpočet nezobrazuje jen nicneříkající rozpočtové kapitoly, ale i stav čerpání a je provázán se smlouvami a fakturami spojenými s rozpočtovou položkou.

Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu

Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu

Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu

Stejně přehledně jako u textových informací chceme prezentovat návrhy zásad územního rozvoje a příslušných územních plánů, aby byly přehledně a rychle pro občany dostupné. Vedle toho musí existovat možnost se přihlásit k odběru aktualizací v okolí svého bydliště.

Spustíme portál otevřených dat

Spustíme portál otevřených dat

Spustíme portál otevřených dat

Informace budeme zveřejňovat ve formátu otevřených dat. Budou tak strojově čitelné a kdokoliv s nimi bude moci dále pracovat. Při vývoji portálu budeme spolupracovat a inspirovat se u jiných kde to již funguje, například s členy spolku Otevřená města. Podpoříme tím vývoj různých aplikací veřejným i soukromým sektorem a zvýšíme celkovou informovanost o kraji.

Víme, jak řídit kraj zodpovědně

Dozorčí rady a představenstva krajských podniků obsadíme odborníky

Dozorčí rady a představenstva krajských podniků obsadíme odborníky

Dozorčí rady a představenstva krajských podniků obsadíme odborníky

Nesouhlasíme s praktikami starých politických stran, které placená místa v orgánech společností využívají jako trafiky. Dozorčí rady a představenstva začneme obsazovat minimálně z jedné třetiny skrze průhledná nominační řízení, kde nejdůležitějším kritériem bude odbornost. Ředitelé společností a příspěvkových organizací budou vybíráni výběrovou komisí, která bude složená z odborníků.

Budeme kraj řídit metodikou projektového řízení

Budeme kraj řídit metodikou projektového řízení

Budeme kraj řídit metodikou projektového řízení

V programovém prohlášení rady i v různých strategiích kraje musí být jasně stanoveny termíny a odpovědné osoby u jednotlivých úkolů. Na Internetu hodláme zveřejňovat průběžné plnění našich priorit a jednotlivých cílů, aby každý mohl v reálném čase zhodnotit, zda svou práci děláme dobře, tak jak to již nyní činíme například na pražském magistrátu.

Občané se dovědí, jak moc pracujeme a s kým se scházíme

Občané se dovědí, jak moc pracujeme a s kým se scházíme

Občané se dovědí, jak moc pracujeme a s kým se scházíme

Budeme zveřejňovat seznam schůzek s lobbisty, kolik hodin pracujeme a čím se zrovna zabýváme. Software toto umožňující nabídneme zdarma všem dalším zvoleným politikům nejen v krajích, včetně zaškolení. Přehledně také zveřejníme, kolik peněz od kraje dostáváme.

Poženeme úředníky k odpovědnosti za svoje jednání

Poženeme úředníky k odpovědnosti za svoje jednání

Poženeme úředníky k odpovědnosti za svoje jednání

Budeme důsledně uplatňovat nápravné a sankční prostředky proti úředníkům, kteří porušují zákon, a to zejména, pokud porušením zákona způsobili škodu.

Zapojíme občany do rozhodování

O připomínky a názory občanů stojíme a budeme se je snažit zapojit do rozhodovacího procesu od počátku. Odmítáme přístup, kdy se politici a byrokracie snaží vnutit lidem své záměry proti jejich vůli nebo i zákonu, aniž by bylo jasné v čím zájmu jednají. Zapojení občanů

Jednáme s lidmi otevřeně

Piráti budou jednat na všech orgánech co nejotevřeněji

Piráti budou jednat na všech orgánech co nejotevřeněji

Piráti budou jednat na všech orgánech co nejotevřeněji

O termínu zasedání a programu zasedání musí být občan předem informován nejen na vývěsce, ale i elektronicky. Na jednání výborů kraje musí mít přístup každý občan, jednání rady a komisí by měla být také co nejvíce otevřená, pokud by tím nedošlo k porušení zákona.

Úplné podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje připomínky

Úplné podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje připomínky

Úplné podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje připomínky

Podklady k zasedáním vyjma těch, které tvoří z velké části jen osobní údaje a bylo by nepřiměřeně náročné je anonymizovat nebo by anonymizace zcela podklady zbavila informačního obsahu, musí být zveřejněny v dostatečném časovém předstihu. Každý z návrhů bodu zasedání musí být podložen důvodovou zprávou. Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování, nebudeme tedy hlasovat pro usnesení, která nejsou dostatečně dobře podložena.

Kraj musí zveřejňovat záznamy a zápisy ze zasedání

Kraj musí zveřejňovat záznamy a zápisy ze zasedání

Kraj musí zveřejňovat záznamy a zápisy ze zasedání

Kdokoli má mít možnost vytvářet audiovizuální záznam zasedání a právo ho dále zveřejňovat a šířit. Kvalitní audiovizální záznam navíc musí zajistit sám kraj. Zápisy ze zasedání musí být také vždy zveřejněny a dohledatelné online, včetně návrhů a hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Záznamy o zasedání rady a obsahu jednání, které již nyní bývají zveřejňovány, musí být zpřístupněny takovým způsobem, aby byl každý občan schopný je dohledat a jejich obsah následně pochopit.

Připomínkovacího procesu se budou moci účastnit i občané a neziskové organizace

Připomínkovacího procesu se budou moci účastnit i občané a neziskové organizace

Připomínkovacího procesu se budou moci účastnit i občané a neziskové organizace

Zasadíme se, aby odborná veřejnost a občanské iniciativy měli svoje zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva či rady.

Vyjdeme vstříc aktivním občanům

Podporujeme skutečné krajské referendum a občanskou iniciativu

Podporujeme skutečné krajské referendum a občanskou iniciativu

Podporujeme skutečné krajské referendum a občanskou iniciativu

Současný zákon o krajském referendu považujeme za bezzubý paskvil, který reálnému zapojení občanů spíše brání. Jednak zakazuje občanům rozhodovat o těch nejdůležitějších věcech (rozpočtu, obecně závazných vyhláškách, odvolání) a jednak stanovuje příliš přísné podmínky pro jeho vyhlášení. Piráti chtějí skutečnou demokracii, a proto jsou pro nás taková omezení nepřijatelná. Budeme vyhovovatvycházet vstříc návrhům na vyhlášení referenda i v případě menšího počtu podpisů v petici, než jaký zákon požaduje. V hlasováních o zásadních otázkách podporujeme vyhlášení referenda zastupitelstvem, kde bude zpracován kvalitní oponentní posudek odpůrci. Referenda se mohou konat společně s volbami, aby se snížila jejich nákladnost a zvýšila volební účast.

Zavedeme participativní rozpočtování

Zavedeme participativní rozpočtování

Zavedeme participativní rozpočtování

Podporujeme projekty participativního rozpočtování v obcích, kdy o určení části prostředků z veřejných rozpočtů rozhodují sami občané. Budeme se je snažit přenést i na krajskou úroveň. Tato myšlenka se osvědčila v mnoha městech i větších samosprávných celcích světa a zájem začíná vzbuzovat i u nás. Nejprve se pokusíme zaměřit na osvětu, spuštění pilotních a podporu obecních projektů. Po důkladné veřejné diskusi a zvolení vhodné metody pro náš kraj zavedeme participativní rozpočtování na úrovni celého kraje. Podíl investic z takto rozdělovaných prostředků bude upravován podle toho, jak velká část občanů se bude aktivně účastnit procesu.

<todo>nový bod</todo>

Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zastupitelům zašlou

Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zastupitelům zašlou

Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zastupitelům zašlou

Zavazujeme se, že všichni naši zástupci na kraji se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám, že všechny výtky občanů je nutno řešit. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, krajský zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné.

Zřídíme web, který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat zpětnou vazbu a který umožní veřejnou diskusi

Zřídíme web, který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat zpětnou vazbu a který umožní veřejnou diskusi

Zřídíme web, který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat zpětnou vazbu a který umožní veřejnou diskusi

Prosazujeme dobře cílenou legislativu, která řeší skutečné potřeby občanů. Aby zastupitelé nežili ve slonovinové věži, zřídíme web, kde bude moci hlasovat každý občan kraje a vyjádřit svůj názor každý člověk, který má zájem o dění v kraji. Současný model zpětné vazby, kde se volič setkává se svým zastupitelem v jeho kanceláři, považujeme za zastaralýnedostatečný. Není schopen čelit přebujelé byrokracii, která je základním problém veřejné správy. Chceme spolupracovat s ostatními kraji a státními orgány, abychom společně vytvořili elektronický systém, kde budou podněty občanů řešeny a zkušenosti krajů sdíleny. Vedle toho zde bude umožněna veřejná neanonymní diskuse o návrzích, které jsou předloženy krajským orgánům. Pokud se hlasování na webu osvědčí, bude možné jej rozšířit a stanovit závaznost rozhodnutí pro krajské zastupitelstvo.

Usnadníme setkávání aktivních občanů a vytvoříme dobré podmínky pro jejich zapojení do krajských záležitostí

Usnadníme setkávání aktivních občanů a vytvoříme dobré podmínky pro jejich zapojení do krajských záležitostí

Usnadníme setkávání aktivních občanů a vytvoříme dobré podmínky pro jejich zapojení do krajských záležitostí

Spolky a iniciativy vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi. Kraje mají řadu prostorů, které nejsou celý den – nebo dokonce vůbec – využity a měly by být k dispozici aktivním občanům a občanským iniciativám. Podporujeme představu „inkubátoru“ pro nové občanské iniciativy. Vznikajícím občansky prospěšným iniciativám nabídneme bezplatně prostory, kde se lidé mohou scházet a mají dostatečné technické zázemí.

Prosadíme moderní technologie

Digitální kraj

Usnadníme občanům styk s úřady

Informovaný a angažovaný občan je největším spojencem efektivní státní správy

Informovaný a angažovaný občan je největším spojencem efektivní státní správy

Informovaný a angažovaný občan je největším spojencem efektivní státní správy

Umožníme každému se takovým občanem stát a zajišťovat spolu s ostatními nestranný dohled nad státní správou. Zavedeme elektronické systémy zajištující komunikaci a aktivní zapojení široké veřejnosti ve správě kraje a budeme podporovat obdobný vývoj i na obecní úrovni. Umožníme občanům se elektronicky sdružovat na místním principu a diskutovat s politiky problémy, které se jich týkají.

Kraj musí zajistit dostupné a předpřipravené formuláře pro odstranění zbytečné byrokracie

Kraj musí zajistit dostupné a předpřipravené formuláře pro odstranění zbytečné byrokracie

Kraj musí zajistit dostupné a předpřipravené formuláře pro odstranění zbytečné byrokracie

Pro úsporu času občanů zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřadem byly dostupné a snadno dohledatelné na krajském webu, a to v otevřených formátech, zpracovatelných zdarma dostupným softwarem. Pro lepší informovanost nabídneme možnost přihlásit se k odběru vývěsky kraje v e-mailové podobě a RSS. Zaměříme se na to, aby byly formuláře a smlouvy připraveny na bezproblémové použití; nutnou podmínkou je použití srozumitelné češtiny, nikoliv právní hantýrky.

Osvobodíme software a formáty

Budeme používat svobodné formáty

Budeme používat svobodné formáty

Budeme používat svobodné formáty

Krajský úřad bude všechny dokumenty určené veřejnosti zveřejňovat ve svobodných a otevřených formátech, pokud takový formát ve vhodné kvalitě existuje pro daný typ dat (např. ODT a PDF pro textové dokumenty, WebM pro audiovizuální soubory, apod.). Kraj nesmí žádat po občanech používání konkrétních placených programů pro bezchybný přístup k informacím, které vytvořil.

Zajistíme přechod úřadů na svobodný software kdekoliv je to možné

Zajistíme přechod úřadů na svobodný software kdekoliv je to možné

Zajistíme přechod úřadů na svobodný software kdekoliv je to možné

Svobodný software bude rozšířen i do škol, nemocnic a dalších organizací zřizovaných krajem. V dnešní době existuje řada počítačových programů, které jsou dostupné zdarma a zvládnou stejné funkce jako zavedené komerční programy. Přesto řada úřadů utrácí obrovské peníze za komerční programy. Kromě toho, že je svobodný software dostupný zdarma, může také kdokoliv studovat kód a odhalit případné zlomyslné funkce, které mohou ohrozit bezpečnost osobních údajů občanů nebo umožňují manipulace („losovačka“ u veřejných zakázek). Svobodný software má také výhody při vyučování, a proto podporujeme jeho rozšíření do škol. Pro dlouhodobou úsporu nákladů se zavazujeme používat svobodný software všude tam, kde je to možné.

Zrovnoprávníme živnostníky a střední firmy ve veřejných zakázkách týkajících se informačních technologií

Zrovnoprávníme živnostníky a střední firmy ve veřejných zakázkách týkajících se informačních technologií

Zrovnoprávníme živnostníky a střední firmy ve veřejných zakázkách týkajících se informačních technologií

U velkých komerčních programů je často problém, že kvůli nepřístupnosti zdrojového kódu a smluvené licenci nemůžete program sami upravovat a doplňovat, i když si ho legálně koupíte. Také pro svobodný software existují komerční firmy, které se zabývají jeho vývojem a podporou. Výhoda svobodného softwaru je také v tom, že úřad není závislý na jednom dodavateli, ale může si najmout firmu, která program doplní a upraví podle potřeb úřadu. Nově vyvinutý program bude dostupný i pro další použití úřadů, ale díky svobodné licenci ho budou moci používat i občané a firmy ve svém podnikání.

Zavedeme profesionální šablony a otevřené standardy pro dokumenty, které usnadní jejich zveřejňování

Zavedeme profesionální šablony a otevřené standardy pro dokumenty, které usnadní jejich zveřejňování

Zavedeme profesionální šablony a otevřené standardy pro dokumenty, které usnadní jejich zveřejňování

Podobně jako v Německu bude součástí úředních šablon i jednotný a profesionální vzhled dokumentů. Díky jednotným šablonám a svobodným formátům podle standardu Open Data budou rozhodnutí rychleji zpracována a automaticky publikována v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím podle modelu transparentní organizace.

Internet pro všechny

Podporujeme volnou přístupnost Internetu ve veřejných prostorách a prostranstvích i v domácnostech

Podporujeme volnou přístupnost Internetu ve veřejných prostorách a prostranstvích i v domácnostech

Podporujeme volnou přístupnost Internetu ve veřejných prostorách a prostranstvích i v domácnostech

Stejně tak, jako se kdysi staly nepostradatelnými vodovody a elektrická síť, začíná být i Internet nepostradatelný pro způsob života většiny lidí. Dostupný Internet lidem usnadňuje hledání práce a poskytuje jim přístup k informacím. Budeme směřovat investice do infrastruktury, odstraňování bariér a vhodného územního plánování; vytvoříme tak podmínky pro rychlý a dostupný Internet.

Budeme zavádět wi-fi připojení ve veřejných budovách. Chceme též podporovat sdružení poskytující volný přístup k Internetu, kterých již dnes existuje mnoho; chceme je propagovat, pomáhat jim s rozvojem a zároveň podporovat zakládání nových. Investice, které jsou určeny na rozvoj sítí (tzv. NGA) použijeme tak, aby odpovídaly podtřebám obyvatel v kraji a byly stimulační pro rozvoj kunkurečního prostředí mezi poskytovateli připojení.

Zastavíme samoúčelné a předražené projekty v oblasti informačních technologií

Zastavíme samoúčelné a předražené projekty v oblasti informačních technologií

Zastavíme samoúčelné a předražené projekty v oblasti informačních technologií

Místo šetření na lidech zastavíme utrácení peněz za předražená technická řešení informační infrastruktury. Poučíme se v zahraničí, především u našich západních sousedů, kde řešení e-governmentu založená na svobodném softwaru šetří ročně miliony eur.

Rozšíříme použití technologií do dalších oblastí, kde lidem pomáhá

Rozšíříme použití technologií do dalších oblastí, kde lidem pomáhá

Rozšíříme použití technologií do dalších oblastí, kde lidem pomáhá

Budeme se snažit ve spolupráci s firmami v regionu vybudovat informační kiosky s volnou zónou připojení k Internetu – v knihovnách, na náměstích i jinde. Technologie také využijeme v krizovém řízení pro propojení hasičů a dobrovolníků, stejně jako pro informování občanů.

Investujeme do vzdělání

Knihovna

Kvalitní školy se nám vyplatí

Chápeme vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce

Chápeme vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce

Chápeme vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce

Vzdělání nelze chápat jednostranně ani jako zájem společnosti, ani jako osobní zájem a investici jedince a jeho rodiny. Nepovažujeme za správnou tezi, že by školy měly zejména připravovat studenty na trh práce. Jsme proti rušení osmiletých gymnázií především proto, že zastáváme tezi o svobodné volbě vzdělávací dráhy dětí. Vzdělávání má podporovat a rozvíjet samostatné a svobodné myšlení a právo na něj mají všichni občané. Školy by se měly studenty snažit zaujmout, aby si k oboru vytvořili dobrý vztah; jde hlavě o řemesla obecně, která dnes stojí spíše v pozadí zájmu politiků (tesař, zlatník, kovář, klempíř atd.).

<todo>Upravený nadpis (Piráti chápou)</todo>

Škola je jedním z nejdůležitějších míst obce. Pomůžeme zachovat školy i v menších městech

Škola je jedním z nejdůležitějších míst obce. Pomůžeme zachovat školy i v menších městech

Škola je jedním z nejdůležitějších míst obce. Pomůžeme zachovat školy i v menších městech

Zejména v obcích a malých městech chceme i z pozice kraje podporovat tradici školy jako centra kultury, neformálního setkávání a celoživotního vzdělávání. Chceme zabránit hrozícímu rušení menších středních škol nebo pokračování jejich necitlivého slučování. což by vedlo jak k další zátěži pro rodiče a děti, tak pravděpodobně i ke snížení dostupnosti kultury a vzdělávání v obci pro všechny její obyvatele.

<todo>upravený bod</todo>

Zvýšíme prestiž technických a pedagogických oborů, ne však na úkor jiných škol

Zvýšíme prestiž technických a pedagogických oborů, ne však na úkor jiných škol

Zvýšíme prestiž technických a pedagogických oborů, ne však na úkor jiných škol

Vzdělání je to poslední místo, kde bychom měli šetřit. Kraj je zřizovatelem středních škol a je zodpovědný za řešení jejich nedostatků. Odborné školy potřebují nejen kvalitní vybavení, ale také kvalitní učitele a výuku všeobecných předmětů, které rozšíří možnosti absolventů při výběru zaměstnání nebo vysoké školy. Ani učiliště by neměla být vnímána jako podřadné školy, kam jsou automaticky posíláni žáci se špatnými studijními výsledky. Zvláštní pozornost je důležité věnovat pedagogickým oborům a výchově budoucích učitelů. Pokud bychom měli omezovat kapacity některých oborů (např. gymnázia), pak pouze snižováním počtu žáků ve třídách, které umožní zkvalitnění výuky. Tomu vychází vstříc změna financování ze strany ministerstva, kdy nebude jediným kritériem počet žáků. Budeme naslouchat připomínkám učitelů a úzce spolupracovat s ministerstvem školství, na němž závisí většina koncepčních změn ve školách.

<todo>nový bod</todo>

Školy jako střediska vzdělanosti, ne unifromní přípravny k testům minimálních standardů

Školy jako střediska vzdělanosti, ne unifromní přípravny k testům minimálních standardů

Školy jako střediska vzdělanosti, ne unifromní přípravny k testům minimálních standardů

Státní maturity považujeme pouze za test za minimálního společného standardu. Budeme proto školy podporovat, aby výuku ani své dobré jméno nezužovaly na přípravu ke státní maturitě, ale přikládaly vážnost hlavně části maturity ve vlastní režii, rokům výuky, které jí předchází, a učitelům, kteří se během nich snaží předat žákům do života to nejlepší.

<todo>nový bod</todo>

Usnadníme dětem dopravu do škol

Usnadníme dětem dopravu do škol

Usnadníme dětem dopravu do škol

Piráti chtějí ulehčit problematickou situaci s dopravou dětí do škol a školek, neboli omezit vznikající rizika, jako jsou chybějící přechody, nenavazující doprava žáků do škol, apod. Dítě ve školním věku by nemělo být rodině na obtíž.</hidden> <todo>rozděleno a zkráceno</todo> <hidden Ředitelé škol mají mít možnost efektivně rozhodovat o vývoji školy> Chceme zvýšit možnosti ředitelů v ohledech rozhodování o budoucím vývoji škol, jak po finanční, tak po provozní stránce. Vedení školy by například mělo mít možnost plánovat v delším horizontu než je jeden rok nebo vytvářet finanční rezervy, které budou použity v souladu s dlouhodobou koncepcí školy. Do přípravy a projednávání těchto dokumentů by měli být zapojeni i starší žáci a veřejnost. Zároveň zavedeme do škol transparentní hospodaření a informační systém, který umožní zapojení všech, kteří mají na chodu školy zájem, a okamžitou kontrolu provedených rozhodnutí.</hidden> <hidden Podporujeme zavádění demokratických principů na úrovni škol> Co školu trápí, ví nejlépe škola sama. Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol, a to formou samosprávných orgánů. Podmínkou pro správná rozhodování jsou kvalitní informace. Škola musí pružně reagovat na podněty a informovat všechny zúčastněné. Proto je nutné dodržovat pravidla otevřeného hospodaření a jednání (Transparentní organizace). Výměnu informací mezi školou, žáky a rodiči zajistí elektronický systém postavený na svobodném softwaru, aby náklady na komunikaci byly co nejlevnější a komunikace přehledná a efektivní.</hidden> ==== Usnadníme lidem samostatné vzdělávání ==== <hidden Uvědomujeme si důležitost celoživotního vzdělávání> Budeme podporovat zájmové kroužky a kurzy dostupné každému, a to pro všechny věkové skupiny obyvatel. Vytvoříme podmínky pro vzájemné vzdělávání uvnitř komunity formou přednášek a kurzů. Tomu chceme pomoci volně šiřitelnými studijními materiály vytvořenými na školách a poskytnutím zázemí pro setkání za účelem vzdělávání.</hidden> <hidden Podporujeme studenty, kteří studují více oborů a <del>také studenty, kteří dosahují nejlepších výsledků> Pokud se člověk vzdělává ve více oborech, získává tvořivost a širší rozhled, ale také má lepší šanci najít uplatnění na pracovním trhu a přizpůsobit se jeho budoucím změnám, které nepochybně přijdou. Nelze ani zaručit nabídku práce v daném oboru pro všechny jeho absolventy, proto je zaměření na více oborů velkou výhodou. Podporujeme také studenty s výbornými studijními výsledky v rámci specializace příslušné školy a odborné studentské soutěže, které se na úrovni kraje pořádají (olympiády, korespondenční semináře, odborná soustředění) a chceme odměňovat jejich nejúspěšnější účastníky.

Všeobecná vzdělanost přispívá k celkovému přehledu občanů o dění v nejrůznějších oblastech společenského a vědeckého života, může mít i kladný vliv na úroveň vztahů mezi lidmi a zvýšit účast občanů na řízení společnosti. Informovaní občané, kteří mají možnost uplatnit své znalosti a schopnosti, vyžadují méně asistence ze strany státu a jsou méně náchylní k páchání trestné činnosti.

Otevřené formáty zaručí levnou a efektivní výměnu informací

Otevřené formáty zaručí levnou a efektivní výměnu informací

Otevřené formáty zaručí levnou a efektivní výměnu informací

Dokumenty a software, které vzniknou v průběhu vzdělávání, budou vždy vydávány pod svobodnými licencemi jako např. Creative Commmons. Již vytvořené informace pak bude možné snadno a levně použít v budoucnu a občané je budou mít k dispozici pro samostatné sebevzdělání. Absolventi tak získají jednoduchou možnost, jak kdysi nabyté znalosti doplňovat. Podporujeme svobodné vzdělávací projekty jako je Wikipedie, které považujeme za vhodné k zapojení studentů, jejichž snaha tak může být ku prospěchu ostatním.

Podporujeme vědu, kulturu a sport

<todo>doplněno „vědu“</todo>

Chceme významně podporovat veřejné knihovny, galerie a muzea nadmístního významu

Chceme významně podporovat veřejné knihovny, galerie a muzea nadmístního významu

Chceme významně podporovat veřejné knihovny, galerie a muzea nadmístního významu

Tomáš Garrigue Masaryk prosadil za první republiky zákon, který každé obci uložil otevřít knihovnu. Učinil tak, aby měl každý občan skutečně otevřený přístup k informacím: novým znalostem a novým myšlenkám. První republika byla doba rozmachu knihoven; v současné době je trend opačný, od roku 2004 bylo zrušeno asi 300 knihoven. Pirátská strana podporuje zachování místních knihoven a jejich přizpůsobení moderním požadavkům (přístup k internetu, tiskové služby atd.), spolkovým potřebám (zejména vzdělávacím a odborným) a propojení s dalšími službami (pošta, obchod, obecní úřad, …) dle specifik a možností obce. <todo>doplněný bod</todo>

Zvláště důležité pak jsou knihovny na krajské úrovni, které by měly každému čtenáři zprostředkovat jakoukoliv knihu a měly by být zapojeny do celostátního projektu digitalizace kulturního bohatství. Do budoucna je pochopitelně třeba knihovny modernizovat, aby zajistily každému přístup k informacím. Podobně je třeba klást důraz na aktualizaci muzeí a galerií, aby nadále mohly plnit svou důležitou funkci, a vzbuzovaly v návštěvnících touhu po dalším poznání.

Upřednostňujeme materiální podporu před finanční

Upřednostňujeme materiální podporu před finanční

Upřednostňujeme materiální podporu před finanční

Poskytování finančních dotací nepovažujeme za hlavní způsob veřejné podpory. Finanční dotace by v každém případě měly být poskytovány jen transparentním organizacím. Příkladem vhodné nefinanční podpory mohou být veřejné prostory a zázemí pro činnost uměleckých souborů, turistických a sportovních oddílů, zájmových a odborných kroužků a dalších. Kultura a sport přináší mnoho výhod, které obchodní domy nemohou nabídnout, a měly by být občanům blízko. Proto by se místa vhodná pro kulturní využití v centru měst neměla přeměňovat v komerční centra, ale měla by být v zásadách územního rozvoje vyhrazena právě pro kulturu a sport.

<todo>drobná úprava</todo>

V oblasti kultury a sportu upřednostňujeme podporu amatérských organizací před komerčními Je zbytečné podporovat subjekty, které jsou komerčně úspěšné, jako profesionální sportovní kluby a profesionální kapely. Naopak <todo>vyškrtnuto, po diskusi zejména s Michalem jsem se pokusil o kompromisnější návrh, viz dva body níže</todo>

Vyvážená podpora kultury a sportu, amatérských a profesionálních organizací

Vyvážená podpora kultury a sportu, amatérských a profesionálních organizací

Vyvážená podpora kultury a sportu, amatérských a profesionálních organizací

Kraj by neměl podporovat sport na úkor kultury nebo naopak. Za důležitější sice považujeme amatérské spolky a kroužky a jejich všeobecnou dostupnost. Profesionální kultura i sport ale mají také svou nezastupitelnou společenskou a reprezentativní roli a jejich podpora je nezbytná. Krajské přehlížení Jihočeského divadla nebo dlouholeté zanedbávání sportu je ostudné. Nynější stamilionové předvolební olympijské zviditelňování se současného hejtmana je pak v tomto světle zhola odsouzeníhodné. Kraj by se měl vyvarovat placení vysokých honorářů komerčně úspěšným kapelám během kulturních událostí financovaných přímo nebo z grantů.

<todo>novýý bod</todo>

Dlouhodobý plán rozvoje krajského sportu, etická hlediska

Dlouhodobý plán rozvoje krajského sportu, etická hlediska

Dlouhodobý plán rozvoje krajského sportu, etická hlediska

Ve spolupráci s kluby, zainteresovanými obcemi a místními sponzory by kraj měl vytvořit a průběžně aktualizovat dlouhodobý plán podpory sportu. Jeho cílem by mělo být ve zvolených sportovních disciplínách vytipovat klub a poskytnout mu podporu k postupu nebo udržení se ve vyšších soutěžích. Dalším cílem by měla být motivace a dostatečné odměny odchovanců, aby zůstávali v regionu.

Úspěšní sportovci by si měli být vědomi, že jsou důležitými vzory pro mládež. Hrazení nákladů na trénink a zdravotní a sociální zabezpečení kluby považujeme za etičtější, než astronomicky vysoké odměny, které veřejné zdroje beztak nemohou nabídnout. I sportovci mají plné právo jít za vlastní kariérou a bohatstvím. Pokud se však někteří stávají občany jiných zemí, aby se vyhnuli placení daní v zemi která jim poskytla zázemí, nebudeme je oslavovat jako národní hrdiny a nebudeme se bát je kritizovat.

<todo>nový bod</todo>

O možnostech veřejné podpory by měli být lidé přehledně informováni, aby k ní měli rovný přístup

O možnostech veřejné podpory by měli být lidé přehledně informováni, aby k ní měli rovný přístup

O možnostech veřejné podpory by měli být lidé přehledně informováni, aby k ní měli rovný přístup

Ve všech obcích a městech by měl fungovat informační systém, který vyhodnotí zájem lidí o volnočasové aktivity a naopak jim poskytne informace o již existujících možnostech. Chceme podporovat komunitní projekty a vytvořit tak podmínky pro volnočasové aktivity. Je třeba pružně reagovat na skutečné potřeby a zájmy občanů.

Zavedeme architektonické soutěže jako standard

Zavedeme architektonické soutěže jako standard

Zavedeme architektonické soutěže jako standard

Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Vítěz architektonické soutěže bude navíc svůj projekt hlídat od začátku do konce. Mohou tak vzniknou nové architektonické skvosty. Chceme, aby budovy veřejných institucí měly také architektonickou kvalitu.

V územním plánování a dalších činnostech vyhradíme pozemky a budeme nápomocní veřejným vysokým školám, výzkumným ústavům a jiným vědeckým pracovištím

V územním plánování a dalších činnostech vyhradíme pozemky a budeme nápomocní veřejným vysokým školám, výzkumným ústavům a jiným vědeckým pracovištím

V územním plánování a dalších činnostech vyhradíme pozemky a budeme nápomocní veřejným vysokým školám, výzkumným ústavům a jiným vědeckým pracovištím

Věda a výzkum jsou klíčovým bodem programů Pirátů a jejich podporu je třeba zohlednit i na krajské úrovni. Pokud veřejná vysoká škola potřebuje vybudovat nový kampus pro studenty nebo zřídit moderní laboratoře, kraj by jí měl vyjít vstříc a pamatovat na tyto potřeby při schvalování zásad územního rozvoje a v přidělování dotací.

<todo>upravený nadpis (Kraj je připravenvyhradit pozemky a jinak pomoci) </todo>

Dohlédneme na kvalitní a dostupné veřejné služby

Veřejné služby slouží občanům

Operace

Veřejné služby tu nejsou pro zisk, ale v zájmu občanů

Veřejné služby tu nejsou pro zisk, ale v zájmu občanů

Veřejné služby tu nejsou pro zisk, ale v zájmu občanů

Poskytování kvalitních veřejných služeb je hlavním cílem úkolem územní samosprávy. Úbytek infrastruktury vede k vylidňování obcí. Zavírání místních škol či knihoven podpoříme jen v případech odůvodnených odbornými studiemi. Zanedbání silnic a jiné infrastruktury chápeme jako důsledek špatného hospodaření. Předpokládáme, že námi navrhované otevřené hospodaření přinese úspory, které umožní dlouhodobě dotovat i neziskové, přitom prospěšné, služby a jejich rozvoj.

Veřejné služby jsou nezbytnou součástí vyspělé společnosti. Musí být transparentní a šetrné

Veřejné služby jsou nezbytnou součástí vyspělé společnosti. Musí být transparentní a šetrné

Veřejné služby jsou nezbytnou součástí vyspělé společnosti. Musí být transparentní a šetrné

Někteří z nás považují veřejné služby financované daňovými poplatníky za žádoucí a samozřejmé, jiní je vnímají jen jako nutné zlo. Shodujeme se však na jejich nezbytnosti pro moderní civilizovanou společnost. Svou podporu jejich financování podmiňujeme šetrností, transparencí a možností efektivní veřejné kontroly.

Některé služby, jako vzdělávání a zdravotní péče, srozumitelně pozitivně přispívají k rozvoji individuálnímu i celospolečenskému, materiálnímu i duševnímu. Snadno také všichni chápeme pomoc seniorům nebo zdravotně handicapovaným. Pochopení a vhodný způsob pomoci je však nutno nalézt i pro pomoc lidem na okraji společnosti (bezdomovci, přistěhovalci, chudí a sociálně vyloučení, drogově závislí…). Snaha o jejich začlenění zpět do společnosti, třebaže často obtížná, také má přínosy, zejména ale omezuje negativní dopady jako kriminalitu, sociální konflikty nebo zanedbanou výchovu dalších generací. Takto vynaložené prostředky se tedy daňovým poplatníkům vyplatí a zároveň mají smysl jako projev lidství. Snahou zalíbit se voličům neodpodstatněnými útoky na takto vynaložené prostředky bychom podřezávali větev pod námi všemi.

<todo>nový bod</todo>

Prosazujeme rovný přístup k veřejným službám

Prosazujeme rovný přístup k veřejným službám

Prosazujeme rovný přístup k veřejným službám

Není pro nás přijatelné, aby se kraj podílel na zvyšování nerovnosti mezi občany v přístupu k cestám, zdravotním zařízením a jiným veřejným službám. Nechceme, aby byly někteří občané v některých oblastech neodůvodněně zvýhodňováni v přístupu k veřejným službám na úkor ostatních. Při plánování infrastruktury budeme brát v úvahu dostupnost služeb, aby nevznikaly vyloučené lokality.

Veřejné statky a přirozené monopoly patří pod veřejnou kontrolu

Veřejné statky a přirozené monopoly patří pod veřejnou kontrolu

Veřejné statky a přirozené monopoly patří pod veřejnou kontrolu

Podporujeme snahu rostoucího počtu občanů i obcí získat zpět kontrolu nad místními vodovody a kanalizacemi nebo veřejným osvětlením. V minulosti ideologických důvodů či s vidinou osobního zisku došlo k privatizaci mnoha statků, kde nemůže probíhat efektivní tržní soutěž. Ukončení nevýhodné smlouvy a vypsání nového výběrového řízení může vést k výhodnější a flexibilnější smlouvě. Zůstává však problém cybějící veřejné kontroly nad netransparentní soukromou, zpravidla zahraniční firmou. Privatizace zisků a socializace ztrát zůstává zachována. Nejlepším možným řešením je plně transparentní správa ze strany obce, která může snížit cenu vody nebo posílit rozpočtové příjmy.

<todo>nový bod</todo>

Efektivní sdílení technických služeb mezi městy

Efektivní sdílení technických služeb mezi městy

Efektivní sdílení technických služeb mezi městy

Řada měst se například o svá veřejná prostranství stará vlastními silami a dá se předpokládat, že poroste i počet obcí, které budou potřebovat udržovat také infrastrukturu veřejného osvětlení nebo vodovodů (viz výše). S obcemi, které projeví zájem, by kraj měl založit společný podnik, který bude koordinovat efektivní sdílení a pronájmy potřebné techniky a služeb. Ty tak nebudou ležet ladem a budou snáze dostupné i malým obcím. Statutární orgány by měly být voleny zástupci všech zúčastněných obcí a kraje.

<todo>nový bod</todo>

Kvalita a osobní přístup ve zdravotnictí a sociálních službách

<todo>změna nadpisu (Vyřešíme financování zdravotnictví)</todo>

Hlavním problémem zdravotnictví je korupce a s ní spojené zbytečné výdaje

Hlavním problémem zdravotnictví je korupce a s ní spojené zbytečné výdaje

Hlavním problémem zdravotnictví je korupce a s ní spojené zbytečné výdaje

Kraje jsou zřizovateli krajských nemocnic. Prosazujeme zavedení modelu transparentní organizace. To znamená, že nemocnice by měly povinnost zveřejňovat všechny smlouvy na Internetu a vedly otevřené účetnictví. Zveřejněny nebudou jen ty informace, které zákon o svobodném přístupu k informacím zveřejnit neumožňuje (soukromí - osobní údaje). Vedle transparentního financování odstraníme závislost na konkrétních dodavatelích, ať už právní nebo faktickou, např. podpoříme rozšíření svobodného softwaru.

Pro kvalitní zdravotní péči nestačí vždy jen pobyt v nemocnici, pro kvalitní sociální péči o seniory nestačí domov důchodců. Při poskytování péče podporujeme osobní přístup

Pro kvalitní zdravotní péči nestačí vždy jen pobyt v nemocnici, pro kvalitní sociální péči o seniory nestačí domov důchodců. Při poskytování péče podporujeme osobní přístup

Pro kvalitní zdravotní péči nestačí vždy jen pobyt v nemocnici, pro kvalitní sociální péči o seniory nestačí domov důchodců. Při poskytování péče podporujeme osobní přístup

Současný přístup zdravotnických a sociálních zařízení ke klientům je v některých případech neosobní. V řadě případů stav klienta umožňuje, aby nebyl zavřený v nemocnici nebo v domově důchodců, ale není k dispozici podpora pro takovou péči. Prosazujeme tedy, aby se při plánování krajské zdravotní a sociální péče brala v úvahu vedle klasických porodnic také centra aktivního porodu, vedle domovů důchodců pomocné pečovatelské služby a vedle nemocniční péče i domácí ošetřování, kdykoliv mají lidé o takové služby zájem.

<todo>úprava nadpisu (Stejně jako)</todo>

Nebudeme privatizovat nemocnice

Nebudeme privatizovat nemocnice

Nebudeme privatizovat nemocnice

Rozprodej nemocnic a zdravotnických zařízení do rukou soukromých holdingů ovládaných oligarchy (např. Agel Tomáše Chrenka) nejsou řešením nehospodárnosti českých nemocnic. Jak se ukazuje zejména na anglosaské zkušenosti, systém veřejného zdravotnictví je i přes své nedokonalosti výrazně levnější, než systém soukromý. Nemocnice proto namísto privatizací chceme podrobit účinné veřejné kontrole. Nemocnice mají hospodařit vyrovnaně, ne však za účelem soukromého zisku dotovaného z veřejného zdravotního pojištění. Těmto kritériím by měla odpovídat i jejich právní forma. Pro vyrovnanost dodáváme, že nezpochybňujeme právo na existenci soukromých zdravotnických zařízení a že soukromé lékařské praxe považujeme za samozřejmou a žádoucí součást systému zdravotnictví.

<todo>nový odstavec</todo>

Zodpovědně proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Klíčové jsou zejména kvalitní a všeobecně dostupné veřejné služby

Klíčové jsou zejména kvalitní a všeobecně dostupné veřejné služby

Klíčové jsou zejména kvalitní a všeobecně dostupné veřejné služby

Kvalitní veřejné služby vytvářejí dobré prostředí pro založení rodiny a výchovu dětí pro všechny bez rozdílu (dostupnosti vzdělání, podpora jeslí a školek, volnočasové aktivity atp.). Všeobecná a rovná dostupnost veřejných služeb pro rodinu a vzdělání brání propadu sociálně slabých do vyloučení ze společnosti a přenosu vyloučení na další generace. Dostupnost veřejných služeb ale podpoří i zakládání rodin lidmi, kteří nejsou ohroženi sociálním vyloučením. Podpora zakládání rodin rovněž povede k posílení demografické struktury celé společnosti.

Kontrola práce neziskových organizací

Kontrola práce neziskových organizací

Kontrola práce neziskových organizací

Někdy jsou neziskovky zřizovány účelově jako penězovody do soukromých kapes, často v nich ale naopak zaměstnanci za směšné peníze odvádějí nedoceněnou práci. Odmítáme se vézt na laciné kritice nevládních organizací a vylévat s vaničkou i dítě. Nejúčinnější kontrola je možná na obecní úrovni a záleží jen na místních voličích. Kraj by pak využití svých peněz měl kontrolovat především terénu. Podle papírů skutečné výsledky posoudit nelze, takový přístup navíc plodí byokracii na obou stranách.

<todo>nový bod</todo>

Sociální pomoc: Podporovat samostatnost, ochránit děti, předcházet kriminalitě

Sociální pomoc: Podporovat samostatnost, ochránit děti, předcházet kriminalitě

Sociální pomoc: Podporovat samostatnost, ochránit děti, předcházet kriminalitě

Hlavním záměrem těchto sociálních služeb by mělo být pomoci lidem v problémech, aby v nich nezůstali a dokázali se postavit na vlastní nohy. Proto je důležitá dostupnost např. právních a dluhových, ale také rodinných poraden a prevence i pomoci v závislosti. V tíživé situaci se souhrou okolností bez většího zavinění mohou ocitnout nejen nízkopříjmoví obyvatelé.

Důležité je ochránit budoucnost dětí ze sociálně slabých rodin, mimo případy týrání nepřipadá v úvahu odebírání rodičům. Zejména je nutné zajistit školní docházku a dostupné volnočasové aktivity, v problémových rodinách mohou radit sociální pracovníci. Řešením není odmontovat i ty poslední lavičky na sídlišti, ale nabídnout dospívajícím aktivity, kde nebudou vystaveny závislostem nebo kriminalitě.

<todo>nový bod</todo>

Aktivní předcházení sociálního vyloučení

Aktivní předcházení sociálního vyloučení

Aktivní předcházení sociálního vyloučení

Palčivým problémem jsou tzv. vyloučené lokality, kde se koncentrují lidé s dlouhodobými problémy. Takové prostředí dále prohlubuje problémy (viz předchozí bod) a bezvýchodnost situace, s níž si postižení nedokázali poradit. Proto je důležité jeho vzniku předcházet a zlepšovat podmínky tam, kde vzniklo. Rozpočtové škrty, jako údajná motivace sociálně slabým řešit své problémy, nejenže selhaly, ale situaci zhoršily. Neměli bychom zapomínat, že pokud jako daňoví poplatníci odmítáme tyto skutečnosti řešit, nakonec platíme větší daň nejen v penězích, ale také na svém bezpečí a svobodě.

<todo>nový bod</todo>

Kraj by měl prosazovat rovné zacházení

Kraj by měl prosazovat rovné zacházení

Kraj by měl prosazovat rovné zacházení

Pro zajištění rovnoprávnosti je potřeba dlouhodobé řešení, nikoliv nařízení a kvóty. Podporujeme dlouhodobé nástroje, které odstraňují sociální vyloučení (vzdělání, komunitní centra, důsledné potírání trestné činnosti). V problémových lokalitách je cílem naučit obyvatele, aby své problémy byli schopni řešit konstruktivně sami a mezi sebou (tj. jako obec, komunita), bez dohledu státu.

<todo>upravený bod</todo>

Chráníme svobodu a bezpečí

Proti neopodstatněnému sledování občanů

Proti neopodstatněnému sledování občanů

Proti neopodstatněnému sledování občanů

Nesouhlasíme s nadměrným použitím bezpečnostních kamer, čipových karet a podobných nástrojů, zneužitelných pro sledování. Většina lidí má jen velmi málo možností, jak používat veřejné služby bez sledování. Místa, kde se vyskytují kamery, musí být označena. Kamery mají opodstatnění jen na některých místech (bankomaty, zlatnictví, nebezpečná místa). Jinde občany obtěžují, aniž by přispívaly k objasňování zločinů.

<todo>přesunuto, zkrácen nadpis</todo>

Prevence a pomoc závislým

Prevence a pomoc závislým

Prevence a pomoc závislým

Programy proti náboženská a nacionalistické radikalizaci

Programy proti náboženská a nacionalistické radikalizaci

Programy proti náboženská a nacionalistické radikalizaci

Přítomnost policie v rizikových lokalitách a malých městech

Přítomnost policie v rizikových lokalitách a malých městech

Přítomnost policie v rizikových lokalitách a malých městech

Spolupráce s lidmi ve vyloučených lokalitách a přistěhovaleckých komunitách

Spolupráce s lidmi ve vyloučených lokalitách a přistěhovaleckých komunitách

Spolupráce s lidmi ve vyloučených lokalitách a přistěhovaleckých komunitách

Dopravní infrastruktura s koncepcí a rozmyslem

Doprava

 • Financování veřejné dopravy a výstavby dopravní infrastruktury se musí dostat pod veřejnou kontrolu.

  Všechny dopravní organizace spadající pod kraj musí fungovat transparentně. Jsme proti monopolu na objednávání dopravní obslužnosti, naopak podporujeme soutěž mezi poskytovateli. Veřejné zakázky musí být vypisovány tak, aby se soutěže mohlo účastnit co nejvíce firem. Veškeré smlouvy a dokumentace musí být ke kontrole na Internetu.

 • Odmítáme současnou praxi, kdy jsou nepromyšleně rušeny železniční tratě bez vyčíslování úspor, kterých se tím dosáhne, bez plánů, jak se zrušenou tratí naložit, a bez propočtu nákladů na možnou výstavbu tratě v budoucnosti.

  V České republice existuje hustá železniční síť. V posledních letech se tato síť postupně odstraňuje, zatímco výstavba silnic roste. Piráti se zasazují o průhledné a odůvodněné plánování a výstavbu dopravní infrastruktury. Jako logická první možnost se nabízí využití již existujících dopravních sítí. Na železnici je však potřeba větší soutěž mezi dopravci a využití pro přepravu zboží.

 • U dopravní stavby je nutné nejprve doložit její skutečnou užitečnost, teprve poté ji celou připravit, zajistit pozemky a až následně začít stavět.

  Celý proces plánování a výstavby velkých dopravních staveb je třeba zásadně změnit. Skoncujeme se současnou praxí, kdy se staví odnikud nikam, případně stát až v průběhu výstavby zjišťuje, že nevykoupil všechny potřebné pozemky. Do připomínkování dopravních staveb chceme zapojit veřejnost a neziskové organizace.

Zlepšíme dopravní obslužnost

 • Zasadíme se o to, aby se s cyklisty a chodci počítalo už při plánování dopravní sítě a staveb.

  Nechceme nutit lidi k tomu, aby využívali určitý způsob přepravy. Naopak jim chceme otevřít řadu možností, ze kterých si budou moci vybrat. Proto je potřeba s cyklisty a chodci počítat už při plánování dopravních staveb. U stávajících silnic je potřeba vyřešit krizová místa tak, aby cyklostezky a cyklotrasy náhle nekončily.

 • Piráti prosazují propojování jednotlivých složek veřejné dopravy, tedy propojení dopravy autobusové, vlakové a městské hromadné. Musí probíhat na principu otevřených standardů a nemá končit na hranici kraje.

  Chceme dosáhnout stavu, kdy si člověk při nástupu do místního autobusu bude moci koupit lístek, který mu vydrží až do centra velkého města, a to i v případě, že během cesty využije vlak. Propojování dopravních systémů není rozumné zavádět pomocí velikášských projektů typu Opencard. Lepší je nabídnout jednotlivým přepravcům otevřený systém, ke kterému se mohou přidat.

  Budeme poskytovat data o prostředcích veřejné dopravy tak, aby je mohly využívat různé komerční i nekomerční aplikace.

Využijeme příležitosti pro cestovní ruch

 • Je třeba udržovat kulturní i přírodní památky a objevovat nové, zpřístupňovat je veřejnosti a informovat o nich.

  Chceme budovat naučné stezky a cyklostezky, protože samotné památky bez vhodného přístupu k nim nestačí. Pro informování turistů má sloužit přehledný krajský web. Dostupné informace v držení kraje (archivní fotografie, texty) by měly být poskytnuty projektům, jako je encyklopedie Wikipedie, které svou činností zlepšují informovanost o kraji.

 • Pro cestovní ruch podporujeme zviditelňování kulturních akcí.

  Dnes se jezdí hlavně na větší akce v krajských městech, my je chceme rozšířit i do menších měst. Pořadatelé akcí by o dotace z krajského rozpočtu měli soutěžit v průhledných grantových řízeních.

 • Prosazujeme transparentní nakládání s dotacemi EU na regionální rozvoj.

  Evropské dotace mají být využívány na projekty prospěšné co nejvíce lidem, ne na golfová hřiště či soukromé zámečky, ze kterých mají užitek jen někteří. Toho lze dosáhnout transparentním nakládáním s nimi, spojeným s větším důrazem na názor občanů.

 • Za efektivní nástroj považujeme sdílení osvědčených projektů mezi kraji, obcemi a přes hranice.

  Není potřeba vynalézat kolo. Pokud je nějaký projekt úspěšný, měl by být dostatečně propagován, aby ho mohly realizovat ostatní kraje či obce. Proto podporujeme jejich vzájemnou větší komunikaci. Užitečné je také čerpat inspiraci ze zahraničí, kde mají často větší zkušenosti.

Podpora podnikání, lokální a demokratická ekonomika

Chceme se vyjít vstříc potřebám zaměstnanců i lidí kterým zaměstnání chybí, živnostníků, podnikatelů a těch, kteří o rozjezdu podnikání uvažují. Snažíme si vzít poučení z doznívající hospodářské krize a hrozby jejího návratu i z výsledků dosavadní české ekonomické politiky. Řešením nemůže být podbízení se mocným nadnárodním korporacím, pokračování mafiánského propojení politiky a místních podnikatelů, ani centrální plánování všemocného státu. Z pozice kraje proto chceme pomáhat rozvoji místní ekonomiky, transparencí omezit korupci a usnadnit podnikání. Věříme také, že budoucnost leží nejen ve skutečné demokracii politické, ale i ve větším vlivu a zodpovědnosti zaměstnanců ve svém podniků. Tak jak je známe už z odkazu osvícených podnikatelů, jako byl Tomáš Baťa, a z tradice československého prvorepublikového družstevnictví. A s možnostmi které nabízí technologický a společenský pokrok současnosti.

Podpora místního podnikání

Podpora místního podnikání

Podpora místního podnikání

Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí v kraji tak, aby nebyla politiky a úředníky svévolně mařena aktivita místních občanů a firem. Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích obce, občanů a podnikajících subjektů považujeme za základ ekonomického rozvoje obcí a regionů. Upřednostňujeme drobné lokální obchodníky v obci před nadnárodními obchodními řetězci. Tak spíše vznikne vztah a zodpovědnost podnikatele k okolí a jeho obyvatelům umožňující skutečný vzájemný prospěch. Proto budeme např. upřednostňovat rozvoj místních trhů nebo ditribučních sítí s lokálním zbožím před záměry velkých obchodních řetězců nebo stavbami distribučních center nadnárodních korporací.

Výběrová řízení bez překážek pro místní podniky

Výběrová řízení bez překážek pro místní podniky

Výběrová řízení bez překážek pro místní podniky

Budeme se snažit výběrová řízení nastavit tak, aby měly šanci uspět i menší a místní firmy. Chceme aby nenahrávaly účelově založeným prázdným skořápkám, které shrábnou provize a práci přnechají subdodavatelům. Ve výběrových řízeních proto budou hrát roli i kritéria jako regionalita a reference firem.

Lokální investice

Lokální investice

Lokální investice

Investice do nových podniků, rozšíření výroby nebo podpora firem, které se dočasně dostanou do ztráty, jsou nezbytné. Odmítáme však přenášení nákladů na daňové poplatníky, zatímco investor shrábne dotované zisky. Kraj by proto měl spolupracovat se státem – zejména MPO a CzechInvest či vznikající Českou investiční bankou – na efektivní podpoře rozvoje malého a středního podnikání. Rádi bychom napomohli i vzniku a rozvoji etického či družstevního bankovnictví zdola v našem kraji i ČR. Naopak odmítáme podbízení se zahraničním investicím, které vyhledávají levnou pracovní sílu, z veřejných peněz vybudovanou infrastrukturu, daňové úlevy a pobídky či tzv. optimalizace, zatímco odvádějí zisky z regionu. Proto chceme podporovat místní a inovativní podnikání před zahraničními investicemi do skladištních hal a montoven.

Dotace do veřejného sektoru ne soukromým firmám

Dotace do veřejného sektoru ne soukromým firmám

Dotace do veřejného sektoru ne soukromým firmám

Dotace mají směřovat do veřejného sektoru, oprav památek, investic do infrastruktury, ochrany životního prostředí nebo domácnostem, ne však křivit trh a soukromé podnikání nebo financovat výstavbu golfových hřišť pro bohaté či téci do kapes klientelistických sítí. Budeme proto usilovat o to, aby byly dotace využívány hospodárně a smysluplně a nepáchaly více škody než užitku.

Postavíme se nesmyslným regulacím a nařízením

Postavíme se nesmyslným regulacím a nařízením

Postavíme se nesmyslným regulacím a nařízením

Budeme se snažit přesvědčit, aby Krajské hygienické stanice – a jim nadřízené Ministerstvo zdravotnictví – nebo Česká obchodní inspekce – podřízená MPO – plnily svou roli ochrany spotřebitele a vyvarovaly se neodůvodněného omezování podnikání. Tedy aby např. umožňovaly domácí výrobu a malovýrobu v potravinářství bez přemrštěných nároků na vybavení, respektive, a na místních trzích postihovali skutečnou klamavost a nedostatky, nikoliv nepodstatné odchylyky od předpisů. Budeme předávat i další podněty občanů. Věříme, že mnoho překážek lze odstranit pouhou změnou vyhlášky nebo dokonce jen změnou jejich výkladu. Bude k tomu politická vůle?

<todo>Mark text as ToDo</todo>

Oceníme zodpovědné firmy

Oceníme zodpovědné firmy

Oceníme zodpovědné firmy

Vážíme si firem regionálních, národních i nadnárodních, které se chovají zodpovědně k regionu, v němž působí, k životnímu prostředí a svým zaměstnancům. Takové chování chceme podporovat. Jedním z nástrojů může být soutěž – pod záštitou kraje a ve spolupráci např. s krajskou Hospodářskou komorou, odbory, spotřebitelskými a jinými dotčenými spolky - která takové podniky zviditelní. Zveřejnit by se pak patřily i firmy působící v regionu, které se chovají bezohledně.

Zapojení zaměstnanců

Zapojení zaměstnanců

Zapojení zaměstnanců

Vyhradíme místa pro volené zástupce zaměstnanců v dozorčích radách a představenstvech krajských institucí a firem. Tam, kde se ukáže zlepšení činnosti podniku po zapojení zaměstnanců, budeme v zavádění demokratizačních organizačních změn pokračovat. Jsme ochotni spokupracovat s odbory v kampani za důstojné platy v jihočeských provozovnách.

Proti monopolům

Proti monopolům

Proti monopolům

Budeme bojovat proti umělým monopolům. Jedním z příkladů je nakládání s tříděnými odpady. To, a zisky z něj ovládá netransparentní sdružení soukromých firem EKOKOM. Vše pod ochranou ministerstva životního prostředí. Na tuto bariéru narazilo město Písek (z iniciativy našeho zastupitele) i některé sociální podniky. Pakliže v odvětví smí podnikat soukromé firmy, musí existovat otevřená soutěž. Jestliže je dle vlády ve veřejném zájmu monopol na tuto službu, musí být transparentně spravován veřejným sektorem. V takovém případě budeme bojovat o plně transparentní firmu spravovanou krajem a obcemi.

<todo>Mark text as ToDo</todo>

Dáme lidem šanci najít práci

Kraj pomůže absolventům a nezaměstnaným lidem získat práci

Kraj pomůže absolventům a nezaměstnaným lidem získat práci

Kraj pomůže absolventům a nezaměstnaným lidem získat práci

Moderní technologie nabízejí nové přístupy, jak lidem hledání práce usnadnit, pokud o ni mají sami zájem. Velkým demografickým problémem je zejména nezaměstnanost mladých lidí, kterým chybí praxe, a lidí ve středním věku, kteří opustili dlouhodobé zaměstnání. Současný systém evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce České republiky je zastaralý a neodpovídá moderním potřebám trhu práce. Kraj by měl v této problematice spolupracovat s obcemi i státními orgány, aby lidé i podniky měli co nejvíce aktuálních informací z trhu práce. Na programy zaměstnanosti lze čerpat evropské dotace.

Podpora rozvoje venkova prostřednictvím Místních akčních skupin

Podpora rozvoje venkova prostřednictvím Místních akčních skupin

Podpora rozvoje venkova prostřednictvím Místních akčních skupin

Tzv. MAS jsou organizace, které si kladou za cíl rozvoj venkova místním partnerstvím soukromého, neziskového a veřejného sektoru. Mohou podporovat celou šíři činností, např. obnova a zachovávání památek, řemesel nebo tradičních postupů, vzdělávání, sociální podnikání komunitní projekty. Přispívají tak ke zvýšení kvality života, zaměstnanosti a ochraně životního prostředí. Chceme veřejnosti přiblížit jejich práci a podpořit větší zapojení do jejich činnosti. Máme zájem aktivně spolupracovat s MAS, které dodrží principy transparentní organizce.

Sociální podnikání a družstva

Sociální podnikání a družstva

Sociální podnikání a družstva

Československá tradice „družstevní velmoci“ byla přerušena komunistickým režimem a následnou privatizací v 90. letech. Mnohá družstva však přežila dodnes a prosperují. V posledních letech znovu roste zájem o družstevní principy i jiné formy podnikání, kladoucí na první místo nikoliv zisk, nýbrž uspokojení potřeb svých členů nebo řešení sociálních a environmentálních problémů. Některé sociální firmy (např. zaměstnávající zdravotně handicapované) sice mohou být dotovány, zpravidla se ale jedná o podniky soběstačné. Ruku v ruce s tím jdou často snahy o demokratičtější řízení podniku. Ve spolupráci s těmito podniky bychom chtěli posilovat povědomí o jejich existenci a myšlenkách, na nichž fungují.

Technologická nezaměstnanost jako výzva a příležitost

Technologická nezaměstnanost jako výzva a příležitost

Technologická nezaměstnanost jako výzva a příležitost

Uvědomujeme si, že zaměstnanost je v době, kdy velkou část prací zvládnou technologie, složitou otázkou. Odpověď na tuto otázku vnímáme jako novou výzvu. Nabízíme myšlenky a různá dílčí řešenía pokoušíme se zviditelnit toto téma pro celospolečenskou diskusi, protože tuto odpověď nemáme právo určit sami.

Díky snížení celkové pracovní zátěže mají lidé mohou mít více času na svou rodinu, koníčky, sebevzdělávání a odpočinek. Ve svém volném čase se mohou věnovat tvůrčím činnostem v kultuře i pomoci ostatním, což má vedle neekonomických přínosů též přímý ekonomický efekt. Nezaměstnaná je žena na mateřské dovolené, student připravující se na povolání, rekvalifikující se horník i vysokoškolský profesor, který má tvůrčí volno – bez nich by naše společnost nemohla dobře fungovat. Proto odmítáme černobílé vidění nezaměstnanosti.

Chráníme životní prostředí

Ropná rafinerie

Odstraňujeme ekologické zátěže

 • Recyklace se musí vyplatit přímo těm, kteří mají snahu recyklovat.

  Smyslem nakládání s odpady není jejich likvidace, ale naopak maximální zhodnocení. Doposud z odpadů takto využíváme pouze zlomek z možného energetického a jiného potenciálu. Chceme vytvořit lepší motivaci pro ekologické hospodaření s odpady.

 • Ekologické zátěže chceme odstraňovat přímo v místě vzniku.

  Budeme proto klást důraz na výběr skutečně efektivních způsobů odstranění ekologických zátěží. Podporujeme rozvoj hromadné dopravy, která je šetrnější k životnímu prostředí. Umožníme třídění odpadu na krajském úřadu a dalších institucích patřících ke kraji. U průmyslových projektů je třeba důkladně zhodnotit, zda míra znečišťování ovzduší nepřevyšuje jejich přínos.

 • Otevřeme všechna jednání o projektech, které mají za cíl odstranit ekologickou zátěž.

  Velký důraz budeme klást na odbornost a celkový záměr projektu s využitím nejlepší dostupné technologie pro odstranění ekologické zátěže. Přitom je třeba dbát na odstranění přebujelé byrokracie, která často ochranu životního prostředí komplikuje, a informovat občany srozumitelně. Budeme přitom pozorně sledovat a zohledňovat doporučení Akademie věd České republiky, veřejných vysokých škol a dalších veřejných institucí, které se odborně vyjadřují k ekologickým problémům.

 • Chceme mít možnost sledovat zdroje znečištění po celou dobu odstraňování ekologické zátěže.

  Státy se ve Stockholmské úmluvě a jiných mezinárodních smlouvách zavázaly, že odstraní nejhorší trvale znečišťující látky. Během posuzování vlivů na životní prostředí při schvalování projektů, na kterých se finančně podílí kraj, (EIA) budeme trvat na faktickém zavedení těchto standardů do praxe. Zavedeme trvalý dohled nad dodržováním závazných podmínek provozu zařízení a standard oponentního posudku nezávislého odborníka.

Energetiku stavíme na inovacích

 • Chceme iniciovat výzkum, vývoj a nasazení nových technologických řešení, která sníží spotřebu elektrické energie a zvýší efektivitu její výroby.

  Úzká orientace na fosilní paliva je špatnou vizí do budoucnosti. Spotřebou fosilních paliv z neobnovitelných zdrojů se stále prohlubuje naše závislost na komoditě, která má své limity. Zaměříme se na skutečně obnovitelné zdroje energií a experimentování s novými zdroji. Konkrétní řešení je třeba vybrat v závislosti na místních podmínkách.

 • Kraj bude v každém případě upřednostňovat život svých občanů před zájmy těžařských společností. Vedle toho budeme důrazně požadovat, aby ministerstvo průmyslu a obchodu zvýšilo těžařům platby za nerostné bohatství.

  Není možné odstraňovat občany z půdy, ke které mají osobní vztah desítky let, jen za účelem těžby uhlí, na kterých vydělávají soukromé společnosti. Za úplnou nezbytnost považujeme místní referendum a kraj by v tom měl být občanům oporou.

Ekologicky rozvíjíme města i krajinu

 • Zajistíme skutečně nezávislé posouzení projektů s účastí samosprávních celků.

  Hlavním hlediskem při přidělování dotací průmyslovým podnikům by mělo být použití nejlepší dostupné technologie.

 • Zohledníme doporučení, vyjádření a upozornění neziskového sektoru a místních spolků k projektům s dopadem na životní prostředí.

  Neziskové spolky a ekologické iniciativy poskytují zpravidla bezplatně odborný oponentní názor a poukazují na chyby, ke kterým dochází. Tento pohled přináší nové informace a zapojuje občany do rozhodování, proto umožníme spolkům účast na rozhodování o přidělení dotací a budeme k jejich názoru při rozhodování přihlížet. Takto máme větší šanci vyloučit chyby v rozhodování způsobené tzv. profesionální slepotou.

 • Budeme prosazovat rozumnou a střídmou urbanizaci měst a obcí, která nebude představovat zbytečnou zátěž pro životní prostředí, zejména ovzduší a krajinu.

  Prosazujeme, aby nové stavby kreativně využívaly opuštěné plochy („brownfields“) a aby měla v městech před průmyslovými skladišti přednost moderní architektura a kultura. Lidé by měli mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a také vyvolat o těchto otázkách referendum.

 • Nebudeme svítit pánubohu do oken.

  Našim cílem je úprava osvětlení tak, aby opravdu plnilo svůj účel. Špatně navržené osvětlení zvyšuje finanční náklady, protože zbytečně spotřebovává energii. Vedle toho může mít nadměrné osvětlení i špatný vliv na zdravý spánek obyvatel. Pokud se nám podaří zavést kvalitní a cílené osvětlení, třeba pak naše děti uvidí ta malá světélka, která se nazývají hvězdy.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.