• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Vítej v předsednictvu

Tato stránka Ti odpoví na následující otázky:
 • Jaké jsou úkoly předsednictva?
 • Jak na přijímání členů?
 • Jak na zakládaní jednání na fóru?
 • Jak na vyhlášení schůze a ohlašovací povinnost?
 • Jak na hospodaření?
 • Jak na založení nového MS?
 • Jak na dokumenty a krajský archív?

Co potřebuješ vědět jako člen předsednictva

Volební období všech volených funkcí je dvouleté. Cokoli budeš potřebovat vědět, najdeš v Organizačním řádu, Stanovách nebo zásadách týmové spolupráce. Tyto a veškeré další předpisy najdeš ve sbírce vnitřních předpisů.

Rozdíl mezi krajským a místním předsednictvem

Mohl by se ti hodit rozdíl mezi krajským sdružením a místním sdružením. Důležité je, že krajské sdružení je vyšší instance než místní, má svůj rozpočet. Naopak místní sdružení má pouze své rozpočtové položky, které spadají pod krajský rozpočet. Hospodařícím týmem je krajské předsednictvo, pokud není při schválení rozpočtu určený jiný tým. U místních položek to zřejmě bude místní předsednictvo. Nebo místní volební štáb/výbor, pokud je zřízen.

Úkoly předsednictva

 • Svolávání zasedání oblastního fóra; Dobrou praxí je mít pravidelnost rozplánovanou na celý rok,
 • Svolávání jednání na internetovém fóru. To se řídí dle zásad týmové spolupráce, nebo příslušným jednacím řádem fóra, je-li schválen a vyhlášen ve sbírce;
 • Interní organizace, rozpravy a volby na vašem příslušném krajském/místním pirátském fóru. Předsednictvo může také pověřit k předsedání jednání jiného člena nebo RegP. Zasedání svolává předsednictvo nebo pověřený člen na základě usnesení předsednictva nebo úspěšného členského podnětu;
 • Kontaktní bod pro členy, podpora své oblasti,
 • Organizace neformálních schůzek a akcí,
 • Hospodaření sdružení, pověřování hospodařících týmů a hospodářů,
 • Schvalování záměrů dle zásad pravidel hospodaření.
 • Organizace neoficiálních aktivit sdružení (hospody, letní grilování, sportovní aktivity) nebo pověření někoho, kdo tyto aktivity bude organizovat (ve spolupráci s koordinátorem).
 • Organizace přípravy a provedení voleb (komunální; krajské, senátní a parlamentní se řeší na krajské úrovni).
 • Sestavování primárních voleb a jednáním ke kandidátkám. K tomu AO vydává harmonogram.
 • Delegace do OVK (okrskové volební komise) ve spolupráci s AO a PO.
 • Příprava předvolební a povolební strategie, kodexu a dalších dokumentů.
 • Příprava volebního programu s kandidáty a odbornými týmy (který by mělo schválit příslušné fórum).
 • Organizace náboru a začlenění nováčků ve spolupráci se svým krajských koordinátorem.
 • Komunikace s dalšími sdruženími ve svém okolí (jiná PMS a PKS) s centrálními orgány strany a odbory (AO, PO, TO, MO, ZO, FO), řešení konfliktů.
 • Zastupovat vaše krajské/místní sdružení navenek
 • komunikovat s medii
 • Předsednictvo odpovídá za přijímání členů, ověřování RegP a identit za hospodaření s financemi a za přijatá usnesení.

Krajské předsednictvo navíc řeší

 • Tvorba rozpočtu krajského sdružení, lze se inspirovat v Piroplacení
 • Úkolování krajského koordinátora a jeho hodnocení.

Přijímání členů

Je důležité, aby ses s nováčky znal/a. Určitě se je pokus pomocí koordinátora jakkoliv zapojit. Např. do rozdávání novin, plánování akcí, krajských odborů, krajských expertních týmu. Nováček se registruje na fóru a představí jako zájemce o členství. Poté si vyplní přihlášku a na vás jako předsednictvu je, abyste jej na schůzi krajského nebo místního sdružení grilovali (tj. aby se představil a zodpověděl položené dotazy). Důležité je, aby předsednictvo, které daného člena přijme, daného člena poznala. K tomu může i mimo grilování sloužit pravidelné setkání předsednictva se zájemci o členství, na kterém se zájemce a předsednictvo pozná. Zájemce tak nemusí být tolik vystresovaný, jako na schůzi, kde může být padesát lidí. Tím ovšem nemizí povinnost, aby se zájemce o členství zúčastnil minimálně dvou schůzi kraje či daného místního sdružení. Pokud odhlasujete jeho přijetí, předsednictvo dovyplní údaje v přihlášce. Nováček zaplatí členský příspěvek. Vy předáte přihlášku koordinátorovi a ten jí následně zpracuje. V případě nepřijetí člena je potřeba toto jednání odůvodnit.

Krajské předsednictvo a koordinátoři

Ve všech krajích je koordinátor, který má za úkol podporovat kraj a pracovat s nováčky. Úkoluje ho krajské předsednictvo a personální odbor. Stejně tak jej krajské předsednictvo hodnotí, vždy do 2. dne nového měsíce pomocí formuláře, který obdrží od personálního odboru. Koordinátoři jsou bodováni od 1 do 5 (pozor, nejsou to známky :) Je důležité si uvědomit, že koordinátor pracuje pro celý kraj, tedy pro všechna místní sdružení a celou krajskou členskou základnu.

Zahájení jednání na fóru

Vlákno založíš jednoduše. Proklikáš se fórem do subfóra tvého sdružení – v jednání pro celé sdružení nebo jen pro předsednictvo – klikneš na nové téma. Do názvu napíšeš vždy zkratku kraje, pořadové číslo vlákna/rok. Do těla vše potřebné, co potřebuješ.

Nejprve potřebuješ jednání zahájit. Každé jednání se skládá z rozpravy a hlasování. U normálních jednání činí rozprava minimálně 5 dní. Následuje pak dvoudenní doba na rozmyšlenou. Hlasování je dvoukolové. V prvním kole je možné vybrat jakékoliv možnosti, které jsou přípustné, ve druhém kole už je možné upřednostnit pouze jednu možnost. Vybraná možnost musí vždy získat podporu nadpoloviční většiny, u zásadního návrhu třipětinové většiny. Se vším ti pomůžou Zásady týmové spolupráce.

Schůze by měla být vyhlášena nejméně 7 dní předem nebo v pravidelném termínu, a to předsedou nebo pověřeným místopředsedou. TIP: Dělejte schůze pravidelně. Pokud se na schůzi bude o něčem důležitém hlasovat, je potřeba dodržet lhůtu pro vyhlášení schůze. Samozřejmostí je obeslání krajské/místní členské základny prostřednictvím zprávy na fóru.

Pokud dojde například k volbě/převolbě předsednictva, vzniku místního sdružení atd., je potřeba tuto skutečnost nahlásit do podatelny administrativního odboru.

Pokud chcete založit místní sdružení, musíte to řešit s krajským předsednictvem. Kde dosud nepůsobí žádné sdružení, mohou zájemci vytvořit přípravný tým, který má za cíl založit místní sdružení. Místní sdružení se doporučuje zakládat, pokud přípravný tým vykazuje dostatečnou aktivitu na to, aby sdružení plnilo svěřené úkoly. Zakládací schůze musí být svolána dostatečně dopředu (krajským předsednictvem), na schůzi si zvolíte místní předsednictvo. Před schůzi doporučujeme, aby se budoucí členové nového místního sdružení vyjádřili kladně, že chtějí být součásti MS. Ze schůze musí být zápis a podepsaná zakládací listina. Krajské fórum musí se založením MS souhlasit. Vznik místního sdružení musí být opět ohlášen do podatelny administrativního odboru. Zde je návod.

Hospodaření a finance

Pravidla hospodaření s financemi se řídí tzv. PraH. Systém pro vytváření záměrů a žádostí k proplácení pak najdete v piroplacení.

Jak vytvořit záměr?

Přihlaste se do Piroplácení, najděte ve svém rozpočtu výdajovou položku, do které váš záměr věcně spadá. Pak jděte na záměry vyberte svůj kraj a „nový záměr“. Zde vyplňte co nejvíce údajů - zejména název a popis.

Jak pracovat s dokumenty?

Předsednictvo přijde do styku s poměrně velkým množstvím dokumentů. Jak s nimi nakládat? Smlouvy - smlouva o dílo, dohoda o vystoupení hudební skupiny aj. - originály musí být co nejdříve odeslány do sídla strany, proto je předejte koordinátorovi, který podnikne patřičné kroky. Mohla by vás také zajímat pravidla Archivu a Registru smluv.

Přihlášky - zůstávají v krajském archivu (u koordinátora nebo PKS), o administrativní zpracování se stará příslušný koordinátor kraje, či pověřená osoba k tomuto úkonu.

Kdykoliv je nějaký problém, je potřeba se obrátit na AO, PO nebo finanční tým. Při mediálních věcech na MO případně další předsednictva. Sharing is Caring!

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Administrativní odbor
adresát:
oblastní předsednictva
tag:
přijímání členů, hospodaření
třízeníAO:
sdružení
stav:
zastaralý
aktualizace:
13.03.2024

Na tento návod odkazují tyto stránky.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
po/navody/predseda.txt · Poslední úprava: 13.03.2024 10:50 autor: jana.kolarikova