• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Statut finančního odboru

§1 Působnost finančního odboru

(1) Finanční odbor je ústředním orgánem České pirátské strany v oblasti

  • a) financí České pirátské strany, zejména všech účtů, plateb, rozpočtů a hospodaření, včetně podepisování příslušných smluv,
  • b) účetnictví a dohledu nad krajskými finančními odbory,
  • c) jednání s úřady a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

(2) V uvedené působnosti jedná výlučně finanční odbor ve spolupráci s republikovým předsednictvem; ostatní v uvedené působnosti jednají pouze v případech, kdy je k tomu právní předpis výslovně opravňuje.

§2 PayPal

Finanční odbor pravidelně převádí peníze z účtu PayPal (§3(4)a StTO) na účty strany.

Základní pravidla finančního odboru

§7 Základní každoroční dokumenty

Finanční odbor každý rok zpracovává

  • a) výroční finanční zprávu podle §18(1) ZPS, kterou do 1. března následujícího roku předloží ve spolupráci s republikovým předsednictvem celostátnímu fóru ke schválení (čl. 8(5)g),
  • b) rozpočet strany, který do 1. listopadu předchozího roku v souladu s rozpočtovými pravidly předloží ve spolupráci s republikovým předsednictvem republikovému výboru ke schválení,
  • c) výsledky hospodaření, které do 15. února následujícího roku v souladu s pravidly hospodaření předloží ve spolupráci s republikovým předsednictvem republikovému výboru ke schválení.
§8 Účetnictví a dohled

(1) Účetnictví České pirátské strany a všech jejích organizačních jednotek a každoroční dokumenty, se uveřejňují průběžně, nejpozději do 2 měsíců od předmětné události.

(2) Finanční odbor dohlíží nad plněním rozpočtu a dodržováním pravidel hospodaření. Při jejich hrubém porušení může pozdržet orgánu nebo organizační jednotce přísun peněz, dokud pochybení nenapraví. Dohled finančního odboru se nedotýká pravomocí přezkumných orgánů.

§9 Odpovědnost za škodu

(1) Vedoucí finančního odboru a předseda České pirátské strany se musí zavázat smlouvou s Českou pirátskou stranou ke hmotné odpovědnosti.

(2) Za škodu způsobenou straně odpovídají členové strany, registrovaní příznivci a jejich zástupci straně nebo jejímu právnímu nástupci navíc podle občanského zákoníka.

Vztahy k ostatním orgánům

§10 Obecné právo posudku

Orgán nebo organizační jednotka připravující úkon s nikoliv nepatrným finančním dopadem na Českou pirátskou stranu musí podrobnosti řádně oznámit finančnímu odboru, aby měl nejméně týden na posudek finanční náročnosti úkonu; přitom musí každý umožnit, aby mohl finanční odbor posudek řádně vyhotovit a sdělit dotčeným.

§11 Republikové předsednictvo

Finanční odbor pravidelně informuje republikové předsednictvo o plnění rozpočtu.

§13 Technický odbor

Technický odbor na žádost finančního odboru dodá systémy usnadňující finančnímu odboru řádný výkon jeho úkolů, zejména prototyp otevřeného účetnictví, které strana prosazuje v programu.

§17 Provedení

Tento předpis provede finanční odbor.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.