• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Komise pro otevřený stát

Komise byla zrušena, její činnost převzali garanti, zejména programových bodů Transparentní organizace a E-government.

Komise pro otevřený stát připravuje podklady pro program strany, vystupuje za stranu v médiích a pomáhá s šířením osvěty v oblasti prosazování transparence státní správy a prosazování prvků přímé demokracie.

Program pro volby 2010

V působnosti komise jsou 2 a 3 pirátského programu. Tyto body vznikly rozšířením a úpravou předchozích bodů 3 a 4 z programu pro zrušené volby v roce 2009.

Body programu

Odkazy rozšiřující jednotlivé body

Další zajímavé dokumenty

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.