• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Svobodný přístup k informacím

Míra zdanění je v České republice 34,8 %. To znamená, že více než třetinu našich peněz vybere stát na daních. Máme právo znát, na co tyto peníze byly použity.
  • Tato stránka má za cíl usnadnit svobodný přístup k informacím.
  • Prostřednictvím nabídky v pravém sloupci této stránky můžete například podat žádost o informace, ať už jde o údaje o veřejných zakázkách, rozpočtu nebo platech; úřad by vám měl informace poskytnout.

Ministerstvo vnitra předložilo v říjnu 2012 do veřejné připomínkování návrhu změny zákona o svobodném přístupu k informacím. Návrh by v případě schválení měl výrazný dopad na přístup občanů k informacím v držení úřadů. Pro informování veřejnosti Piráti shrnuli hlavní body tohoto návrhu do přehledných infografik:

Změny v hmotném právu Změny v procesním právu Zlepšovací návrhy Pirátů

Autorkou infografik je členka Pirátů Gabriela Antošová.

Aktuální zprávy o svobodě informací

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.