• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Vkládání dokumentů do Registru

v rekonsrukci

Vkládání dokumentů do Registru se řídí následujícím závazným postupem:

 1. Na začátku vkládání vytvoříme příslušnou složku dle dne podpisu a názvu dokumentu:
  ...smlouvy/rok podpisu/měsíc podpisu/den podpisu/stručný název smlouvy (např. …smlouvy/2017/05/15/microsite-adhackers)
 2. Do této složky vkládáme všechny soubory týkající se daného dokumentu.
 3. Ve složce vždy vytvoříme soubor index.html, který obsahuje základní metadata podle následujícího vzoru (bez textů za „//“):
---
"layout":      contract
"datum podpisu":  2017-05-15       // datum, kdy byl dokument oboustranně podepsán (cesta ke složce)
"datum účinnosti": 2017-05-15       // datum, kdy začíná účinnost dokumentu
"datum ukončení":  2017-10-31       // datum, do kdy by měl být kontrakt ukončen
"title":      Rámcová smlouva o spolupráci při uveřejnění reklamy na internetu // název dokumentu
"použité smluvní typy":
 - rámcová smlouva            // o jakou smlouvu se jedná (DPP, DPČ, ...)
"předmět":     Reklama na internetu  // čeho se smlouva týká, jednoduchou větou
"stav":       splněno        // v jakém stavu smlouva je (splněno, nesplněno, vypovězeno, v plnění)
"smluvní strany":
 -  
 "jméno":     "AdHackers s.r.o."   // název společnosti (právnická osoba)/ jméno a příjmení (fyz. osoba)
 "sídlo":     Na Pomezí 1229/19, Praha 5 – Košíře, 150 00 // sídlo právnické osoby, místo podnikání fyz. osoby
 "bydliště":                // adresa (město) pobytu nepodnikající fyz. osoby
 "IČ":                  // IČO podnikatelského subjektu
 "narozen":                // datum narození nepodnikatelského subjektu
 "role":      Agentura        // ze smlouvy (zadavatel, zaměstnavatel, dárce, ...)
 "značka":     není          // spisová značka, je-li známa
 -  
 "jméno":     "Česká pirátská strana"
 "orgán":     Mediální odbor
 "zástupce":    Mikuláš Ferjenčík
 "funkce":     vedoucí mediálního odboru
 "role":      Objednatel
 "značka":     neznámá

"náklady":     136500         // náklady dle smlouvy (nebo odhadované náklady, pokud se dá vyčíslit)
	
"výběrko":                 // odkaz na výběrové řízení
	
"místo uložení":  Zastupitelský klub Pirátů, Mariánské nám. 2, Praha 1 (dočasně)  // místo, kde se dokument nalézá (každý dokument by měl být doručen do Sídla strany)
	
"soubory": 
 - 
 "název": "Rámcová smlouva o spolupráci při uveřejnění reklamy na internetu"
 "podepsaná verze": microsite-adhackers.pdf
 "strojově čitelná verze": microsite-adhackers-sc.pdf
 "upravitelná verze": 
 "náhled": miniatura.jpg
---
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.