• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

 Kandidáti do Evropského parlamentu 2014

Volební program pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014

Volební program vychází ze společného evropského programu, jež akcentuje typická témata mezinárodního pirátského hnutí jako je svoboda, právo na soukromí, reformu copyrightu či zabránění špehování občanů, přináší i další zásadní body. Informační otevřenost vůči občanům České republiky, transparentnost evropské politiky, či návrhy na řešení dlouhodobě dluhových rozpočtu na úrovni EU i členských států. Náš postoj lze označit za eurokritický. Vystupovat z EU ale nehodláme.

marcel_kolaja říká:
Směrnice, které budou v příštích pěti letech v Evropském parlamentu schváleny, ovlivní podobu společnosti, v níž budou žít naše děti, vnuci a vnučky. Zjednoduším občanům účast na rozhodování o podobě těchto směrnic tím, že je budu informovat a nabízet jim možnost spolurozhodování, jak jsem to udělal například při výzvě k reformě kopírovacího monopolu (copyrightu). Budu klást důraz na svobodu člověka a umožnění spolupráce, na které stojí Evropa i současný mírový stav. Plošnému šmírování vnitřními i vnějšími informačními službami se musí v Evropě učinit přítrž, informační monopoly bránící spolupráci je třeba zásadně reformovat, stejně tak jako zabránit převzetí faktické moci nadnárodními korporacemi. Na spolupráci a transparenci budu dbát i při vykonávání úřadu, jak zní můj slib.

marketa_gregorova říká:
Evropskou unii vnímám jako politický projekt, vytvořený pro mírové soužití evropských států, které bylo v minulých stoletích celkem vzácné. Proto považuji za nadmíru důležité se myšlenky Evropské unie nevzdávat, ačkoliv se momentálně jeví poněkud nestabilní. Podle mě je naopak potřeba o Evropskou unii všemi silami bojovat a přestat se ohánět údajnou nereformovatelností. Cesty k prosazení změn existují a je jen potřeba mít mandát voličů a být dostatečně slyšet. Já mám hlasivky vytrénované, tudíž zbývá získat mandát.

vojtech_pikal říká:
Řešení dlouhodobě dluhovych rozpočtu na urovni EU i členských států (Alespoň dodržování a vynutitelnost Maastritchskych kritérií a Paktu stability), neboť neni možné žít stále na dluh a jednou to musi někdo zaplatit. Raději dříve, než-li později

patrik_dolezal říká:

„V příštím volebním období se budou nově vymezovat role a odpovědnost evropských institucí a mezinárodních organizací. Měli bychom dbát na demokratickou legitimitu, účinnou nezávislou kontrolu a neponechat žádnou oblast bez dohledu. Chci zabránit prohlubování závislosti na finančních strukturách. Chci zřetelně stanovenou odpovědnost institucí i konkrétních osob a žádnou nezrušitelnou imunitu. Chci průhledné rozhodování na základě předem daných pravidel. A chci aby Česká republika měla v administrativě Evropské unie mnohem víc kvalitních zástupců. Evropa je o spolupráci a dialogu, měli bychom být slyšet.“

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
volby/2014/program_ep.txt · Poslední úprava: 01.04.2020 12:01 autor: petr.vileta