• virtual_user has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Zasedání republikového předsednictva v Čejkovicích

Zápis z jednání republikového předsednictva v Čejkovicích dne 9. listopadu 2013.

značka:
RP 36/2013
složka:
Republikové předsednictvo
vyřizuje:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
agendy:
zápis

Usnesení

 1. Republikové předsednictvo se usneslo, že podporuje podání návrhu na neplatnost voleb Nejvyššímu správnímu soudu jménem České pirátské strany a ukládá Jakubu Michálkovi, aby zajistil podání ve znění představeného dokumentu.
 2. Republikové předsednictvo se usneslo, že nominuje Markétu Gregorovou do volby vedoucí zahraničního odboru.
 3. Republikové předsednictvo se usneslo, že nominuje Jindřicha Bartka do volby vedoucího personálního odboru.
 4. Vyhlášením výsledků volby republikového předsednictva na zasedání začíná volební období nově zvoleného republikového předsednictva. Mandát současného republikového předsednictva končí volbou předsednictva nového.
 5. Rozpočet České pirátské strany ze státního příspěvku na úhradu volebních nákladu na rok 2014 bude ve výši 4,5 mil Kč, z toho se 70 % budou hospodařit celostátní orgány, zbytek přísluší krajským sdružením. Na celostátní úrovni budou peníze jednak na orgány strany, jednak participativní rozpočtování. Odbory mají neformální strop na návrhy 200 tis. kč, bude jim zaslána druhá a poslední výzva k doplnění rozpočtů. Bude existovat kapitola na právní služby a mediální monitoring. Nadále trváme na účelovém určení veřejných peněz na veřejně prospěšné projekty podle schváleného usnesení republikového výboru. Určitě nebudeme navrhovat placená místa politických představitelů Pirátů. Případná placená pracovní místa zaměstnanců budou hrazena v rámci rozpočtů orgánů strany, bude na ně probíhat veřejná výběrová řízení, bude na ně dohlížet demokraticky zvolený vedoucí tohoto orgánu.
 6. Republikové předsednictvo souhlasí s návrhem rozhodčího řádu a ukládá Jakubu Michálkovi, aby ho jménem republikového předsednictva předložil republikovému výboru.
 7. Republikové předsednictvo souhlasí s návrhem jednací řád celostátního fóra a ukládá Jakubu Michálkovi, aby ho jménem republikového předsednictva předložil celostátnímu fóru.
 8. Ve volbách do Evropského parlamentu navrhujeme stejný postup jako při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013, který schválil republikový výbor. Republikové předsednictvo předloží republikovému výboru opět ke schválení zformulované stanovisko ve významu:
  Do voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 půjde Česká pirátská strana samostatně, tzn. nevytvoří koalici. Na kandidátce Pirátů může figurovat i člen jiné politické strany, který souhlasí s programem pro volby do Evropského parlamentu a zaváže se ho prosazovat, podepíše demokratické minimum, projde primárními volbami a není člen takové strany, která kandiduje ve volbách samostatně nebo v koalici jiných stran.
 9. Republikové předsednictvo navrhuje republikovému výboru změnu programového bodu Drogy včetně jeho názvu na Psychotropní látky.
 10. Republikové předsednictvo navrhuje republikovému výboru změnu výše členského příspěvku na dobrovolný s minimální výší 200 Kč a maximální výše 50 000 Kč v souladu se zákonem o sdružování v politických stranách a politických hnutích.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Jednání zahájil předsedající Ivan Bartoš v 10.30 hodin. Zapisovatelem byl ustanoven Marcel Kolaja.

Pořad jednání

Jakub Michálek dává k přečtení návrh určený Nejvyššímu správnímu soudu a navrhuje usnesení:

Republikové předsednictvo se usneslo, že podporuje podání návrhu na neplatnost voleb Nejvyššímu správnímu soudu jménem České pirátské strany a ukládá Jakubu Michálkovi, aby zajistil podání ve znění představeného dokumentu.

Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

2. Nominace do volby vedoucího personálního a zahraničního odboru

Republikové předsednictvo projednává nominace, o které bylo požádáno:

Republikové předsednictvo se usneslo, že nominuje Markétu Gregorovou do volby vedoucí zahraničního odboru.

Usnesení bylo schváleno.

Republikové předsednictvo se usneslo, že nominuje Jindřicha Bartka do volby vedoucího personálního odboru.

Usnesení bylo schváleno.

3. Zasedání republikového výboru

Svolávám zasedání Republikového výboru Pirátů na sobotu 30. 11. 2013 (poslendní možný termín) do Prahy. Zasedání bude probíhat v Cafe v Podpalubí (Praha 4 - Michle) od 9:00. Zasedání je jednodenní. Druhý den budou probíhat na témže místě workshopy od 11:00.

Pozvánka s informacemi je paralelně rozeslána členům republikového výboru a vedoucím orgánů soukromou zprávou. Podrobné informace (parkování, oběd, večeře, možnosti couchsurfingu, apod.) budou aktualizovány.

Program jednání bude postupně zveřejněn a doplňován v tomto vlákně.

4. Zasedání celostátního fóra

Ivan Bartoš svolá zasedání celostátního fóra Pirátů na sobotu 18. 1. 2014 (viz zde). Místo konání bude určeno na základě soutěže, jak již bývá standardem. Pořadatelský kraj/město bude vybráno na zasedání republikového výboru 30. 11. 2013.

Návrhy na místo pořádání jsou probírány (zde). Předpokládaný rozpočet na pořádání zasedání je cca 15 000,- Kč. Zasedání je jednodenní. Druhý den budou probíhat workshopy.

Navrhovaný program obsahuje tyto body:

 1. Volba republikového předsednictva
 2. Volba garantů programových bodů
 3. Fyzické představení kandidátů Pirátské strany pro primární volby pro nadcházející volby do Evropského parlamentu. Představení možných kandidátů bude probíhat již v předstihu na internetovém fóru
 4. Kampaň pro volby do Evropského parlamentu

Zasedání by mělo proběhnout již podle nového jednacího řádu.

Návrh konstatující platný právní stav ohledně přechodu mandátu byl předložen Jakubem Michálkem a Lenkou Wagnerovou:

Vyhlášením výsledků volby republikového předsednictva na zasedání začíná volební období nově zvoleného republikového předsednictva. Mandát současného republikového předsednictva končí volbou předsednictva nového.

Usnesení bylo schváleno.

5. Doplnění volebního řádu o senátní volby

Jakub Michálek navrhuje, aby koalice vyjednávalo republikové předsednictvo s možností pověřit krajské předsednictvo. Senátor by být podle něho nominován ve volbě na krajském fóru nebo celostátním fóru, jinak by se muselo v extrému hlasovat ve 27 případech na celostátním fóru.

Primární volby se konají v krajském sdružení, ve kterém je volební obvod kandidáta do Senátu. Zasahuje-li volební obvod kandidáta do Senátu do území více krajských sdružení, konají se primární volby na společném zasedání těchto krajských sdružení.1)

Návrh bude předložen v konkrétním znění.

6. Závěry z volební kampaně

Napsat zpětnou vazbu do zprávy o kampani. Zpráva o volební kampani 2013, vyúčtování volební kampaně, materiály v krajích. Možná budoucí spolupráce s Hari (jiné agentury). Permanentní kampaň. Lenka s Davidem udělají do pátku vyúčtování. Mikuláš si myslí, že máme přeplatek.

7. Rozpočtové věci

Mikuláš Ferjenčík navrhl změnu rozpočtu na rok 2013. Dále je třeba dodatečně schválit proplacení volebních kaucí.

Host Marcel Kolaja nesouhlasí, úprava rozpočtu na rok 2013 by měla respektovat usnesení republikového výboru.

Ivan Bartoš a Jakub Michálek formulují závěry z diskuse ohledně parametrů rozpočtu na rok 2014:

Rozpočet České pirátské strany ze státního příspěvku na úhradu volebních nákladu na rok 2014 bude ve výši 4,5 mil Kč, z toho se 70 % budou hospodařit celostátní orgány, zbytek přísluší krajským sdružením. Na celostátní úrovni budou peníze jednak na orgány strany, jednak participativní rozpočtování. Odbory mají neformální strop na návrhy 200 tis. kč, bude jim zaslána druhá a poslední výzva k doplnění rozpočtů. Bude existovat kapitola na právní služby a mediální monitoring. Nadále trváme na účelovém určení veřejných peněz na veřejně prospěšné projekty podle schváleného usnesení republikového výboru. Určitě nebudeme navrhovat placená místa politických představitelů Pirátů. Případná placená pracovní místa zaměstnanců budou hrazena v rámci rozpočtů orgánů strany, bude na ně probíhat veřejná výběrová řízení, bude na ně dohlížet demokraticky zvolený vedoucí tohoto orgánu.

Usnesení bylo schváleno.

8. Vnitřní předpisy

Jakub Michálek připravil návrh rozhodčího řádu a nového jednacího řádu celostátního fóra:

Republikové předsednictvo souhlasí s návrhem rozhočího řádu a ukládá Jakubu Michálkovi, aby ho jménem republikového předsednictva předložil republikovému výboru.

Usnesení bylo schváleno.

Republikové předsednictvo souhlasí s návrhem jednací řád celostátního fóra a ukládá Jakubu Michálkovi, aby ho jménem republikového předsednictva předložil celostátnímu fóru.

Usnesení bylo schváleno.

9. Koncepce kontaktních míst

Bude řešeno na pilotním projektu v Praze a v případě osvědčení bude šířeno dále. Financována budou z peněz krajských sdružení. Janek Wagner zpracoval návrh konceptu kontaktních míst.

16. Slovenští Piráti

Slovenští bratja musí večer domou. Martin Tibenský zjistí,jak se os. Slovenští Piráti staví k plánu zkusit to restartovat s pokusem o založení Pirátské strany na Slovensku. Do týdne a pokud do toho půjdeme, spustíme kampaň. Bude úvodní tisková konference ke spuštění Pirátů na Slovensku a jejich účasti ve volbách. Požádáme Markétu Gregorovou, aby nám sehnala koordinátora projektu Slovensko.

Zbývající body jsou odročeny na neděli 10. 11. 2013.

Následuje zápis z neděle 10. 11. 2013.

10. Budoucnost republikového předsednictva

Problematika ukončení mandátu byla diskutována v rámci bodu 4 (CF) Diskuse o plánu kandidatury či nekandidatury současných členů republikového předsednictva.

11. Evropské volby

Oslovit Změnu, HZPD, jestli by zvážili účast na naší kandidátce. Informovat Paggia

Ve volbách do Evropského parlamentu navrhujeme stejný postup jako při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013, který schválil republikový výbor. Republikové předsednictvo předloží republikovému výboru opět ke schválení zformulované stanovisko ve významu:

Do voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 půjde Česká pirátská strana samostatně, tzn. nevytvoří koalici. Na kandidátce Pirátů může figurovat i člen jiné politické strany, který souhlasí s programem pro volby do Evropského parlamentu a zaváže se ho prosazovat, podepíše demokratické minimum, projde primárními volbami a není člen takové strany, která kandiduje ve volbách samostatně nebo v koalici jiných stran.

Návrh byl schválen.

12. Spolupráce s dalšími subjekty

Řeší se obecně spolupráce senátory, v komunálních volbách, probírání nabídek, stanovisko ke spolupráci s Danielou Matějkovou. Probráno neformálně včera. Dále probírána situace na námi hostovaném portálu Sledujuserialy.cz.

Republikové předsednictvo je pro vypnutí služby sledujuserialy.cz. Hlasování proběhne anonymně na internetovém fóru.

Pro návrh:
1
Proti návrhu:
3
Zdržel se:
1

Návrh byl zamítnut.

13. Pirátský program

Přehled

 • sociální systém – předloženo republikovému výboru, Stanislav Štipl předložil 4 návrhy, jeden byl rozporován, ale netrvá na něm. Mikuláš Ferjenčík zapracuje pozměňovací návrhy dle doporučení garanta.
 • znalostní ekonomika – Lenka Wagnerová do 15.11.2013 doplní úvodní slovo navrhovatele bodu. Jakub Michálek zvažuje návrh formulačních změn. Následně bude předloženo k hlasování na úrovni republikového výboru. Standardní postup přijetí bude dodržen.
 • zemědělství – Mikuláš Ferjenčík se pokusí dopracovat tento bod do zasedání republikového výboru na základě již existujících vstupů.
 • vzdělání – Lenka Wagnerová navrhuje změnu názvu na „Vzdělávání“ a předloží pozměňovací návrhy k tomuto bodu, které zohlední vývoj a teze ve volebním programu, který byl experty oceněn.
 • drogy – návrh nového znění připravil garant programového bodu Michal Ketner se svou pracovní skupinou, za republikové předsednictvo se na něm podílel Jakub Michálek. Lence Wagnerové v něm chybí pojem prevence, Jakub Michálek uvádí, že pracovní skupina se tomuto termínu vyhýbá jako příliš mlhavému.

Jakub Michálek předkládá návrh podle dohody s garantem:

Republikové předsednictvo schvaluje návrh změnu programového bodu Drogy včetně jeho názvu na Psychotropní látky a následně ho předloží ke schválení republikovému výboru.

Návrh byl schválen.

14. Upravení členského příspěvku

Odůvodnění: Chceme tím minimalizovat finanční bariéru pro vstup do Pirátské strany a akcentovat princip dobrovolnosti. Výše přijatých darů podstatně převyšuje příjmy z členských příspěvků.

Republikové předsednictvo navrhuje republikovému výboru změnu výše členského příspěvku na dobrovolný s minimální výší 200 Kč a maximální výše 50 000 Kč v souladu se zákonem o sdružování v politických stranách a politických hnutích.

Návrh byl schválen.

1) Čl. 7 odst. 7 stanov
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.