• Filip Hajny má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Veřejná soutěž na základ grafického manuálu

Všechny veřejné soutěže se v Pirátské straně zadávají za stejných obecných podmínek výběrových řízení.

Zejména připomínáme, že do soutěží přijímáme pouze návrhy pod svobodnými licencemi a formáty (například SVG), aby je mohl každý sdílet a vylepšovat.

Vítěz soutěže obdrží odměnu 3000 Kč. Odměny se může i vzdát ve prospěch Pirátské strany nebo její organizační složky.

Požadavky

Účelem této soutěže je vytvořit základ grafického manuálu Pirátské strany, který bude možné sdílet a dále upravovat a který bude propagovat Pirátskou stranu při všech příležitostech.

Ideové východisko

Základ grafického manuálu musí vycházet z Pirátského klíče a být v souladu s Pirátskou identitou.

Na návrhu se jako kritéria hodnotí obecná kritéria a komponenty. Body za všechna kritéria se sčítají, takže je celkem možné získat až 65 bodů. U některých grafických prvků jako je barva nebo logo je vhodné uvést několik slov vysvětlení, jak naplňují vlastnosti v Pirátském klíči. Kritéria hodnocení jsou dále upřesněna:

Komponenty
Základní barva 10 b
Písmo 8 b
Logo 10 b
Výchozí dokument 3 b
Showcase 8 b
Obecná kritéria
Černobílá podoba 3 b
Srozumitelnost 6 b
Výstižnost 12 b
Použitelnost 5 b
Celkem 65 b

Návrh nemusí obsahovat všechny komponenty, ale projeví se to na bodovém hodnocení.

Základní barva

Základní barva bude doplňovat černou a bílou, které jsou Pirátskými a navíc praktickými a z finanční náročnosti nejpoužívanějšími barvami. Základní barva musí vystihovat Pirátské hodnoty a musí být vybrána s ohledem na to, aby byl běžně dostupný barevný papír a látka tohoto odstínu a aby šla dobře zobrazit na počítači.

Základní barva musí být vybrána tak, aby bylo grafickou prezentaci možné jasně odlišit od grafické prezentace existujících politických stran a aby neměla značně negativní konotace (hnědá). V případě základní barvy není rozhodné, jaké barvy používají ostatní Pirátské strany.

Písmo

Nabídka musí obsahovat písmo nadpisové a písmo textové. Písmo nadpisové by mělo být dostatečně výrazné a poutavé při použití na černobílém plakátu. Písmo nadpisové se používá i na volební hesla. Písmo textové by mělo být bezpatkové. Písma by neměla být zaměnitelná s grafickou prezentací jiné politické strany.

Připomínáme, že písmo musí být možné svobodně šířit.

Z důvodu souladu s atributy v Pirátském klíči navrhujeme, aby značku doplňovalo logo původní Pirátské strany ze Švédska, které používá velká část Pirátských stran a aby bylo toto logo doplněno jiným výrazovým prvkem pouze v případě, že tak bude lépe komunikovat naše ideje. Jednoduchost a snadná zapamatovatelnost Pirátské plachty upoutá pozornost na naše ideje lépe než česká vlajka, která je v současnosti dominantním prvkem.

Podrobné zdůvodnění změny loga uvádí důvodová zpráva k Pirátské identitě.

Výchozí dokument

Výchozí dokument je grafická úprava informačního letáku s textem Pirátské identity a který poskytuje představu o rozložený výrazových prvků na stránce (loga, fontů, barev apod.).

Vzhledu výchozího dokumentu uzpůsobí strana i vzhled bannerů, šablon dokumentů a prezentací, webových stránek, letáků, vizitek, brožur, plakátů, billboardů, dokumentů, slavnostních listin a hlavičkového papíru.

Showcase

Showcase je volná disciplína, ve které může účastník zvolit libovolnou aplikaci základu grafického manuálu (viz bod výchozí dokument).

Černobílá podoba

Díky nízkým nákladům často upřednostňujeme černobílou podobu. Proto musí být návrh připraven tak, aby jeho kvality vynikly i v černobílé podobě. Stačí přiložit ukázku výchozího dokumentu v černobílé podobě. Návrh by měl být kompatibilní s tím, že budou vznikat i černobílé piktogramy pro jednotlivé kampaně.

Srozumitelnost

Návrh by měl být výrazný a jednoznačný, takže by z něj měl každý poznat na první pohled, že jde o Pirátskou stranu a že sdělujeme hodnoty podle Pirátského klíče. Na druhou stranu je výhodou, pokud návrh umožní i snadnou prezentaci grafických prvků na nepolitických akcích.

Výstižnost

V tomto kritériu se hodnotí hlavně otázka, zda jsou všechny hodnoty Pirátského klíče v návrhu vystiženy, a naopak, že návrh nevyvolává jiné představy hodnot, které v Pirátském klíči nejsou. Hodnotí se i soulad s Pirátskou identitou.

Použitelnost

Z návrhu musí být možné vytvořit celý grafický manuál (viz aplikace u výchozího dokumentu, musí být přenositelný a musí být možné ho užít co nejvíce prostředky, které má strana k dispozici (látky, oblečení, tisk, světlo apod.)

Složení hodnotící komise

Členy hodnotící komise jsou

 • členové republikového předsednictva,
 • vedoucí mediálního odboru,
 • vedoucí administrativního odboru,
 • vedoucí technického odboru,

Mediální odbor může republikovému předsednictvu navrhnout jmenování ještě nejvýše 3 dalších členů, kteří mají profesní zkušenosti z oboru grafika nebo design. Za hodnocení jim nepřísluší odměna.

Lhůty

 1. Lhůta pro předložení nabídky je 30 dní od vyhlášení soutěže.
 2. Lhůta pro výběr vítězného návrhu a jeho oznámení účastníkům a veřejnosti je 60 dní od vyhlášení soutěže.
 3. Lhůta pro vyplacení odměny bezhotovostně na účet vítěze je 10 dnů od vyhlášení výsledků soutěže.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.