• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Krajský rozpočet 2012

Jednání o krajském rozpočtu pro rok 2012 probíhalo na fóru.

Rozprava

Návrh rozpočtu byl předložen předsedou Vojtěchem Pikalem.

Příjmy
Zůstatek z roku 2011 8 969,41
Přiděleno z rozpočtu České pirátské strany 3 000,00
Celkem: 11 969,41
Výdaje
Rezerva předsednictva 2 000,00
Propagace, akce, materiály 9 969,41
Celkem: 11 969,41
Saldo: 0,00

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Návrh na stránce republikového FO.

Hlasování

Hlasování bylo zahájeno 26.4. a návrh rozpočtu byl schválen. (6 PRO, 0 PROTI, 1 se zdržel)

Krajské fórum schvaluje rozpočet krajského sdružení pro rok 2012.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.