• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozpočet České pirátské strany 2012

§1 Rozpočtové období, charakter rozpočtu

(1) Tento rozpočet se schvaluje na celý kalendářní rok 2012.

(2) Rozpočet je schodkový. Schodek rozpočtu činí 105 tisíc Kč.

§2 Východiska rozpočtu

(1) Návrh rozpočtu pro rok 2012 vychází z účetních výkazů České pirátské strany pro rok 2011 do konce měsíce září, zejména z objemu celkových darů a členských příspěvků a jejich účelového určení.

(2) Odhad příjmů v roce 2012 vychází z výše příjmů v roce 2011. Případný úbytek členů bude kompenzován dary na krajské volby 2012.

(3) Podle §3(1) RoPr se stanovují podíly stejně jako v rozpočtu České pirátské strany na rok 2010.

(4) Schodek rozpočtu bude uhrazen převedením přebytku hospodaření orgánů České pirátské strany v roce 2011 dle §5, odst. 2.

§3 Příjmy volné a určené

(1) Celkový příjem rozpočtu České pirátské strany se stanoví částkou 235000 Kč.

(2) Z přijatých peněz se stanoví odhad 90000 Kč účelově určených příjmů ve prospěch organizačních složek:

Organizační složka Částka
[tis. Kč]
Orgán
Finanční odbor 4
Mediální odbor 4
Republikové předsednictvo + projekty 45
Zahraniční odbor 1
Organizační jednotka
Jihomoravský kraj 3
Královéhradecký kraj 3
Kraj Vysočina 2
Liberecký kraj 3
Moravskoslezský kraj 3
Olomoucký kraj 3
Pardubický kraj 3
Praha 5
Plzeňský kraj 3
Středočeský kraj 5
Zlínský kraj 3
Ústecký kraj 0
Jihočeský kraj 0
Karlovarský kraj 0
Celkem 90

(3) Odhad volných příjmů činí 145000 Kč.

§4 Výdaje

(1) Výdaje peněz určených se rozpočítají podle svého určení; peníze volné se rozpočítají podle tabulky:

Náklad Částka
[tis. Kč]
Orgán
Republikové předsednictvo 16
Republikový výbor 1
Komise
Kontrolní komise 1
Rozhodčí komise 1
Komise pro copyright a internet 1
Komise pro otevřenou státní správu 1
Komise pro oblastní politiku 1
Odbory
Mediální odbor 23
Administrativní odbor 10
Technický odbor 10
Finanční odbor 30
Zahraniční odbor 10
Organizační jednotky
Krajská sdružení 0
Rezerva předsednictva 35
Výdaje na volební kampaň 2012 110
Celkem 250

(2) Výdaje na volební kampaň 2012

Kapitola výdaje na volební kampaň 2012 zahrnuje účelově vázané výdaje na volební kampaň a kampaně s volbami související (např. nábor kandidátů, členů volebních komisí). S kapitolou hospodaří republikové předsednictvo.

§5 Zůstatky na účetních kapitolách

(1) Zůstatky na účetních kapitolách organizačních jednotek k 31.12.2011 se přenášejí do roku 2012 do stejných nebo odpovídajících rozpočtových kapitol jako zvláštní příjmové či výdajové položky, které nejsou zohledněny v tomto rozpočtu na rok 2012, ale ke kterým se přihlíží při sestavování rozpočtů organizačních jednotek.

(2) Zůstatky na účetních kapitolách orgánů k 31.12.2011 v předpokládané výši 105 tisíc Kč se převádějí na hlavní účet České pirátské strany a dle §2, odst. 4 budou použity na úhradu schodku rozpočtu 2012.

© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.