• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet KS Olomouckého kraje 2012

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Olomoucký kraj
Předkladatel: Předseda sdružení Vojtěch Pikal
Příjmy
Zůstatek z roku 2011 8 969,41
Přiděleno z rozpočtu České pirátské strany 3 000,00
Celkem: 11 969,41
Výdaje
Rezerva předsednictva 2 000,00
Propagace, akce, materiály 9 969,41
Celkem: 11 969,41
Saldo: 0,00

Rozpočet je předložen jako vyrovnaný.

Odůvodnění

Schválení

Rozpočet byl předložen krajským předsedou krajské fórum jej schválilo dne 28.4.2012.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.