• @predsedajici has upload permissions
 • @garanti has delete permissions
 • @cen_ao has create permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Toto je starší verze dokumentu!


Sociální systém

Garantem sociálního systému musí být stát. Sociální politika státu je základním pilířem společenské stability. Úkolem státu je vytvořit pro všechny své občany podmínky, v nichž by mohli důstojně a zdravě žít.

Piráti jsou přesvědčeni, že současná ekonomika vytváří dostatek zdrojů pro kvalitní život všech. Rozvoj technologií a automatizace vede logicky k dostatku produktů při zapojení menšího podílu pracovní síly. Zvýšená produkce umožňuje zajistit základní lidské právo na důstojný život všech občanů, tedy i těch, kteří pracovat nemohou, nebo se chtějí věnovat činnosti, která není v dané době placená.

Piráti prosazují systémové změny v přístupu k řešení problematiky zaměstnanosti, její struktury a zároveň sociálních jistot. Chceme se přiblížit takovému uspořádání společnosti, ve kterém systém přerozdělování do té míry motivuje ke smysluplné práci, že ji vykonává tolik lidí, kolik je zapotřebí k vytvoření zdrojů pro všechny. Současně chceme vytvořit prostor pro rozvoj nekomerčních aktivit (viz bod svobodná kultura, volnočasové aktivity), které pracovní trh neumí ohodnotit.

 • Základní příjem. Jedním z možných komplexních řešení sociálních otázek je základní příjem. Jedná se o model přerozdělování prostředků, ve kterém každý občan, nezávisle na své ekonomické situaci či jiných podmínkách, získává rovný základní příjem zajišťující důstojný život. Základní příjem zmírňuje strach z nezaměstnanosti, z nemožnosti zajistit sobě a své rodině nejzákladnější životní potřeby. Nahradil by většinu podmíněných dávek současného sociálního systému a slev na dani z příjmu, tedy i byrokratický aparát s ním související. Základní příjem by mohl nahradit minimální mzdu, protože člověk by měl větší svobodu v rozhodování, zda a za jakých podmínek bude pracovat. Zavedení základního příjmu není jediná možnost, jak zajistit důstojný život pro všechny občany. Předpokládáme širokou celospolečenskou diskusi a schvalování dlouhodobých řešení v referendu. Výše případného základního příjmu se musí odvíjet od možností ekonomiky.
 • Důchody. Piráti vystupují proti privatizaci státního důchodového systému. Prosazujeme průběžný důchodový systém. Počítáme s tím, že by se základní příjem stal součástí důchodů. Zároveň chceme nechat na každém občanovi, jaký případný další způsob zajištění na stáří zvolí. V případě zavedení základního příjmu počítáme s přechodným obdobím. Lidé, kteří pracovali ve stávajícím systému nebo dobrovolně platili vyšší sociální pojištění budou nad základní příjem dostávat částku zohledňující prostředky odvedené do průběžného systému.
 • Sociální péče. Je úkolem státu pomoci lidem v obtížné sociální situaci. Zejména jde o zajištění potřeb občanů s postižením, nemocných, seniorů, rodin s dětmi či dětí bez rodičů a vytvoření systému sociálního bydlení. Konkrétní sociální služby stát nutně zajišťovat nemusí. Mohou být zajištěny v domácí péči, sociálními zařízeními, církvemi, charitou nebo komunitními aktivitami.
Template web:approved:rv not found. [Click here to create it]

Garant programového bodu

 • martin_shanil2.jpg

hmac: : program:socialni_system

 • Martin Shánil
  dočasný pověřený garant do zvolení řádného garanta celostátním fórem

hmac: : program:socialni_system

Související programové body

Související materiály

Stanoviska Pirátů

<blog related>

blog  tz
tpl  tz
limit 20
namespace stanoviska
tags socialni system	

</blog>

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.