• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Toto je starší verze dokumentu!


Jakub Michálek

Jakub Michálek Jakub Michálek (* 6. února 1989 Louny) je vedoucím administrativního odboru a členem komise pro kopírování a Internet. Vystupuje jako mluvčí serveru PirateLeaks.

Jakub studoval na Gymnáziu Jana Keplera, na Oundle School ve Velké Británii a díky Open Society Fund na Cranbrook-Kingswood v USA. Po maturitě studuje zároveň teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Během pobytu v USA pracoval na University of Michigan ve středisku FOCUS, kde u prof. Roberto Merlina vypracoval numerický model úplného zaostřování mechanického vlnění (řešení bezčasé Schrödingerovy rovnice pro neutrony se zvláštními okrajovými podmínkami).

Je spoluautorem Pirátského programu a Pirátské identity, autorem Pirátského dvanáctera, autorem většiny vnitřních předpisů Pirátské strany, včetně podstatné novely stanov z roku 2009.

V letech 2009–2010 vedl zahraniční odbor a byl členem předsednictva Pirátské internacionály. Pracoval jako předseda pracovní skupiny pro změnu jejího statutu pro konferenci v roce 2011 ve Friedrichshafen.

Koordinuje sdružení Volba je věda za otevřenější Univerzitu Karlovu a je členem ediční komise Akademického senátu UK. Organizoval fyzikální seminář pro středoškoláky FYKOS. Účastnil se řady fyzikálních soutěží.

Zajímá se o zpěv, českou operu a ústavní právo. Rád chodí na pěší výlety.

E-mail: jakub.michalek@piratskastrana.cz

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/jakub_michalek.1322283939.txt.gz · Poslední úprava: 26.11.2011 05:05 autor: Jakub Michalek