• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zásah do dobrého jména

orgán:
Rozhodčí komise
značka:
KK 5/2014
účastníci:
petr_holek, Janek Wagner
zpravodaj kontrolní komise:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
zpravodaj rozhodčí komise:
Michal Ketner
podáno:
2014-04-09
nález:
2014-08-01
stav:
rozhodnutí rozhodčí komise
oblast:
vyjadřování

Přijata stížnost člena krajského sdružení Praha Petra Holka. Navazuje na řešení případu Podezřelé účetní doklady (KK 1/2014). V tomto řízení jde v podstatě o ochranu dobré pověsti, která je součástí soukromého práva, není tedy dán veřejný zájem na tom, aby kontrolní komise musela vstupovat do řízení a zcela postačí, aby své právo hájil stěžovatel před rozhodčí komisí samostatně. Návrh se stanoviskem, že ve věci není třeba hájit veřejný zájem, předala kontrolní komise rozhodčí komisi.


Rozhodčí komise rozhodla v usnesení RK 7/2014.


© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.