• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Hlasování o změně stanov se vzdálenou účastí

orgán:
Kontrolní komise
značka:
KK 3/2014
účastníci:
Bc. Marcel Kolaja, Celostátní fórum
zpravodaj kontrolní komise:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
podáno:
2014-02-19
skončeno:
2014-03-02
stav:
odloženo
oblast:
změna stanov

Kontrolní komise obdržela stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí celostátního fóra. Stěžovatel napadal změnu stanov a implicite také část jednacího řádu celostátního fóra ve znění do 28. 1. 2014. Kontrolní komise dne 21. 2. 2014 vyzvala stěžovatele k odstranění vad stížnosti. Po marném uplynutí lhůty kontrolní komise stížnost odložila, když před tím ani neshledala důvod k přistoupení ke stížnosti ve veřejném zájmu.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.