• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace uvádíme ve struktuře podle vyhlášky ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup (úplné znění):

  1. Název: Česká pirátská strana

  2. IČ: 71339698

  3. DIČ: CZ71339698 (nejsme plátci DPH)

  4. Příjem žádostí a dalších podání

  5. Opravné prostředky

  6. Formuláře

  7. Popisy postupů

  8. Licenční smlouva CC-BY-SA Česko 3.0

  9. Výroční finanční zpráva

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.