• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Ozvučení akce

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 725/2014
číslo:
725
složka:
Krajské sdružení Olomoucký kraj
hospodář:
Ing. et Ing. Martin Šmída
položka:
Výdaje na volby - Občané pro Olomouc
záměr:
Ozvučení akce
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Ing. Oldřich Horák
účet:
256164762/0300
vs:
362014
částka:
-3000.00
doklad:
scan0019_2_.jpg
podáno:
2014-12-19
proplaceno:
2014-10-13
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/fo-473-2014-t26537.html

Poznámka žadatele: Proplaceno omylem z tohoto účtu. Viz Ozvučení akce. Vráceno f6612430286.


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.