• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

Ozvučení akce

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 473/2014
číslo:
473
složka:
Krajské sdružení Olomoucký kraj
hospodář:
Ing. et Ing. Martin Šmída
položka:
Propagace, pořádání akcí
záměr:
Ozvučení akce
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Ing. Oldřich Horák
účet:
256164762/0300
vs:
362014
částka:
-3000.00
doklad:
scan0019_2_.jpg
podáno:
2014-10-11
proplaceno:
2014-10-13
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/fo-473-2014-t26537.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Omylem proplaceno z b.ú. 2200623527/2010. Na tento účet byla částka vrácena z hlavního účtu dne 21.10.2014.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.