• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Honorář divadelnímu spolku vystupující na pirátském dětském dni na Koze

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 293/2015
číslo:
293
složka:
Krajské sdružení Liberecký kraj
hospodář:
Ondřej Kolek
položka:
Pirátské akce
záměr:
Honorář divadelnímu spolku vystupující na pirátském dětském dni na Koze
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Ondřej Kolek
účet:
1016603003/0800
částka:
-2867.00
doklad:
lik_divadlo_150627.jpg
lik_hrackomat_150625.jpg
lik_hracky_150625.jpg
podáno:
2015-07-08
proplaceno:
2015-07-09

Poznámka žadatele: Honorář divadelnímu spolku vystupující na pirátském dětském dni na Koze 27. 6. 2015 a další výdaje na ceny pro děti, viz: https://pirati.cz/liberecky-kraj-f87/piratsky-den-na-koze-t29056.html Honorář uhradil Ondřej Kolek jako jeden z pořadatelů hotově na místě. U výdaje (viz faktura „Hubatá Černoška“) se neproplácí položka č. 2 - klobouk třírohý (179 Kč).


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.