• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pirátské akce

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Liberecký kraj 2015
kapitola:
Propagace
kód:
221100302
složka:
Krajské sdružení Liberecký kraj
registrace:
2015-03-25
limit:
-10000
účel:
veřejné peníze
vazby:
Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladů, Výsledek 2014, Liberecko - veřejné peníze

Hospodáři: Ondřej Kolek, Jan Köhler

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.