• virtual_user has create permissions
  • @cen_f has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Likvidace černé skládky, přestavba na víceúčelový sportovní areál, podpora místních sportovních komunit

projekt:
Víceúčelová trať Tovačov
řešitel:
tomas_karlik
kontrolor:
martin_smida
příslušný orgán:
Republikové předsednictvo
zahájení:
2014-01-01
ukončení:
2014-12-31
minimum prostředků:
5000
maximum prostředků:
50000
kolo:
Druhé kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
11400.00
smlouva:
http://NE
sp.značka:
PaRo 12/II/2014
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Objekt, na kterém projekt vzniká byl doposud černá skládka pro celé okolí po mnoho let. Skládka je o velikosti 1,5 hektaru plochy. Černá skládka se nachází těsně za hranicí značky obce Tovačov, při výjezdu na Prostějov, současně je za plochu odpovědná obec Tovačov, která objekt pronajímá (nájemní smlouva níže). V současnosti se na projektu usilovně pracuje. Máme v plánu tento prostor zrekultivovat a hlavně zamezit neustálému dovážení dalšího odpadu. Dále chceme vytvořit základní tréninkový okruh pro mladé jezdce. Tento úkol se již povedlo splnit a na trati díky podpoře 9000 z předchozího kola vznikla základní sjízdná trať a na trati už trénuje spousta místních obyvatel a rozšiřuje se místní komunita, která s eprojektu dobrovolně účastní. Dále chceme rozšířit možnosti využití toho budoucího sportovního, víceúčelového areálu. Další, dlouhodobější myšlenkou je rozšíření o okruh pro rc závodní modely, prvky pro cyklosport a pořádání veřejných akcí(závody apod.). Celý projekt má být neziskového charakteru přístupný všem občanům a sportovcům. Pokud by Pirátská strana podpořila tento projekt, pomohlo by to nejen životnímu prostředí v dané oblasti (na skládce jsou stovky tun odpadu všeho druhu), ale současně bychom podpořily sdružování mládeže za sportovními účely, rozvoji sportu, a společenských akcí v místní lokalitě. V tomto shledáváme veřejně prospěšný účel projektu. Budování místní sportovní komunity a zamezení rozšiřování černé skládky.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

K realizaci našeho projektu, což je upravení profilu terénu tak, aby byl vhodný pro trénink a rozvoj mladých jezdců, bude zapotřebí BAGR jiná těžká technika. Základní profil trati už existuje. Budeme pokračovat převážně v pronájmu těžké techniky. Věcné podmínky tedy jsou:

1. Pronajmutí strojů pro víceúčelové práce, jako svoz odpoadu a terénní úpravy. Potřeba budou stroje: a) - Bobcat kolový (cena cca 500,-/hod. bez daně, odhadem potřeba 15-20 hodin b) - Pásový buldozer - cena cca 1300,-/hod bez daně,odhadem potřeba 10-15 hodin c) - Kolový nakladač UNK 320 - cena cca 750,-/hod bez daně, odhadem potřeba 10 hodin d) - Nákladní vůz na převoz - cena cca převoz 30,-/km, použití a nakládka 500,-/hod, odhadem 5 hodin Na trati je potřeba hodně fyzické práce. Projekt postupuje na dobrovolnické fázi pomalu ale jistě od začátku roku 2014.

Časové podmínky

Projekt je v chodu, na dobrovolnické bázi běží již od 1.1.2014. Základní úpravy probíhají průběžně. Vše je důsledně zdokumentováno a nafoceno. Projekt má být do budoucna členěn na čtvrtletní období, ve kterých budou probíhat zásadní etapy úpravy a rekultivace plochy.

Etapy:

  1. etapa - Úklid, třídění a hromadění odpadu. Základní rekultivace pozemku, zprůjezdnění první základní jezdecké trasy. Z části je tato etapa již realizována (vytvořen základní profil tratě, probíhá průběžná rekultivace krajiny a likvidace odpadu)
  2. etapa - Vylepšení sjízdnosti a zlepšení hlavní tratě a tvorba dalších sekundárních tratí a jezdeckého zázemí. Na této etapě chceme pokračovat za finanční podpory od Pirátů.
  3. etapa - Zajištění sociálního zařízení, přístřešek, posezení a vybavení pro provoz.
  4. etapa - Zajištění administrativní činnosti související s údržbou areálu. Dále Zabezpečení areálu.

Projekt začal již 1.1.2014.

Osobní podmínky

Pronájemce pozemku od města Michal Adámek - závodní jezdec v moto-sportu (freestyle motocross, pit-bike,..), současně majitel obchodu s moto vybavením http://www.moto-adamek.cz/ Martin Adámek - Spolu s bratrem Michalem se podílí na aktivní organizaci dobrovolnické práce potřebné pro rekultivaci černé skládky. MS Přerov + KS Olomoucký kraj Tomáš Karlík - Řešitel, člen MS Přerov. Martin Šmída - Kontrolor, předseda KS OL kraje, pracovník v RESTA - recyklační závod Olomouc, výpomoc při zařizování těžké techniky. Ještě dalších cca 10-15 dobrovolníků z blízkého okolí měst Přerov a Tovačov. Počet dobrovolníků pomalu narůstá, stejně tak jako zájem místních obyvatel.

Finanční podmínky

Finance na 1. etapu jsou odhadem 35-50 000 Kč. Tato částka zahrnuje obsáhlou a náročnou práci na terénních úpravách, třízení a svoz odpadu. Za tyto peníze chceme převážně pronajímat těžkou techniku, která je potřeba pro tyto úkony (buldozer, nakladač,..). Jelikož jsme v 1. kole vybrali 9000 Kč, je pochopitelné, že peníze i z druhého kolo PARO, půjdou většinou na pronájem těžké techniky, pro kterou je zde ještě mnoho práce. Lidskou práci bychom chtěli na dobrovolnické bázi, ale pokud by se projekt uchytil, určitě jsme pro placení za práci pro jednotlivce podílející se na projektu vlastní silou. Za cca 30-40 tisíc bude už areál bez odpadu, terénně upravený a vhodný pro společenské akce a závody v motosportu. V budoucích obdobích počítáme s dalším financováním v obdobné výši, vždy maximálně 35-50 000 Kč a minimálně 5-20 000 Kč na čtvrtletní období.

Výsledek projektu

Výsledkem tohoto projektu bude provozuschopný víceúčelový sportovní areál u obce Tovačov, který nahradí rozsáhlou, místní černou skládku. Areál bude určen převážně k rekreačním účelům, vhodný pro sdružování mládeže i dospělých, závody v moto a cyklo sportu. Areál bude fungovat jako nezisková organizace, rozvíjející sportovní aktivity a zároveň usilující o zlepšení zázemí sportovců z mnoha kategoriích a sloužící občanům. V neposlední řadě chceme zamezit dalšímu navážení odpadu! Protože jelikož tam byla černá skládka hodně dlouho, lidé si na to už prostě zvykli… no a poměrně často se stává, že si tam někdo přiveze vysypat celou tatru třeba stavebního odpadu.. Ohledně projektu mám v plánu průběžně informovat a přikládat samozřejmě fotky.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/rozpocty/participativni/prihlasky/viceucelova_sportovni_trat_u_tovacova.txt · Poslední úprava: 26.11.2015 12:19 autor: Tobias.Esner