• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozpočet Praha 2017

Toto je rozpočet. Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na předpokládané příjmy a výdaje. Rozpočet sestává z rozpočtových položek, které mohou být sdruženy do rozpočtových kapitol. Každá rozpočtová kapitola může být buď příjmová, výdajová nebo přebytková, výjimečně také shodková.

subjekt:
Krajské sdružení Praha
předkladatel:
krajské předsednictvo
začátek:
2017-01-01
konec:
2017-12-31
registrace:
2017-03-23

Rozpočet byl krajským fórem schválen 21.3. 2017.

Rozpočtové příjmy

KódNázevSkladbaVýše příjmůPeněžní tokyRegistrace
120100100Členské příspěvkyČlenské příspěvky25244201952017-03-23
120100210Stálý příspěvekStálý příspěvek5314902017-03-23
120100220Státní příspěvek na sněmovní volbyStátní příspěvek na sněmovní volby79374002017-03-23
120100240Příspěvek na mandát krajského zastupitelePříspěvek na mandát krajského zastupitele8000006000002017-03-23
120100250Příspěvek na mandát senátoraPříspěvek na mandát senátora1500001125002017-03-23
120100251Přijaté koaliční podílyPřijaté koaliční podíly114638865132017-03-23
120100380Příjmy z vnitrostranických služebPřijmy z vnitrostranických půjček10200102002017-09-02
120100500DaryDary1076401076402017-09-10
120100600Převod výsledku hospodařeníVýsledek hospodaření957584,92957584,922017-03-23
120100800Vratky vnitrostranických zápůjčekPřijmy z vnitrostranických půjček75000002017-04-29
   ∑ 3762195.92∑ 1894632.92 

Rozpočtové výdaje

KódNázevTýmSkladbaRozpočtový limitPeněžní tokyRegistrace
220100001Provozní výdajeKrajské předsednictvo PrahaVýdaje předsednictva-30000-9604.52017-03-23
220100110Volební kampaň do sněmovnyVolební štáb PrahaVýdaje na sněmovní volby-300000-2700002017-03-23
220100401Koordinace dobrovolníkůKrajské předsednictvo PrahaVýdaje v personální oblasti-172000-1120002017-03-23
220100402Pirátské centrum PrahaKrajské předsednictvo PrahaVýdaje v personální oblasti-70000-525002017-03-23
220100531Podpora senátora L. MichálkaKrajské předsednictvo PrahaVýdaje na činnost senátorů-144000-1080002017-03-23
220100541Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za PirátyKrajské předsednictvo PrahaVýdaje na činnost krajských zastupitelů-480000-3600002017-03-23
220100542Rezerva klubu Pirátů v ZHMPKlub zastupitelů PrahaVýdaje na činnost krajských zastupitelů-20000-150002017-03-23
220100800Vnitrostranická zápůjčkaKrajské předsednictvo PrahaVýdaje předsednictva-750000-7500002017-04-29
220100901Rezerva předsednictvaKrajské předsednictvo PrahaRezerva předsednictva-80655-627002017-03-23
220100402Místní sdružení Praha 10Místní sdružení Praha 10Výdaje předsednictva-30000-200002017-03-23
    ∑ -2076655∑ -1759804.5 

Rozpočtový přebytek

KódNázevRozpočtový limitPeněžní tokyRegistrace
320100001Přebytek-1590542-36532017-03-23
  ∑ -1590542∑ -3653 

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

Usnesení

Krajské forum Pirátů Praha:

  1. schvaluje rozpočet krajského sdružení Praha na rok 2017 a jeho rozpočtový výhled do roku 2020,
  2. konstatuje, že rozpočtový výhled dle bodu 1 nahrazuje dosavadní rozpočtové výhledy,
  3. bere na vědomí předložený informativní plán peněžních toků do 15. 10. 2017 a bere na vědomí plánovaný nevyužitý přebytek ve finančních tocích ve výši 882 000 Kč,
  4. souhlasí se záměrem vnitrostranické bezúročné zápůjčky ve výši přebytku podle bodu 3. ve prospěch centrály za účelem financování celostátní kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny; splatnost zápůjčky je bezprostředně po tom, co Ministerstvo financí vyplatí příspěvek na úhradu volebních nákladů,
  5. ukládá krajskému předsednictvu řídit finanční toky a bez dalšího schvalování upravovat plán peněžních toků tak, aby celkové uskutečněné náklady krajského rozpočtu do dne konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2017 byly kryty finančními prostředky na bankovních účtech ve správě krajského sdružení,
  6. žádá finanční odbor o přenesení výdajů učiněných v rozpočtovém provizoriu 2017 do odpovídajících položek schváleného rozpočtu, a to bez zbytečného odkladu po jejich registraci.

Poznámky finančního odboru

Při re gistraci rozpočtu byl zjištěn nedostatek - chyba ve vzorci pro odhad toků. To vedlo ke snížení přebytku v tocích zmíněných v bodě 3. usnesení na 753 653 Kč.

Další řešení ve věci odhalilo chybu, kdy pro volné toky určené k zápůjčce není zřízena výdajová položka. Ta byla následně zřízena a zeregistrována. Obdobně položka v níž je očekáván letos zpětný příjem z této půjčky.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.