• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • Jan.Louzek má oprávnění mazat
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Piráty

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Praha 2017
složka:
Krajské předsednictvo Praha
kapitola:
220100000
kód:
220100541
skladba:
Výdaje na činnost krajských zastupitelů
registrace:
2017-03-23
limit:
-480000
cashflow:
-360000

Proplacené výdaje

VýdajDokladČástka Datum proplacení
Měsíční odměna zastupitele A. Zábranského 11/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/adam-zabransky/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/11/adam-zabransky-11279.502017-12-20
Měsíční odměna zastupitele A. Zábranského 10/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/adam-zabransky/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/10/adam-zabransky-8012.002017-12-07
Měsíční odměna zastupitele M. Ferjenčíka 10/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/mikulas-ferjencik/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/10/mikulas-ferjencik-4500.002017-12-07
Měsíční odměna zastupitele O. Profanta 10/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/ondrej-profant/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/10/ondrej-profant-7685.002017-12-07
Měsíční odměna zastupitele J. Michálka 10/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/jakub-michalek/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/10/jakub-michalek-5000.002017-12-07
Měsíční odměna zastupitele A. Zábranského 9/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/adam-zabransky/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/09/adam-zabransky-7586.002017-11-20
Měsíční odměna zastupitele M. Ferjenčíka 9/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/mikulas-ferjencik/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/09/mikulas-ferjencik-3500.002017-11-20
Měsíční odměna zastupitele O. Profanta 9/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/ondrej-profant/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/09/ondrej-profant-10004.252017-11-20
Měsíční odměna zastupitele J. Michálka 9/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/jakub-michalek/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/09/jakub-michalek-4500.002017-11-20
Měsíční odměna zastupitele A. Zábranského 8/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/adam-zabransky/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/08/adam-zabransky-1364.002017-10-12
Měsíční odměna zastupitele M. Ferjenčíka 8/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/mikulas-ferjencik/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/08/mikulas-ferjencik-5160.002017-10-12
Měsíční odměna zastupitele O. Profanta 8/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/ondrej-profant/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/08/ondrej-profant-4534.002017-10-12
Měsíční odměna zastupitele J. Michálka 8/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/jakub-michalek/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/08/jakub-michalek-8854.002017-10-12
Měsíční odměna zastupitele M. Ferjenčíka 7/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/mikulas-ferjencik/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/07/mikulas-ferjencik-1020.002017-09-13
Měsíční odměna zastupitele A. Zábranského 7/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/adam-zabransky/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2017/07-2574.002017-09-13
Měsíční odměna zastupitele O. Profanta 7/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/ondrej-profant/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/07/ondrej-profant-6741.002017-09-13
Měsíční odměna zastupitele J. Michálka 7/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/jakub-michalek/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/07/jakub-michalek-11975.002017-09-13
Měsíční odměna zastupitele A. Zábranského 5/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/adam-zabransky/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2017/05/adam-zabransky-1734.002017-07-13
Měsíční odměna zastupitele O. Profanta 5/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/ondrej-profant/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2017/05/ondrej-profant-7938.002017-07-13
Měsíční odměna zastupitele J. Michálka 5/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/jakub-michalek/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2017/05/jakub-michalek-10539.002017-07-13
Měsíční odměna zastupitele M. Ferjenčíka 5/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/mikulas-ferjencik/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/05/mikulas-ferjencik-2282.002017-07-13
Měsíční odměna zastupitele A. Zábranského 6/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/adam-zabransky/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2017/06-1400.002017-07-13
Měsíční odměna zastupitele J. Michálka 6/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/jakub-michalek/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2017/06-12413.002017-07-13
Měsíční odměna zastupitele M. Ferjenčíka 6/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/mikulas-ferjencik/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/06/mikulas-ferjencik-4199.002017-07-13
Měsíční odměna zastupitele O. Profanta 6/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/ondrej-profant/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2017/06-3876.002017-07-13
Měsíční odměna zastupitele A. Zábranského 4/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/adam-zabransky/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2017/04-3835.002017-05-24
Měsíční odměna zastupitele O. Profanta 4/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/ondrej-profant/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2017/04-6235.002017-05-24
Měsíční odměna zastupitele M. Ferjenčíka 4/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/mikulas-ferjencik/-4457.002017-05-24
Měsíční odměna zastupitele J. Michálka 4/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/jakub-michalek/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2017/04-5018.002017-05-24
Měsíční odměna zastupitele M. Ferjenčíka 01/2017interní převod-4992.002017-05-06
Měsíční odměna zastupitele A. Zábranského 01/2017interní převod-1745.002017-05-06
Měsíční odměna zastupitele O. Profanta 01/2017interní převod-5991.002017-05-06
Měsíční odměna zastupitele J. Michálka 01/2017interní převod-11873.002017-05-06
Odměna zastupiteli A. Zábranskému za 03/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/adam-zabransky/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/03/adam-zabransky-6313.002017-04-15
Měsíční odměna zastupitele J. Michálka 03/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/jakub-michalek/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/03/jakub-michalek-13500.002017-04-15
Měsíční odměna zastupitele M. Ferjenčíka 03/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/mikulas-ferjencik/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/03/mikulas-ferjencik-7272.002017-04-15
Odměna zastupiteli O. Profantovi za 03/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/ondrej-profant/ https://github.com/pirati-byro/transparence/blob/master/odmeny/tymy/Pha/2017/03/ondrej-profant-8488.002017-04-15
Odměna zastupiteli M. Ferjenčíkovi za 02/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/mikulas-ferjencik/ https://github.com/pirati-byro/transparence/blob/master/odmeny/tymy/Pha/2017/02/mikulas-ferjencik-5934.002017-04-02
Měsíční odměna zastupitele J. Michálka 12/2016https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/jakub-michalek/-11165.162017-03-25
Měsíční odměna zastupitele O. Profanta 12/2016https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/ondrej-profant/-9160.002017-03-25
Měsíční odměna zastupitele A. Zábranského 12/2016https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/adam-zabransky/-9191.272017-03-25
Měsíční odměna zastupitele M. Ferjenčíka 12/2016https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/mikulas-ferjencik/-6162.002017-03-25
Odměna zastupiteli J. Michálkovi za 02/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/jakub-michalek/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/02/jakub-michalek-12063.002017-03-25
Odměna zastupiteli O. Profantovi za 02/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/ondrej-profant/ https://github.com/pirati-byro/transparence/blob/master/odmeny/tymy/Pha/2017/02/ondrej-profant-8673.002017-03-25
Odměna zastupiteli A. Zábranskému za 02/2017https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/adam-zabransky/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/02/adam-zabransky-6301.002017-03-25
  ∑ -297038.18 

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.