• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Odměna zastupiteli O. Profantovi za 02/2017

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 107/2017
číslo:
107
rok:
2017
název:
Odměna zastupiteli O. Profantovi za 02/2017
složka:
Krajské sdružení Praha
položka:
Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Piráty
hospodář:
Tomáš Murňák
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/5740
záměr:
Placená funkce zastupitelů - Praha
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-praha-f349/ks-pha-38-2014-placena-funkce-zastupitelu-hlasovani-t27019.html
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Ondřej Profant
účet:
1725030113/0800
částka:
-8673.00
doklad:
https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/ondrej-profant/ https://github.com/pirati-byro/transparence/blob/master/odmeny/tymy/Pha/2017/02/ondrej-profant
podáno:
2017-03-13
proplaceno:
2017-03-25

Poznámka žadatele: Odměna zastupiteli O. Profantovi za 02/2017


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.