• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Krajské volby OlK

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Olomoucký kraj 2016
kapitola:
Výdaje KS Olomoucký kraj
kód:
220300201
složka:
Krajské sdružení Olomoucký kraj
registrace:
2016-03-02
limit:
-171484.73
účel:
veřejné
zdroj:
veřejné peníze, poslanecká sněmovna, evropské volby

1.2. sem bylo přesunuto 15 000,- z rezervy.

Hospodáři: Vojtěch Pikal1), Volební štáb a dále viz. viz.

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.