• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

reklamu na facebook.com, Kvolby

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 804/2016
číslo:
804
rok:
2016
složka:
Krajské sdružení Olomoucký kraj
hospodář:
petr_kapounek
položka:
Krajské volby OlK
zdroj:
veřejné peníze
záměr:
Krajské volby OlK - fb Kampaň, Kvolby
název:
reklamu na facebook.com, Kvolby
příjemce:
Ing. et Ing. Martin Šmída
účet:
2500170056/2010
částka:
-27609.09
doklad:
viz níže
podáno:
2016-11-24
proplaceno:
2016-12-01
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/4448
usnesení:
https://forum.pirati.cz/post469592.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.