• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rezerva KSOLK - veřejné

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Olomoucký kraj 2016
kapitola:
Rezerva předsednictva Olomoucký kraj
kód:
220300011
složka:
Olomoucké krajské předsednictvo
registrace:
2016-03-02
limit:
-1598.27
účel:
veřejné
zdroj:
veřejné peníze, poslanecká sněmovna
vazby:
Výsledek 2015, Olomoucko - veřejné peníze

1.2. bylo 15 000,- z rezervy přesunuto ve prospěch položky Krajské volby OlK(220300201).

Hospodáři: Martin Šmída, viz.

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.