• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Strop na poplatky za exekutory – ne víc než jednou tolik!

Exekuce Piráti zveřejnili svůj dlouho diskutovaný postoj k reformě exekucí, která bude nepochybně jedním z důležitých témat pro nově zvolenou Poslaneckou sněmovnu. Piráti prosazují strop na poplatky za exekutory a advokáty („ne víc než jednou tolik“), omezení trhu s bagatelními pohledávkami, opravný prostředek pro již uložené nespravedlivě vysoké poplatky, osobní majetkovou odpovědnost exekutorů za nezákonná rozhodnutí a zveřejňování informací o exekuční činnosti.

~~READMORE~~

Jenom v roce 2012 bylo nařízeno přes 820 tisíc exekucí. Řada z nich se týkala drobných dluhů, kdy jsou náklady na exekuci placené dlužníkem ve zjevném nepoměru k vymáhané částce. Např. exekuce pana Šembery ze Světlé nad Sázavou na nedoplatek ve výši 2 tisíc korun se s poplatky vyšplhá na 28 tisíc. V současném systému bohužel nejde o ojedinělé případy, ale o pravidlo. Proti této praxi se ohradil i Ústavní soud, podle něhož je tímto způsobem lidem bezdůvodně zabavován majetek. Nespravedlivé exekuce se mohou stát i příčinou tragédií, jako byl případ výbuchu bytového domu ve Frenštátě pod Radhoštěm, který způsobil muž, jenž přišel o byt v exekuci s astronomickými poplatky za právníky.

Česká pirátská strana si uvědomuje, že exekuce může být v řadě případů jediným způsobem, jak dosáhnout práva. Na druhou stranu systém nemůže být nastaven tak, aby zajistil bezpracnou obživu automatům, které vydělávají na astronomických poplatcích za právníky na drobných dluzích.

Je třeba zajistit, aby měli dlužníci skutečnou možnost svůj dluh uhradit a aby byla úměra mezi výší dluhu a stropem poplatků. Pokud jde o úroky, princip stropu („ne víc než dvakrát tolik“ – non ultra alterum tantum) existoval v řadě právních řádů (např. právo římské, starověké právo indické, všeobecný zákoník občanský platný v Rakousku-Uhersku a Československé republice). Pokud se podaří zavést princip stropu a bude se vztahovat i na poplatky za advokáty a exekutory, řada divokých exekutorských kanceláří ztratí důvod existence.

Dále Piráti v programu chtějí možnost mimořádného opravného prostředku pro případy, kdy byla exekuce navýšena o poplatky ve výši odporující rozhodnutí Ústavního soudu, omezení pravomoci exekutorů vnikat do obydlí a zabavovat majetek nezúčastněných lidí, kteří se dnes musí podávat žalobu, přísnější dohled nad exekutory, zrychlení řízení o jejich prohřešcích a osobní odpovědnost za jimi učiněná rozhodnutí. Ve věcech jako zveřejňování informací chceme na exekutorské úřady uplatnit stejné požadavky jako na úřady veřejné správy.

Kontakt

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, místopředseda Pirátů, jakub.michalek@pirati.cz, 775 978 550

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.