• virtual_user has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Zasedání celostátního fóra v Olomouci duben 2016

značka:
CF 3/2016
složka:
Celostátní fórum
vyřizuje:
Vladislav Tobias Esner
účastníci:
celostátní fórum
agendy:
volba předsednictva
založeno:
2016-04-02

Pad se záznamem: https://pad.pirati.cz/p/zasedani_cf_2_4_2016
Vlákno na fóru: https://forum.pirati.cz/celostatni-forum-f477/cf-3-2016-volba-republikoveho-predsednictva-t32660.html
Záznam (zvukový): bude dodán

Zasedání proběhlo dne 2.4.2016 od 10:00 do 17:30 v KS Centrum ArtUm s.r.o. Sokolská 7, 779 00 Olomouc

Usnesení

Zápis

Činovníci

Předsedající:
 • Vladislav Tobias Esner
Zapisovatelé:
 • Dominika Michailidu, Zdena Rudolfová
Skrutátoři:
 • Nebyli určeni
Volební komise:
 • Michaela Krausová, Zdenek Štěpánek
Ověřovatel:
 • Vojtěch Pikal

Zahájení

Jednání zahájil v 10:00 Tobias Esner jako předsedající.

Pořad

10:01 byl představen pořad sestavený v jednání celostátního fóra o pořadu. viz.

 1. Volba předsedy strany (povinný bod) 1h
 2. Výroční zpráva předsedy strany (povinný bod, zvykově) 30 min
 3. Společná fotografie (bez usnesení) 30 min
 4. Volba místopředsedů strany (povinný bod) 1h
 5. Představení systému redmine (bez usnesení) 45 min
 6. Bakalářská práce (bez usnesení) 10 min
 7. Různé

Ke dříve sestavenému pořadu neměl nikdo připomínek a tak byl schválen konsensem.

Volba předsedy

Řeči kandidátů na předsedu v abecedním pořadí..

Petr Bajgar - poděkování, obecně o potřebnosti pirátské strany a zmařených 90.letech, zodpovědnost/ nepodceňovat „nebezpečí“, že nás zvolí/ rekapitulace nominačního postu, který bude těžké naplnit/ budeme chtít být progresivní stranou, která změní zajeté poměry? Přilákat nové členy. Důraz na činnost v jednotlivých krajích. Zodpovědný pirát, zodpovědný občan.

Ivan Bartoš - pozdravení přítomných i nepřítomných sledujících jednání po internetu. / čekají nás zásadní 2 roky/ poslední výzkumy nám nahrávají, s tím, co předvádějí lidi v zastupitelstvech a na magistrátu nemůžeme dopadnout extra špatně/ volby nejsou ale to klíčové - jsou prostředek, který umožňuje dělat politiku na další úrovni, aktivní opozice funguje/ členové přibývají po pozitivních akcích, málokdo za námi přijde jen tak, protože je znechucený politikou. RP bude zastáním pro aktivní členy, aby je nedemotivovali hyperkritický jedinci. Jsme strana inovativních lidí, hledáme nové cesty, to nás odlišuje a nikdy nemůžeme soutěžit s populistickými stranami čssd, ano/ máme za sebou 7 let vývoje a stále se učíme - poděkování předsednictvu - administrativnímu aparátu - nutné ještě zefektivnit tyto ativity, abychom se mohli věnovat volbám . Aktivita s sebou nese i chybování „každý má právo se občas chovat jako debil“ .. ale ne furt, že.. „Co chcem aplikovat, to zkoušíme sami na sobě“ - no, ne úplně, že. Měli bychom testovat líp a opravovat věci, které se neosvědčily. Nemám rád hloupou otevřenost, kdy zveřejňujem naše chyby. Ale transparentnost je i naše deviza. Nejsme dogmatici a nejsme dokonalí… Uznáním svých chyb a omylů a zároveň snahy o to být lepšími teď, garantujeme náš přístup i v budoucnu nejen pro období voleb. Musíme umět lidem vysvětlit a odprezentovat náš program. Nejlepší marketing je dobrý produkt. Budeme dělat dobrou politiku a to bude nejlepší propagace. Poděkování celému dosavadnímu předsednictvu, nepochybně odvedlo kus práce, i když třeba nebyla tak atraktivní - děkování jmenovitě všem členům rp

Otázky a odpovědi na kandidáty na předsedu: Petr Syrový (Pha) - dotaz na prezidenta Zemana, Čína IB - jsme prezidenstká demokracie, prezident si může dělat co chce, s tím můžeme dělat leda to, že postavíme příště svého kandidáta.. PB - pamatuju listopad a žvanění Zemana na Letné… Zneužívá fce jako Klaus. Proti vztahům s Čínou nemám nic, mám výhrady k práci Policie, to je na interpelaci ministra vnitra.

Pyrat Mořsky (Jan Hrubý) (Pha) - jsem již jen pouhý příznivec dobrý jen k rozdávání letáků… vzpomeňte na 5 bodů, co budete propagovat? IB - pomáhal jsem ve volbách, hovořili jsme o lobb kontaktech, měli bychom ukázat, že to, co propagujeme i sami aplikujeme na sobě PB - vytahovat kostlivce ze skříní, to bychom měli ukazovat a nabídnout spoluobčanům to, že … se nebudou opakovat - partičkaření čssd, ano aj, rozhodování o středním školství

Tomáš Vymazal (JMK): na IB - objeví-li se situace, že se poruší interstranické předpisy, jakým způsobem to s tebou mám řešit… IB - snažím se věci řešit víc dopředu, aby už se to nestávalo.. doufám, že případy, co jsou u KK, se dořeší a dalším budeme předcházet. Ve zbývajících případech se holt potkáme u KK.

Josef Janů (KVK) - co od vás můžeme očekávat v krajských volbách PB - budu jezdit do jednotlivých krajů a komunikovat s lidmi o budoucnosti mladých spoluobčanů - školství/ v kraji zřizovat startupová centra pro firmy/ spotřební i výrobní družstva/ IB-medální prezentace - výstupy , občanům dát vědět, že to není proti vládě, ale na vyřešení krajských témat….

Jiří Kadeřávek (JMK) - co jste se za těch 7 let naučili - příp Ivana, co bude dělat jinak než děla před 2 lety, Petra - co by na sobě chtěl změnit, pokud se přesune z opozice na nejvyšší místo IB-umím docela dobře vyhrávat, ale je nutné i ty, kteří jsou v opozici přesvědčit o našem téma ale zvládnout i schopnost kompromisu PB - opozice nebyla komfortní, jsem radši když se setkávám s lidmi, se kterými můžu spolupracovat/

Mikuláš Peksa - jsme součást PPI - když budete předsedy, podíváte se ven, vyjedete třeba na přednášku? IB - cestujeme od začátku, u založení PPI jsme byli taky, naposled Mnichovská konferenc o Security, nemám s tím problém.. PB - děkuji za dotaz, mezinárodní spolupráci považuji za zcela zásadní a jelikož neumím jazyky, nechal bych činnost na ZO ,který bych podporoval nejvíc.

Vojta Pikal - co aktuálně děláte, co plánujete dělat v případě zvolení/ v případě nezvolení? IB - vedu mediální odbor, často vystupuji, - 8 bodů, které pir stranu tíží: reformy legislativy stranické systémy web, prozentace, nejsme si jist, ohledně mediálního odboru… čas PB - dohlížet na to, aby kraje začaly lépe spolupracovat, nelze si namlouvat, že děláme-li svoji práci bezplatně, můžeme ji dělat levou zadní, RP aktivněji, aby vstupovalo do jednání s kraji

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11:00 Tobias - Zahajuji tajné dvoukolové hlasování - v prvním kole máte 2 hlasy/ hlasuje se na fóru 50minut 1. kolo - https://forum.pirati.cz/hlasovani-celostatniho-fora-f475/cf-3-2016-ia-volba-republikoveho-predsednictva-t33272.html

Výroční zpráva předsedy

Bude dodáno upraveno

Odst.5 – Výsledek hospodaření

Výnosy: 1.604.502,86 Kč Náklady: 2.353.812,80 Kč Výsledek hospodaření v hlavní činnosti: -762.760,93 Kč Výsledek hospodaření ve vedlejší činnosti: 0 Kč Daň z příjmů (úroky) 13.450,99 Kč Členské příspěvky 66 916 Úroky z vkladů 70 795 Kč Úvěry 0 Kč

Státní příspěvek

Účetní jednotka obdržela dotaci ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů ve výši 1.235.000,00 Kč.

Účetní jednotka obdržela dotaci ze státního rozpočtu na činnost ve výši 1.805.000,00 Kč – z této částky dle předvolební smlouvy se Stranou zelených a KDU-ČSL poukázala každé straně 285.000,00 Kč.

Finanční dary

Celkem finanční dary v Kč: 60821.02

Celkem finanční dary PO v Kč: 19872.90 Celkem byly zaslány dary ve výši 81294 kč z toho:

Celkem účetní jednotka obdržela finanční dary od identifikovaných dárců ve výši 80.693,92 Kč

Od neidentifikovaných dárců účetní jednotka obdržela celkem 500.00 Kč. Vyzvat členy, ať do poznámky píší své inicály (Jméno, Příjmení, Datum narození a adresa trvalého bydliště)

Odst.6 – Údaje o zaměstnancích

Účetní jednotka zaměstnávala devět pracovníků na dohodu o provedení práce v období 1.1.2015 – 31.10.2015 Dohody o provedení práce 13.831,00 Kč hrubého tj. včetně daně.

Odst.7 – Daně

Účetní jednotka v souladu se zákonem o daních z příjmů v platném znění a výsledkem hospodaření za účetní období 2015 nevykázala povinnost odvádět daň z příjmů. Účetní jednotka podala daňové přiznání v řádném termínu. Informace o daňových úsporách: Účetní jednotka nepoužila žádné daňové úspory – nemá povinnost odvádět daň z příjmů.

Členská základna

Členů k dnešnímu dni 436 KS MSK - 30 KS JČK - 36 KS JMK - 56 KS Karlovarský - 28 KS Královehradecký - 12 KS Liberecký - 22 KS Olomoucký - 46 KS Pardubický - 8 KS Plzeňský - 34 KS Praha - 78 KS Středočeský - 38 KS Ústecký - 28 KS Vysočina - 12 KS Zlín - 10

Volba místopředsedů

13:32 – Tobias - zahajuji jednání – hlasování na předsedu běží, začínáme rozpravu na post místopředsedů - 5minut na představení každého kandidáta.

Fořtík – členem od založení s přestávkou od 2012 do 2015, i z toho důvodu kandiduji na místopředsedu. Chci se věnovat volebnímu štábu a zvednutí někteých témat – přímá demokracie, osobní svoboda, transparence – zdá se mi, že to ustoupilo do pozadí

Navrkal – kandiduji hlavně proto, že si nejsem jistý organizačními plány ostatních kandidátů dovnitř strany. Hlavní problém vidím v tom že se nesdílí víc info mezi členskou základnu. Skončily pirátské depeše. Teď s placenými pomocnými silami v MO si to umím zase představit. Deficit současného RP byl, že nekomunikovali s ostatními.

Kučera Roman - svou roli v předsednictvu si předstvuji takhle - jsem liberál a když prosazujeme ta krajní témata, tak musíme být důslední. Zaměřil bych se ve vnitřních záležitosti a to konkrétně na výběrové řízení, které máme ošetřeno naprosto nevyhovujícím předpisem. Nelíbí se mi hlavně, že když se do výběrka přihlásí člověk, který už několik let pracuje pro stranu, tak ho moc demotivuje, když ho nevyberou. IVánkovi budu říkat rovnou, za co nemá utrácet. Někteří se tu pasujou do role oběti, že to dělaj pro stranu. Já se taky obětuju, ale protože mě to baví.

Vašíček Ivo - V předsednictvu dosluhuju, i jsem tam už nějaký čas strávil předtím. Řešil jsem věci ohledně výběrka účetní firmy/ auditora… Moje názory na „demorkacii“ kryjící oligarchii, která vládne, jsou známé a pirátským stranám se daří na to ukazovat, příklad na Islandu. Snažím se lámat paradigma ohledně lidské práce, kdy v dnešní době je potřeba stále méně. Plná nezaměstnanost. Pak je znám můj názor na usa, které pode mě destabilizují svět. JSem zvolen 2. lídrem (1. je za zelené) do kraje. Zaměřím se na téma lokálních měnových systémů a osvěty ohledně dohody TTIP, která nesmí projít.

Pikal Vojta - kandiduji jako minule - nechci to dělat. dva pohledy na rp - mediální tvář/ vymýšlení akcí ven nebo mají makat a řídit stranu. Mám pocit, že strana je ve fázi velkého organismu bez systému řízeného služebními starci, kteří se v tom vyznají. Lidi, kteří se chtějí zapojit, máme, ale první s čím přijdou nováčci do styku tak je to fórum a wiki, což je peklo. Co dělám, víte.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13:50 Volba předsedy končí v prvním kole, byl zvolen se 126 hlasy Ivan Bartoš. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Přibylová - jsem obchodník, čili jsem přesvědčivá, můžu ulehčit předsedovi a podílet se na výstupech směrem ven/ dokáži vyjednávat - možno zkontrolovat ve vláknu/ nemám strach - jela jsem pomáhat uprchlíkům, nebudu se bát a budu oporou členům, kteří mají menší sebedůvěru/ piráty povedu do krajských voleb jako vrcholový kandidát - máme i kandidáta na senátora a dobré vyhlídky dostat mandát.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tobias: Chce někdo v sále vznést proti hlasování námitku? Nechť vystoupí nebo ať mlčí navždy. Prohlašuji toto hlasování za pprávoplatné a gratuluji vítězi. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nepejchal Jakub - pracuji v DP Olomouce ve straně jsem 3.rok. Jsem dobrý vyjednavač.Mé vize - dovnitř - dokončení evidence členů/ chod informací uvnitř strany - ven - obecně - měli bychom se být schopný vyjádřit k obyčejným problémům - daňová reforma.. moje limity - víc fci, rodina, takže to nebude na 100%, ale na důležité jednání si vždy čas najdu

Šmída Martin - info o mě jste už nacucali z internetu, publikuji, vedu XOLK, kde sedaří dost věcí. V předsednictvu myslím budu užitečný. NAše organizace je výjimčená. Směrem ven bychom měli zastupvat lidi, kteří chtějí svět trochu jinak. Proto tam taky chci - obyčejný člověk, tatínek od 2 dětí hekne systém a snaží se něco změnit. Tak by to mělo být. Jako Babiš - já jsem do politiky nechtěl, vy jste mě stvořili. Proto to chci dělat.

Silvestr Buček - som z Bratislavy, žijem 6 rokov v Brně. Studoval jsem žurnalistiku, politologii a filosofii. Směrem ven - já vnímám pirátské hnutí jako větší, měli bychom řešit věci na vyšší úrovni a čeští piráti se o to můžou zasadit. V dnešní době, kdy nastupují radikální hnutí je mnohem víc potřeba založit a podporovat piráty v okolních zemích. Směrem dovnitř - větší impulsivita/ lepší platforma pro setkávání, ne nic jak z 90. let

Vsuvka Pyrata Mořského - omáčky… líbí se mi Roj. Chystám se emigrovat.

Tobias - Bajgara prosím mezi kandidáty, následuje prostor pro dotazy na kandidáty. 45 minut.

? Vojta Pikal - co děláte? co budete dělat? co budete dělat, když nebudete zvoleni? Navrkal - jednatel RV/ budu dělat pořád to stejný.. Kučera - jsem v RK, která teď konečně pracuje/ píšu články pro HK/ fotim/ demošky chodim/ zvolenej končím v RK Fořtík - Rv/ mám plán na nábor členů i fungování volebního štábu, fungování RP, ale o tom musím všechny přesvědčit/ budu se věnovat jen základnímu příjmu Vašíček - RP - výběrko na auditora, články, demonstrace, podpora zastupitelů v ML Pikal - RP/ budu dělat to samé/ budu se věnovat své fci skorozastupitele Přibylová - RV, člen vyjednávacího týmu a vrcholný kandidát, kampani se věnuji naplno/ Nepejchal - vedoucí MO v OLK/ když mě nezvolí tak se budu věnovat kampani Šmída - zvládám byroprocesy, v MO, FB/ nebudu předseda XOLK, ale budu dělat pořád to stejný/ dtto Buček - ZO a působím na Slovensku/ chci aby byli Piráti v Polsku, Maďarsku a Slovensku

? Navrkal - 2 typy kandidátů - důraz na procesní věci - roj, já, ivo, jakub, vojta - těch zbylých se chci zeptat, jestli chtějí taky něco změnit ve vnitřním chodu strany? Bajgar - pro mě je to zásadní, chci iniciovat pravidelné setkání krajů.. Kučera - měnit garanty.. Fořtík - řídil jsem různě velké organizace, nemám teď potřebu se k tomu vyjadřovat, protože o tom rozhodne i složení RP. Ivo - srozumitelnější komunikaci s FO. Přibylová - mám averzi k předpisům, to dělat dobře nebudu, ale naučím se. Nepejchal - jsem pro oživení garantů. Šmída - když chceš dělat výstup ven, musíš to mít nejdřív vevnitř. mě zajímá komunikace aktivních garantů, aktivních Rv s aktivním členstvem. Pak může jít něco ven. Buček - s byrokraciou si nerozumiem, mozem pomoct s personálnymi vecmi.

? Petros Michailidis - letos je to 7 let, co tahle strana funguje/ jste schopní a ochotní připravit totální reset všech stranických systémů a předpisů? Bajgar - bylo by to žádoucí, právní záležitosti bych určitě neřešil sám/ ……. Petros - jednoduchá otázka, chci jednoduchou odpověď ANO NE Navrkal - ne. Kučera - základ resetu je, klást takové otázky, aby jim bylo rozumět. Fořtík - ano. Ivo - změny čekám, ale nepovažuji to za totální reset Pikal - chceme osekat pár drobností, reset bych neděla Přibylová - ano. jestli mám chápat reset jako očištění od balastu, tak ano. Nepejchal - já moc nevím, co si představit. ochotnej nejsem, ale schopnej určitě. Šmída - zjednodušení byrokracie by se mi líbilo, ale otázka byla jestli jsme schopni, tak to ne. Buček - reštart postupně si umím představit

? Petr Kapounek - strana se vyvíjí, roste, dorůstá nám voličská základna, dílčí úspěchy, některá témata to ale zastińují - jakým způsobem prezentovat piráty lidem, kteří jsou vystrašní nesmyslama? Bajgar - je to žádoucí… Navrkal - moc nechápu dotaz? PK - Jak vzdorovat masáži pitomými tématy Navrkal - to fakt nevim, jak donutit média, aby pracovaly pro politiku… Kučera - hlavně se nenechat do těchto debat zatáhnout Fořtík - témata leží na zemi, neumíme je sebrat a prodat…. musíme vygenerovat 5-7 lidí, který budou schopný do médií jít Ivo - Pikal - nebudu to dělat ani odpovídat

Přibylová - dva body - jak snížit strach v lidech, jak pomoct aby byly naše programy vnímány jako přenos člověka na člověka, jde o prožitek a zkušenost a jejich sdílení Nepejchal -obecně volební témata zastíní co je důležité: psát mluvit vyvracet Šmída - jak na to? Napsal jsem článek o erozi půdy a nikdo to nečet. Pak jsem změnil jeho název s uprchlíky a lidi ise chytli - uprchlíky přijmeš a pak s nimi můžeš pracovať Buček - důležité je, držet se toho, že jsme strana protestu, témata se budou měnit, něco nás bude obcházet, ale téma protestu bude vždycky zdůrazněním svobody Technická : nefunguje fórum

Mikuláš Pexa: Vadí vám na komkoliv z kandidátů cokoliv?

Petr: Je normální, že máme každý jiný projev, chci aby se do měsíce RP zavázalo k programovému prohlášení, jak bude spolupracovat, pravomoci a zodpovědnost Franta: mám problém povznést se nad osobní spory včetně Ivana. Beru svého reprezentanta a jsem ochoten spolupracovat Roman: budu říkat - nemusí mít vždycky pravdu, Franta - technokracie, Vašek Ivo - v jádru máš pravdu, ……čas: pokračování : Bára sluníčková, Jakub - neznám, když něco napíše tak je to dbře, Martin - tip ťop, –tebe neznám slovensko Vašek - Ivanove nedostatky budu korigovat, víte koho budu volit, je to na fóru, - předsednictvo může stranu řídit nebo neřídit - nevím jak to bude vypadat Ivo - nemám problém s komuniací v týmu - vždycky se domluvíme Vojta - Petr má problém se myslím, doluvit, Franta - technoktatický technokrat, Roj sexista, s Ivem nesouhlasím zahraniční politika, Báru neznám, Jakub nesoudím Šmída jo, Silvestre neznám, nezaložil SPS Bára - srdcovka, komunikace je základ - otevřená - nemám problém Jakub - blbá otázka házet špínu na ostatní - Ivan má dredy - Petr - vadí mi, Fr. neznám, přeskočím ostatní - Vojta chodí pozdě to mi vadí - Šmída - dobřže to nějak namixujeme a všechno dobře dopadne, nemám problém i s Petrem Bajgarem Silvester - nemám problém, mám zkušenosti. S Ivanem se možná budeme hádat

Tobias - Fórum funguje

Návrh ještě jedna otázka - kdo je pro

Olga - jak podpořit nás co už někde pracujeme

Ivo - Piratecon pro zastupitele - legislativa, k firmám worshopy, umím poslat materiály, metodiky Vojta - vzdělání, prostředky a čas, nezatěžovat funkcemi ve straně, Piratecony, zkušenosti s procesy Vlastik - práva a povinnostičlenů rad, expertní tými Roman - nástroj pro správu prezentace navenek není dobrý, musíme se o to starat všichni Petr - synergie, vzájemně se potřebujeme vedení bude dělat zázemí zastupitelům a zpět, analýzu rozpočtů, zastupitelé mohou řešit různé věci a ve straně nemusí být odborník…..seznam Ivo - techn. komunikuji s e zastupiteli tři způsoby komunikace Mariánky, - ptají se, Brno- zaměřujeme se na věci které jsou důležité, Praha - je v opozici Martin - jsme v zastupitelstvu - nefunguje to , je to v lidech, nejde sdílení. Když někdo navrhl nějaké návrhy které někde smetli ale jinde mohli být použité, pokud něco zlepšit tak koordinátor pro zastupitele

Silvester - nová moderní komunikační platforma, která by to zahrnovala - sdílení František - to co řekl Martin - komunikovat oporu zastupitelům ve straně, 2) předsednictvo - co je třeba, sdílení - nevím, jestli to bylo navrhnuto

Tobias Všem děkuji zahájení hlasování místopředsedů. 5 min. rozešlu sz: hlasování 50min. počet hlasů dle kandidátů (11) volit pro všechny nebo se zdržet

10min přestávka - pak pokračujeme - systém redmine hlasování místopředsedů: do 16.15 hod. V prvním kole byli vybráni 4 kandidáti - https://forum.pirati.cz/hlasovani-celostatniho-fora-f475/cf-3-2016-iia-volba-republikoveho-predsednictva-t33276.html Do druhého kola postupují:

Vojtěch Pikal ze 102 hlasy Martin Šmída ze 101 hlasy Václav Fořtík z 86 hlasy Ivo Vašíček ze 72 hlasy

Hlasovalo 138 členů, nadpoloviční většina 70 hlasů

V druhém kole se rozhodovalo o pořadí kandidátů - https://forum.pirati.cz/hlasovani-celostatniho-fora-f475/cf-3-2016-iib-volba-republikoveho-predsednictva-t33277.html Hlasování ukončeno 17:13 s výsledkem:

1. místopředseda Vojtěch Pikal 2. místopředseda Martin Šmída 3. místopředseda Václav Fořtík 4. místopředseda Ivo Vašíček

Výroční finanční zpráva

Petros Michailidis jako nově zvolený vedoucí FO přednesl stav učetnictví. Výroční finanční zpráva potvrzená Auditorem - viz Dokumenty

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
spisovna/2016/04/zasedani_celostatniho_fora_v_olomouci_duben_2016.txt · Poslední úprava: 31.05.2016 12:00 autor: Martin.Kucera